"ΟΥΚ ΕΞ ΑΛΛΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΕΚ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" [Πλατ. "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", βιβλ. 8ο]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου