Ukrainian Army Anthem

Βιβλιοπαρουσίαση: Τα ημερολόγια Τέρνερ (εκδόσεις Λόγχη)
Η ιστορία του θρυλικού βιβλίου ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Δρ Ουίλλιαμ Πηρς, ηγέτη της Φυλετικής οργάνωσης National Alliace, με το ψευδώνυμο Andrew Macdonald. Μακριά από τα βιβλιοπωλεία, κυριολεκτικά χέρι με χέρι και μέσω ταχυδρομείου, το βιβλίο κατάφερε μέχρι της αρχές της δεκαετίας του ‘90 να δώσει κοντά στα 200.000 αντίτυπα. Τότε απέκτησε και την μεγαλύτερη δημοσιότητα, όταν ανεκαλύφθη πως το τρομοκρατικό κτύπημα στο αρχηγείο του FBI στην Οκλαχόμα ήταν, στην οργάνωση και στην εκτέλεσή του, αντιγραφή από το κείμενο του βιβλίου. Είναι ένα φανταστικό θέμα, που αναφέρεται σε μια αμερικανική κοινωνία που ήδη υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και η οποία βρίσκεται στα όρια των φυλετικών και κοινωνικών εντάσεων. Μια φυλετική οργάνωση αποφασίζει να ξεκινήσει τον ένοπλο αγώνα, σπρωγμένη εκεί από την κρατική καταστολή. Μέσα από ένα κύκλο βίας, δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων, που γλαφυρά περιγράφονται και αναλύονται με τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, η οργάνωση καταφέρνει να γονατίσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ…

Βιβλιοπαρουσίαση: Alfred Rosenberg "Ο μύθος του 20ου αιώνος" ενότητα Β' «Αγάπη και Τιμή» Εκδόσεις Ρήσος


Βιβλιοπαρουσίαση: Alfred Rosenberg "Ο μύθος του 20ου αιώνος" ενότητα Β' «Αγάπη και Τιμή»  Εκδόσεις Ρήσος 


Τον Μάιο του 2013 ο Χρήστος Νίκας ολοκληρώνει απευθείας από τα Γερμανικά, την μετάφραση την επιμέλεια και τα σχόλια ενός βαρυσήμαντου έργου της Εθνικοσοσιαλιστικής Βιβλιοθήκης. Δεν είναι άλλο από την ενότητα «Αγάπη και Τιμή» που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα Ελληνικά τον Ιούλιο του 2014 από τις εκδόσεις «Ρήσος».

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η 1η έκδοση, η οποία περιλαμβάνει και βιογραφικό σημείωμα για τον Alfred Rosenberg ο οποίος υπήρξε εξέχον μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, εξαντλήθηκε ενώ λίγο καιρό μετά επανακυκλοφόρησε.  Πρόκειται για την 2η ενότητα (από το βιβλίο «Η Σύγκρουσις των Αξιών») από τις συνολικά 14 οι οποίες υπάρχουν στο κοσμοθεωρητικό έργο του Alfred Rosenberg «Ο Μύθος του 20ου Αιώνος» (είναι γραμμένο το 1934 και απαγορευμένο από την Καθολική Εκκλησία μέχρι το 1966). Ένας βιβλίο που κάποιοι το χαρακτήρισαν ως την «Βίβλο» του Εθνικοσοσιαλισμού.

Δέκα χρόνια πριν τον Οκτώβριο του 2003 είχε προηγηθεί η μετάφραση της 1ης ενότητας «Φυλή και Φυλετική Ψυχή» από το ίδιο βιβλίο και είχε κυκλοφορήσει σε μετάφραση του Στέφανου Γκέκα και τις εκδόσεις «Απολλώνιο Φως». Ο Χρήστος Νίκας έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν τα βιβλία «Εβραίοι Ψυχολόγοι» (εκδόσεις Πρωτοβουλία) και το «Νέοθρον Αέλλανον Διάστημον» (εκδόσεις Απολλώνιο Φως) μια πρωτοπόρα μελέτη επί της Ελληνικής Γλώσσης με άξονα την ηχοκραδασμική ισχύ και έμμετρη αρμονία αυτής.

Για επικοινωνία με τον μεταφραστή: xnikas@yahoo.com

[…] Αὐτὸς ὁ ἀσύνδετος μὲ κάθε ἔννοια φυλετικῆς τιμῆς Ἀνθρωπισμὸς ἔχει μεταξὺ ἄλλων ἀνάγει σὲ σεβαστὸ ἐπάγγελμα τὴν ἐξωφρενικὴ κι ἀνήκουστα διεφθαρμένη λογικὴ τοῦ χρηματιστηρίου· τῷ ὄντι αὐτὴ ἡ ὠργανωμένη ἐγκληματικὴ συμμορία μὲ τὰ σμόκιν καὶ τὰ ἡμύψηλα καθορίζει σήμερα, σὲ συνέδρια παγκοσμίου οἰκονομίας καί «εἰδημόνων», σχεδὸν αὐταρχικὰ ἀτελείωτες δεκαετίες ἐλεεινῆς χειρωνακτικῆς ἐργασίας γιὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους. Στὸν ἀπόηχο αὐτῆς τῆς ἐλευθεροτεκτονικῆς Δημοκρατίας ᾐωρήθη ἐν συνεχείᾳ ὁλόκληρο τὸ μαρξιστικὸ κίνημα, ὅπερ διεστρέβλωσε τὶς ὑγιεῖς ἀρχὲς τῆς διαμαρτυρίας τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ ἔθεσε στὴν ὑπηρεσία τοῦ χρηματιστηρίου ὅλα τὰ σοσιαλδημοκρατικὰ κόμματα μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἑβραϊκῶν χρημάτων, τῶν ἑβραίων ἡγετῶν καὶ τῆς ἑβραϊκῆς, ἐν μέρει ἀτομικῆς, ἐν μέρει οἰκουμενικῆς «ἰδεολογίας». 

Ὁ βιομηχανικὸς ἐργάτης τοῦ 19ου αἰῶνος, ἐξηπατημένος ἀπ’τὸ πεπρῳμένο του, ξαφνικὰ ἐξεῤῥιζωμένος, ἀπεστερημένος ἀπὸ κάθε μέτρο ὀρθῆς κρίσεως, κατέφυγε στὰ ἑλκυστικὰ κηρύγματα μίας προλεταριακῆς διεθνοῦς, ἐπίστευσε ὅτι μέσῳ τῆς πάλης τῶν τάξεων, ἤτοι μέσῳ τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τοῦ ἑνὸς δευτέρου τοῦ ἰδίου τοῦ σώματός του, θὰ μπορέσῃ νά «ἐλευθερωθῇ», μέθυσε ἀπὸ τὴν ἀποκτηθεῖσα δύναμι καὶ τὸ ἀσβέστωσε ὅλο αὐτὸ μὲ τὸ χρῶμα τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ. 

Σήμερα αὐτὴ ἡ παραίσθησις ἔχει διαλυθῇ καὶ ἡ φριχτὴ ἀπάτη τῆς μαρξιστικῆς ἡγεσίας εἰς βάρος ἑνὸς σκληρὰ μαχομένου, ἰσχυροῦ καὶ αὐτοδυνάμου στρώματος ἀνθρώπων ἔχει ἀποκαλυφθῇ. Τὸ παράδοξον, τόσον τῆς Δημοκρατίας ὅσο καὶ τοῦ μαρξιστικοῦ δόγματος, συνίστᾳται στὸ ὅτι ἀμφότερα στὴν πραγματικότητα ἀντιπροσωπεύουν τὴν πλέον κτηνῴδη, ἄτιμη, ὑλιστικὴ κοσμοθεώρησι καὶ καλλιεργοῦν συνειδητὰ ὅλα τὰ ἔνστικτα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ προωθήσουν τὴν ἀποσύνθεσι, ὅμως τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπιβεβαιώνουν τὴν φιλανθρωπία τους, τὴν ἀγάπη τους γιὰ τοὺς καταπεπιεσμένους καὶ τοὺς ἐκμεμεταλλευμένους. 

Πανούργα καὶ σατανικὰ ἐπικαλεῖται ἐδῷ ἡ ψυχικὴ ἱκανότης θυσίας τοῦ Προλεταριάτου, ὥστε νὰ κατασταθῇ αὐτὸ ἐσωτερικῶς ἠθισμένο στοὺς ἡγέτες του. Ἐδῷ βλέπουμε στὸν Μαρξισμὸ τὴν ἰδέα τῆς θυσίας καὶ τῆς «Ἀγάπης» νὰ παίζουν τὸν ἴδιο ῥόλο ὅπως καὶ στὸ ῥωμαϊκὸ σύστημα. Τὸ Αἷμα καὶ ἡ Τιμὴ ἐγελοιοποιήθησαν καὶ διεκωμῳδήθησαν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ Μαρξισμοῦ, μέχρι ὅμως αὐτὲς οἱ ἀνεκρίζωτες ἰδέες νὰ ἐκδηλωθοῦν νομοτελειακὰ στὸ ἐργατικὸ στρῶμα. Τελικὰ σήμερα γείνεται λόγος γιά «Τιμὴ τοῦ Προλεταριάτου». 

Ἂν ἐξαπλωθῇ αὐτὴ ἡ ἰδέα, δὲν ἔχουν ἀκόμα ὅλα χαθῇ, διότι μὲ τὸ νὰ διατηρηθῇ ψηλὰ ἡ ἔννοια τῆς Τιμῆς ἐν γένει, ἡ Γερμανικὴ ἐργατικὴ τάξι κἄποια στιγμὴ θὰ συνειδητοποιήσῃ ἐπίσης ὅτι πρέπει νὰ ἀπαλλαχθῇ ἀπὸ τὴν ἄτιμη μαρξιστικὴ ἡγεσία της γιὰ πάντα. Ἂν ἐν συνεχείᾳ αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς Ταξικῆς Τιμῆς διαμορφωθῇ σὲ ἰδέα Ἐθνικῆς Τιμῆς, τότε ἔτσι θὰ ἔχει κρουσθῇ ὁ πρῶτος κώδων τῆς Γερμανικῆς Ἀπελευθερώσεως. Αὐτὸ ὅμως εἶναι δυνατὸν μόνον ἐφ’ ὅσον ὅλοι οἱ πραγματικὰ ἐργαζόμενοι τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ δημιουργήσουν ἕνα μέτωπο ἐναντίον ὅλων ὅσων ἔχουν ξεπουληθῇ στὴν Οἰκονομία, τὸ κέρδος καὶ τὸ Χρῃματηστήριο, ἀνεξαρτήτως ἂν αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔχῃ καλυφθῇ μὲ τὸν μανδύα τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Διεθνισμοῦ, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ.

Ινδοευρωπαίοι και Πρωτοέλληνες στον ελλαδικό χώρο (2)Για την είσοδο των πρωτοελληνικών ομάδων έχουν υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες τόσο για την διαδρομή που ακολούθησαν, όσο και για την χρονολογία εισόδου τους. Ο J. P. Mallory στο βιβλίο του In Search of the Indoeuropeans – Language, Archaeology and Myth αναφέρει την πεποίθηση κάποιων επιστημόνων που συσχετίζουν την εμφάνιση των μυκηναϊκών βασιλείων με την προηγούμενη εισβολή κάποιου πληθυσμού από τον Βορρά, οποίος μετακινήθηκε νοτιότερα και ο οποίος έφερε το έθιμο της ταφής σε τύμβους, την χρήση του άρματος, ξιφών και της ολόσωμης ασπίδος, καθώς και την ταφή θυσιασμένων αλόγων στους τύμβους. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ταφικής συνηθείας μας είναι γνωστά και από ευρήματα στην Αλβανία (Pazhok, Vodhine) και στην  Β. Ελλάδα (Σέρβια) και Δ. Ελλάδα (Λευκάδα). 

Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από τον N. Hammond, ο οποίος στο τρίτομο έργο του «Ιστορία της Μακεδονίας» γράφει πως οι πρόγονοι των ηγεμόνων των Μυκηνών, πρέπει να έζησαν κατά την ύστερη νεολιθική περίοδο στο Ποροντίν της Πελαγονίας και πως τα πρωτοελληνικά φύλα πρέπει να ακολούθησαν δύο διαδρομές για την κάθοδό τους. Η μία ομάδα εξαπλώθηκε δια θαλάσσης από τα παράλια της σημερινής Αλβανίας και διαμέσου του Ιονίου στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, ενώ η άλλη κινήθηκε ακολουθώντας χερσαίους δρόμους, από την αλβανική ενδοχώρα προς νότον. Ο J.P. Mallory αναφέρει επίσης ότι πιο αποδεκτή είναι η άποψη που προτείνει ως χρονολογία ελεύσεως των Πρωτοελλήνων την περίοδο γύρω από το 2200 π.Χ., οπότε συντελείται η μετάβαση από την Πρωτοελλαδική ΙΙ (2650-2200 π.Χ.) στην Πρωτοελλαδική ΙΙΙ (2300-2100 π.Χ. ή 2200/2150-2050/2000 π.Χ.). 

Στοιχεία που υποδεικνύουν την εισβολή ενός νέου λαού, είναι η καταστροφή και εγκατάλειψη θέσεων, η εμφάνιση ενός νέου τύπου οικίας, η λεγόμενη αψιδωτή οικία (μακρόστενο και ορθογώνιο κτίσμα με την μία πλευρά να είναι καμπύλη), οι διάτρητοι πολεμικοί πελέκεις, τα πήλινα αγκυρόμορφα αντικείμενα, και ένας νέος τύπος αγγείων. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι εισβολείς προέρχονταν από την ΒΔ Ανατολία, όπου υπάρχουν αντίστοιχα κεραμικά ευρήματα, ενώ κάποιοι άλλοι την προέλευση από βορειότερη περιοχή των Βαλκανίων, όπου χαρακτηριστικά δείγματα αψιδωτών κτιρίων υπάρχουν στον πολιτισμό Εζερό και στον πολιτισμό Μπάντεν. Αψιδωτά κτίρια, πήλινες «άγκυρες» και πελέκεις έχουν βρεθεί στην Ν. Βουλγαρία, Θράκη και ΒΔ Μικρά Ασία (Τροία), ΒΑ Αιγαίο (Πολιόχνη), Μακεδονία, Α. Θεσσαλία, Α. Στερεά και ΒΑ Πελοπόννησο στην Λέρνα. 

Τα ίχνη καταστροφής στον οικισμό της Λέρνης στην Αργολίδα που χρονολογούνται γύρω στο 2100 π.Χ., αποδίδονται στους Δαναούς οι οποίοι θεωρούνται και η πρώτη ελληνόφωνη ομάδα που καταφθάνει στον ελλαδικό χώρο. Το όνομα των Δαναών ετυμολογείται από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα danu: «υγρασία, δροσιά, ποταμός, σταγόνα» (π.χ. Don, Dnjestr, Dnjepr, Ταναός, Ηριδανός, Απιδανός, Δούναβης), και πράγματι ο Δαναός και οι κόρες του σχετίζονται μυθολογικά με την Αργολίδα και την λίμνη της Λέρνης, δίπλα στην οποία βρισκόταν ο προαναφερθείς οικισμός. Σύμφωνα με την μυθολογία κατέστησαν το Άργος «εύυδρον», ενώ στην λίμνη έθαψαν οι Δαναïδες τα κεφάλια των μνηστήρων και εξαδέλφων τους, των γιων του Αιγύπτου. Μαζί με το κύμα των Δαναών πρέπει να κατέφθασε και ένα τμήμα Αβάντων, το όνομα των οποίων επίσης σχετίζεται με το υγρό στοιχείο και προέρχεται από την ρίζα ab- «νερό, ποτάμι». Εγκατεστάθησαν σε περιοχές της Ευβοίας, του Άργους και της Φωκίδος. 

για να διαβάσετε ολόκληρο 
το άρθρο στον σύνδεσμο εδώ

Yemen: Footage shows launch of ballistic missile aimed at Riyadh airport

Tattoo Fest- Krypteia Sparring day vol.2

Ινδοευρωπαίοι και Πρωτοέλληνες στον ελλαδικό χώρο (1)


Το ζήτημα της προελεύσεως των Ελλήνων είναι ένα θέμα, το οποίο φυσιολογικώς έχει απασχολήσει κατά πολύ τον ευρύτερο «εθνικιστικό χώρο». Πολλά άτομα του εν λόγω χώρου παρακινούμενα πολλές φορές από πατριωτισμό αρνούνται να δεχθούν το ενδεχόμενο εισόδου των προγόνων τους στον ελλαδικό χώρο από εξωελλαδικές περιοχές και απορρίπτουν την ύπαρξη των Ινδοευρωπαίων και της καθόδου τμημάτων αυτών, θεωρώντας ίσως πως αυτό θα μείωνε το πατρογονικό δικαίωμά τους πάνω στην ελληνική γη. Παραλλήλως προωθούνται θεωρίες οι οποίες παρουσιάζουν το ελληνικό έθνος ως ανάδελφο, ως μη έχοντα δηλαδή καμία φυλετική σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη, θεωρίες βεβαίως που έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με άλλες που υποστηρίζονται ταυτοχρόνως από τα ίδια άτομα και οι οποίες αποδίδουν ελληνική καταγωγή σε βορειοευρωπαϊκούς, κεντροευρωπαϊκούς ή ανατολικοευρωπαϊκούς λαούς. 

Οι αντιλήψεις αυτές είτε προέρχονται από ανιδιοτελή ή από ιδιοτελή κίνητρα, γεγονός είναι πως παρουσιάζουν μία σύγχυση στον τρόπο σκέψεως και στην αντίληψη περί της ουσίας της ελληνικότητος. Ανύπαρκτες τεχνολογικές ανακαλύψεις ή ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις χρεώνονται στους προγόνους μας, στην προσπάθεια να αποδειχθεί με κάθε τρόπο η προέλευση της συγχρόνου ευρωπαϊκής κοινωνίας και των συγχρόνων αντιλήψεων και ανακαλύψεων από αυτούς. Μίας κοινωνίας που βρίσκεται σε καθοδική πορεία και ενός συνόλου αντιλήψεων που θα γίνονταν σίγουρα αντικείμενα χλευασμού από τους δικούς μας προπάτορες, αλλά και από αυτούς των υπολοίπων ευρωπαϊκών εθνών. 

Επίσης επιστημονικά και στρατιωτικά επιτεύγματα αποδίδονται συλλήβδην σε όλους τους Έλληνες, ως να ήταν στο σύνολό τους επιστήμονες, εφευρέτες, φιλόσοφοι ή ικανοί στρατιωτικοί, φανερώνοντας τον ισοπεδωτικό, εξισωτικό και αντιαριστοκρατικό χαρακτήρα αυτού του τύπου εθνικισμού, ο οποίος εξυψώνει το σύνολο ( το οποίο και μετατρέπει σε μάζα) στην θέση που κατέχει μία μειοψηφία αρίστων. Ενός τύπου εθνικισμού που αγνοεί πως ανισότητες υπάρχουν και εντός των εθνών, καθώς κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και καταλαμβάνει την θέση που του αναλογεί στην κοινωνική διαστρωμάτωση· μία θέση που του δίνει την δυνατότητα να αναπτύξει πλήρως την προσωπικότητά του και τις δυνατότητές του, καθιστάμενος έτσι λειτουργικό και οργανικό τμήμα της κοινότητός του. 

Ενός εθνικιστικού χώρου που επικαλείται συνεχώς τον Πλάτωνα, αλλά που ξεχνά την αντιστοιχία των τριών τάξεων της Πλατωνικής πολιτείας, των τελείων φυλάκων, των επίκουρων φυλάκων και των δημιουργών με τα τρία τμήματα της ψυχής: του λογιστικού, του θυμοειδούς και του επιθυμητικού. Ενός «καταγωγικού εθνικισμού» όπως θα έλεγε και ο Ιούλιος Έβολα, ο οποίος αντί να μάχεται  για το πέρασμα από τον κόσμο του αστού (όπου κυριαρχεί το επιθυμητικό) σε έναν ανώτερο όπου θα κυριαρχεί ο νους συντονίζοντας τις άλλες δύο λειτουργίες, οδηγεί τελικώς στην ισοπέδωση. 

για να διαβάσετε ολόκληρο 

το άρθρο στον σύνδεσμο εδώ

Μνήμη Corneliu Zelea Codreanu: Η σύλληψη, η φυλάκιση και η δίκη του Codreanu και των άλλων «αναρχικών συνομωτών»Τον Οκτώβριο του 1923, ο Ρουμάνος εθνικιστής Corneliu Zelea Codreanu προδομένος από έναν από τους συνεργάτες του, συλλαμβάνεται και δικάζεται. Είχαν προηγηθεί τον Δεκέμβριο του 1922, μεγάλες διαδηλώσεις φοιτητών εναντίον της πρόθεσης της κυβέρνησης να χορηγήσει υπηκοότητα στους Εβραίους της Ρουμανίας, ενώ τον Μάρτιο του 1923 ο Codreanu μαζί με τον καθηγητή και πολιτικό Alexandru C. Cuza (Κούζα) ιδρύουν την Εθνικο-Χριστιανική Λίγκα Άμυνας (Liga Apărării Naţional Creştine). 

Πρωτύτερα, ο Codreanu, μετά από έρευνα που είχε κάνει, είχε ανακαλύψει ότι οι ηγέτες των Ρουμάνων Κομμουνιστών εργατών δεν ήταν ούτε Ρουμάνοι, ούτε εργάτες. Στο Ιάσιο, το «εργατικό κίνημα» είχε επικεφαλής τον Δρ Ghelerter μαζί με τους Gheler, Spiegler και Schreiber. Στην πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι, οι ηγέτες ήταν η Ana Pauker και ο Ilie Moscovici. Όλοι τους ήταν Εβραίοι. 

Συνειδητοποιώντας τι συνέβη πριν από μερικά χρόνια στη Ρωσία, όπου ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας της μπολσεβίκικης επανάστασης ήταν Εβραίοι, θεώρησε ότι η πατρίδα του η Ρουμανία, ήταν σε κίνδυνο να πέσει στα χέρια των Εβραίων κομμουνιστών, οι οποίοι θα κατέστρεφαν τα πάντα στη Ρουμανία. Λέει ο ίδιος: «Αν αυτοί νικήσουν θα έχουμε τουλάχιστον Ρουμάνους εργάτες να διοικούν την Ρουμανία; Θα είναι οι Ρουμάνοι εργάτες κυρίαρχοι της χώρας; Όχι! Η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει θα μας βρει σκλάβους μιας από τις πιο βρώμικες τυραννίες: της Ταλμουδικής, εβραϊκής τυραννίας»

για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ

Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα "Τέχνη" και "Διόνυσος", Βλαστός και Καζαντζάκης


Συγγραφή: · Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης 
Έκδοση: Μάιος 2009 από "Εκδόσεις Παπαζήση" 
Σελ.:306

Το αντικείμενο πραγμάτευσης της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο ελληνικός νιτσεϊσμός. Στο πλαίσιό της εξετάζονται θεμελιώδεις όψεις της πρόσληψης του Νίτσε στην Ελλάδα, όπως είναι η περίπτωση των περιοδικών "Τέχνη" και "Διόνυσος", καθώς επίσης και αυτές των Π. Βλαστού και Ν. Καζαντζάκη. Πιο διακριβωμένα, η ίδια πάντοτε μελέτη καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: Ο νιτσεϊσμός των δύο περιοδικών λαμβάνει τη μορφή του εθνικισμού και του κοινωνικού ανισοτισμού, ακόμη και του κοινωνικού δαρβινισμού στην περίπτωση του συνεργάτη της "Τέχνης", του Π. Νιρβάνα. Ο νιτσεϊσμός του Βλαστού εμφανίζεται ως σκληρός κοινωνικός -φυλετικός ρατσισμός και ως ευγονική, γνωρίζει δε, όπως και ο νιτσεισμός της "Τέχνης" και του "Διονύσου", τον έπαινο και το θαυμασμό του Κ. Παλαμά. Ο νιτσεϊσμός του Καζαντζάκη διακρίνεται από μεγάλο βάθος και αδιάλειπτη συνέχεια: σημείο εκκίνησής του είναι η διατριβή του συγγραφέα για τον Νίτσε, επόμενος σταθμός του είναι ο θαυμασμός του ιδίου για τον Μουσολίνι και τον Φράνκο, και σημείο κατάληξής του είναι η συνεργασία του με τη "Νεολαία" του καθεστώτος Μεταξά. 

Peste Noire - Le Dernier Putsch (cinema teaser, 2017)

Από την παρουσίαση των εκδόσεων "Νέα Γενεά" (φωτογραφίες και video)


Το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Εστία Θεσσαλονίκης, από τον Αλέξανδρο Καρρά, η παρουσίαση της εκδοτικής του προσπάθειας, "Νέα Γενεά", η οποία ξεκίνησε με πέντε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες τίτλους, ιστορικού και ιδεολογικού περιεχομένου. Εκτενή αποσπάσματα της παρουσίασης και της συζήτησης που ακολούθησε μπορείτε να ακούσετε στο video που ακολουθεί. 

Από την πλευρά μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση, καθώς και για τη δωρεά των βιβλίων των εκδόσεων "Νέα Γενεά" για τη δανειστική μας βιβλιοθήκη. Πιστεύουμε πως η συγκεκριμένη προσπάθεια, από τα πρώτα της δείγματα γραφής, κρίνεται αξιόλογη και αξιέπαινη και αξίζει τη στήριξή μας. 

πηγή
6945951077

Ωράριο Επικοινωνίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 9:00 - 15:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 - 18:00

info@neageneabooks.gr


Σχετικός σύνδεσμος: Έκτακτη συνέντευξη του Αλέξανδρου Καρρά, υπεύθυνου των εκδόσεων «Νέα Γενεά» με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Benito Mussolini - Η αυτοβιογραφία μου»

Nessuna Resa - Cavalcare la tigre
Book Review: Revolutionary Fascism - Erik Norling


Περιοδικό Ανάκτηση Τεύχος Πέμπτο: Κυκλοφορεί στα πρακτορεία τύπου Αθηνών και Πειραιώς!

http://www.anaktisi-mag.gr/


Η "Ανάκτηση" είναι το μοναδικό εθνικιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα και τα περισσότερα εκ των άρθρων της είναι πρωτοποριακά. Φιλοδοξούμε να δώσουμε μία εικόνα του ελληνικού και ευρωπαϊκού εθνικισμού πέρα από τα καθιερωμένα. Στις σελίδες του περιοδικού θα βρείτε άρθρα για μορφές του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινήματος αλλά και για ιστορικά γεγονότα, άγνωστα ως επί το πλείστον.


Έκτακτη συνέντευξη του Αλέξανδρου Καρρά, υπεύθυνου των εκδόσεων «Νέα Γενεά» με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Benito Mussolini - Η αυτοβιογραφία μου»


Για πρώτη φορά στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Νέα Γενεά» η αυτοβιογραφία του Benito Mussolini. Ένα μεγάλο κενό καλύπτεται με την έκδοση αυτή. 

Ήδη η ζήτηση είναι μεγάλη για το συγκεκριμένο βιβλίο και τα πρώτα αντίτυπα οδεύουν προς εξάντληση μετά το «Δεύτερο βιβλίο» του Αδόλφου Χίτλερ (πρώτη φορά στα ελληνικά) και της Σίτσας Καραϊσκάκη «Άρθρα για την Τέχνη και την Φυλή». Οι άλλες δύο εκδόσεις επίσης εξαντλούνται. 

Ενημερώνουμε το αναγνωστικό κοινό ότι ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος θα είναι πολύ «θερμοί» μήνες…


6945951077
Ωράριο Επικοινωνίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 9:00 - 15:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 - 18:00

info@neageneabooks.grΟ Συναγωνιστής Αλέξανδρος Καρράς είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών για το εθνικιστικό κοινό στο διαδίκτυο, αφού «τάραξε τα νερά» με την ίδρυση του εκδοτικού οίκου «Νέα Γενεά» αλλά και με την πρόσφατη δημόσια ομιλία του - σύνδεσμος εδώ και εδώ - για τον ιδεαλισμό του Ίωνος Δραγούμη

Οι συνεντεύξεις του Αυτόνομου Συναγωνιστή στον «Μαύρο Κρίνο» - εδώ και εδώ - προκάλεσαν θετικότατα σχόλια (αλλά και ρεκόρ επισκέψεων στο ιστολόγιο) ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 25 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, σε χώρο του «Κύκλου Ιδεάπολις» μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκδότη, καθώς και βιβλιοπαρουσίαση όλων των τίτλων. 
Οι εν λόγω εκδόσεις που το αναγνωστικό κοινό του «χώρου» τις υποδέχτηκε με ενθουσιασμό και κινούνται σήμερα σε άκρως ικανοποιητικό επίπεδο - για τις οποίες μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ και εδώ - συμπληρώνονται με μια «βόμβα» την αυτοβιογραφία του ιδρυτή του Φασισμού, του «Λύκου της Ρώμης», του Benito Mussolini. 

Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μια έκτακτη συνέντευξη με τον εκδότη αφού το εν λόγω βιβλίο συμπληρώνει ένα μεγάλo κενό της Εθνικοεπαναστατικής βιβλιοθήκης, και συμβάλλει θετικά στην προβολή της Αντιδημοκρατικής Σκέψης.


Γιατί επέλεξες να προχωρήσεις στην έκδοση της αυτοβιογραφίας του Benito Mussolini;

Όταν άρχισα να μελετώ τον Φασισμό και τον Μπενίτο Μουσολίνι ανακάλυψα πολλά άγνωστα πράγματα σχετικά με την ιδεολογία αυτή και τον πνευματικό δημιουργό της. Οι Έλληνες ταυτίζουν τον Φασισμό με τον αυταρχισμό, τη στέρηση της έκφρασης και της ελευθερίας του ατόμου, και γενικότερα την καταπίεση της ατομικής ελευθερίας. Αυτό είναι το μέγιστο λάθος με το οποίο διαπαιδαγωγήθηκε ο ελληνικός λαός, ακούγοντας παντού με κουνημένο το δάχτυλο, τη φράση «αυτό είναι φασιστικό» ή «γίνεσαι φασίστας τώρα». Στη συνείδηση του ελληνικού λαού ταυτίστηκε η δικτατορία με τον Φασισμό. Και όμως ο Λένιν, όπως κι ο Στάλιν, ο Μάο κι ο Φιντέλ Κάστρο ήταν δικτάτορες, δεν ήταν όμως Φασίστες! Στην Ελλάδα ο εθνικιστικός χώρος δεν γνωρίζει τι είναι Φασισμός και γενικότερα υπάρχει μια άρνηση λόγω του Μουσολίνι και της αναίτιας επίθεσης του κατά της χώρας μας. Ακούω εθνικιστές ή έστω πατριώτες, να αποκαλούν φασιστική την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή Φασίστες τους....αντιφασίστες! Νομίζω πως ήρθε ο καιρός να γνωρίσουμε την προσωπικότητα του Μουσολίνι και τον Φασισμό ώστε να μην πέφτουμε σε τέτοια ατοπήματα που τρέφουν την κομμουνιστική και μεταπολιτευτική αντιφασιστική προπαγάνδα.


Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ποια είναι η εντύπωση που σχηματίζεται για την προσωπικότητα αυτού του μεγάλου πολιτικού επαναστάτη;

Προσωπικά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα αφήνοντας στην άκρη τους συναισθηματισμούς που του δημιουργούν οι αναμνήσεις του 1940. Η πολιτική και η προσωπικότητα του Μουσολίνι δεν ξεκινά το 1940 και – το πιστεύω πραγματικά αυτό – δεν τελειώνει το 1945. Τα όσα καταγράφει ο Ιταλός Ηγέτης για την πολιτική του δράση, τη φιλοσοφία του και τη ζωή του είναι πραγματικά καθηλωτικά σε κάθε σελίδα σχεδόν του βιβλίου αυτού. Το συμπέρασμα που βγαίνει από την μελέτη αυτού του βιβλίου είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πράγματι ο «μεγάλος άνδρας αυτής της γης» όπως είπε ο Χίτλερ κι ο «μεγαλύτερος πολιτικός της εποχής του» όπως είπε ο Γκάντι όταν επισκέφτηκε την Φασιστική Ιταλία! Όλα τα κινήματα που εμφανίστηκαν μετά την άνοδο του Φασιστικού Κόμματος στην εξουσία το 1922, έχουν επηρεαστεί από τον Μουσολίνι, κάτι που παραδέχονται ο Degrelle, ο Codreanu κι ο Rivera. Δεν μπορώ να μη μνημονεύσω σε αυτό το σημείο τη φράση του Robert Brasillach από την πρόσφατη έκδοση της «Νέας Γενεάς»: «Ο Μουσσολίνι είναι ένας μεγάλος ποιητής, όμοιος με αυτούς της ράτσας του». (Ο Leon Degrelle και το μέλλον του ΡΕΧ).

Ο αναγνώστης διαμορφώνει μια αποκρυσταλλωμένη άποψη για την ιδεολογία του Φασισμού διαβάζοντας το βιβλίο;

Από τα όσα διηγείται ο Μουσολίνι για τις δολοφονίες που υπέστησαν οι Φασίστες από την τυφλή βία των σοσιαλιστών και των κομμουνιστών, το μίσος του για τη Μασονία που αναπτύσσει σε πολλά σημεία του βιβλίου, την περιγραφή με πάσα λεπτομέρεια της Πορείας προς τη Ρώμη, τις επιστολές που παραθέτει με τον Ντ' Αννούντσιο, τις ιδεολογικές αναλύσεις του μέσα από ομιλίες και άρθρα που παραθέτει, καθώς και από το σημαντικότατο προτελευταίο κεφάλαιο «Το Φασιστικό Κράτος και το μέλλον» όπου μας καταγράφει την δημιουργία του Κράτους και τους στόχους του, δεν έχουμε πλέον μόνο άποψη, αλλά γνώμη. Με το βιβλίο αυτό γνωρίζουμε τον Μουσολίνι και κατά συνέπεια τον Φασισμό!

Ποιες οι μέχρι τώρα αντιδράσεις και τα σχόλια του αναγνωστικού κοινού για αυτή την σημαντική έκδοση;

Δέχομαι πολλά μηνύματα όπου άλλοι με ρωτούν για το βιβλίο, άλλοι πότε θα κυκλοφορήσει και πως θα το προμηθευτούν κι άλλοι μου το έχουν ήδη παραγγείλει.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην επικείμενη παρουσία σου στον Κύκλο Ιδεάπολις στις 25 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη;

Ναι, θα υπάρξει παρουσίαση και ανάλυση του περιεχομένου, καθώς και μια σύγκριση των ιστορικών καταστάσεων που περιγράφονται πριν ανέλθει ο Μουσολίνι στην εξουσία. Οι ιστορικές ομοιότητες είναι απίστευτες. Η τότε Ιταλία με τη σύγχρονη Ελλάδα έχουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα ασθένειας. Η θεραπεία είναι εν τέλει η δημιουργία ενός Φασιστικού Κράτους.

Τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε πιο πολύ διαβάζοντας τη ζωή ενός ανθρώπου που θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει ως τον δικό μας Λένιν;

Η θέληση του για επικράτηση, η τόλμη του, η σκέψη του, ο τρόπος που αντιμετώπιζε τις πολιτικές δυσκολίες αλλά και τους πολιτικούς αντιπάλους, η Πίστη του. Η μεθοδικότητα που χρησιμοποίησε για να καταστρέψει τον μπολσεβικισμό και τα κόμματα. Με εξέπληξε η μεγαλοψυχία του όταν, ενώ ήταν πλέον Αρχηγός του Κράτους, δεν εκδικήθηκε κανέναν πολιτικό του αντίπαλο. Είχε το όραμα να μεταδώσει ένα νέο πνεύμα στο λαό του. Σαν Πλατωνιστής που είμαι με ικανοποίησε ότι στη φιλοσοφία του Πλάτωνος αναζητούσε ώρες ποίησης και διαλογισμού! Ανέφερα νωρίτερα τα λόγια του Brasillach που τον αποκαλεί ποιητή το 1936. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο μεγάλος Γάλλος λογοτέχνης και μάρτυρας της Ιδέας έβλεπε στον Φασισμό την ποίηση. Ο Μουσολίνι όμως ήδη από το 1928 καταγράφει στην αυτοβιογραφία του τα εξής λόγια: «Η ποίηση της ζωής μου έγινε η ποίηση της δόμησης. Ο έρωτας της ύπαρξής μου είναι τα μέτρα, οι πολιτικές και το μέλλον ενός κράτους. Αυτά για μένα έχουν τη μυρωδιά του δράματος.» Μελετώντας το βιβλίο καταλαβαίνουμε γιατί ο Λένιν χτυπιόταν όταν οι Ιταλοί σοσιαλιστές έχασαν από τις τάξεις τους τον Μουσολίνι και γιατί ο Χίτλερ, στο «Δεύτερο βιβλίο» (εκδόσεις “Νέα Γενεά”), τον αποκαλεί ανώτερο πολιτικό.

Ποιος πιστεύεις ότι επηρέασε την Ιστορία περισσότερο, ο Μουσολίνι ή ο Χίτλερ;

Πολλοί θεωρούν ότι την Ιστορία την επηρέασε ο Χίτλερ. Προσωπικά θεωρώ ότι την Ιστορία την επηρέασε ο Μουσολίνι καθώς όλα τα εθνικιστικά κινήματα της Ευρώπης άντλησαν έμπνευση, πίστη κι ελπίδα μετά την επιτυχημένη Πορεία στη Ρώμη. Το παραδέχονται ο Degrelle, ο Codreanu κι ο Brasillach. Ο Χίτλερ απέτυχε να πραγματοποιήσει μια ανάλογη επιτυχία επιχειρώντας ουσιαστικά μια «Πορεία στο Μόναχο» που έμεινε γνωστή ως «πραξικόπημα της μπυραρίας» στην ιστορία. Ο Μουσολίνι ένωσε πρώτος τον εθνικισμό και το σοσιαλισμό και πρώτος έκανε Κίνημα τις θεωρίες των Γάλλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου πως το 40ωρο της εβδομαδιαίας εργασίας, δηλαδή το οκτάωρο, προτάθηκε και εφαρμόστηκε πρώτα από τον Μουσολίνι και η βράβευση των πολύτεκνων μητέρων έγινε πρώτα από αυτόν το 1928. Ο Χίτλερ το έπραξε 10 χρόνια μετά. Ο Μουσολίνι δημιούργησε κάτι εντελώς νέο, δεν αντέγραψε κανέναν. Ο Χίτλερ αντέγραψε τον Ναπολέοντα, κάτι που έχω αναπτύξει σε παλαιότερο άρθρο μου. Η «Μεγάλη Στρατιά» του δεύτερου ήταν τα Waffen - SS του πρώτου, ενώ και οι δύο ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας την ίδια ημέρα: 22 Ιουνίου! Ήταν 9 Νοεμβρίου η μέρα που ο Ναπολέων έκανε πραξικόπημα και 9 Νοεμβρίου επίσης ο Χίτλερ αποπειράθηκε να καταλάβει την εξουσία. Από την άλλη, ο Μουσολίνι που ήταν ένας σοσιαλιστής μαχητικός, σήκωσε την μεγάλη εθνικιστική επανάσταση της Μεσοπολεμικής Ευρώπης. Όλα είναι μοναδικά σε αυτόν, όπως κι αυτό που καταγράφει ο Σκορτσένυ στα απομνημονεύματά του, καταγοητευμένος από την γνωριμία του με τον Μουσολίνι: αρνήθηκε τον τίτλο του Δούκα επειδή κατάγετο από οικογένεια αγροτών κι αυτό αποτελούσε για κείνον την μεγαλύτερη τιμή! (εκδόσεις Eurobooks)

Πιστεύεις ότι θα καταφέρει ο Φασισμός να αποκτήσει και πάλι οπαδούς ώστε να φτάσει στη Νίκη;

Την απάντηση τη δίνει στο βιβλίο ο ίδιος ο Μουσολίνι: «Σήμερα ο Φασισμός βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ζωής του: σε αυτά του Χριστού. Μη βιάζεστε· θα έρθουν και αυτά του αποστόλου Παύλου.» Πιστεύω πως η εποχή μας είναι τα χρόνια του αποστόλου Παύλου για τον Φασισμό. Έχω πάντα στο μυαλό μου και στη ψυχή μου χαραγμένα τα λόγια του Λαο Τσε: «Η αλήθεια που καταπιέζεται δυναμώνει κι αποκτά ισχυρή αντοχή - Όποιος επιμένει, έχει θέληση. Όποιος μένει στη θέση του, αντέχει - Όταν μια χώρα αποδιοργανώνεται εμφανίζεται ο πατριωτισμός». Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί θέριεψε ξαφνικά το αντιφασιστικό κίνημα αμέσως με την εμφάνιση των μνημονίων στην Ελλάδα. Όσο περισσότερο απαξιώνεται ο κοινοβουλευτισμός τόσο περισσότερο αυξάνει η αντιφασιστική βία που αποτελεί την καταστολή της έκφρασης του εθνικιστικού συναισθήματος. 

Σε ένα πρόσφατο άρθρο μου αποκάλυψα την ιστορική καταγωγή του αντιφασιστικού κινήματος: γεννήθηκε στη Γερμανία από την ένωση των σοσιαλιστών και των κομμουνιστών στο δρόμο εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών και είχε το ίδιο σύμβολο με σήμερα. Λεγόταν «Antifaschistische Aktion», δηλαδή «Αντιφασιστική Δράση». Μην ξεχνάτε ότι ο Πατέρας του Φασισμού υποστήριζε πως ο Φασισμός είναι και θα είναι πάντα ένα Κίνημα μειοψηφίας. Η πλειοψηφία αρέσκεται πάντα σε ιδεολογίες που προάγουν την ευδαιμονία μέσα από τον υλισμό και την ασυδοσία. Λοιπόν, μην απογοητεύεστε. Οι Φασίστες έχουμε συκοφαντηθεί εδώ και εφτά δεκαετίες από αυτούς που τυραννούν τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σήμερα, με την πειθώ και το παράδειγμα - όπως διδάσκει ο Βρετανός φασίστας Mosley - θα αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα που οι λαοί νιώθουν τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους σφίγγουν όλο και πιο πολύ. Είναι οι αλυσίδες του καπιταλισμού, του φιλελευθερισμού και του μπολσεβικισμού. Ποιοι θα σπάσουν αυτές τις αλυσίδες; Με τεταμένη τη δεξιά σας απαντώ: ΕΜΕΙΣ!

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ σε λίγες μέρες: «Benito Mussolini Η Αυτοβιογραφία μου»


Οι εκδόσεις «Νέα Γενεά» και ο υπεύθυνος Αλέξανδρος Καρράς, ενημερώνουν το αναγνωστικό κοινό, ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση με την αυτοβιογραφία του ιδρυτή του Φασισμού Benito Mussolini.

Συνέντευξη του Συναγωνιστή Αλέξανδρου Καρρά
μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ, ενώ για τον ίδιο έχουμε γράψει στο πρόσφατο παρελθόν στον σύνδεσμο εδώ.

Σχετικά με τις πρόσφατες εκδόσεις της 
«Νέας Γενεάς» μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ ενώ όποιος ενδιαφέρεται να παρευρεθεί στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεάπολις της 25ης Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη στην οποία θα λάβει μέρος συζήτηση με τον εκδότη και βιβλιοπαρουσίαση θα ενημερωθείτε στον σύνδεσμο εδώ.


 6945951077
Ωράριο Επικοινωνίας: 

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 9:00 - 15:00 
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 - 18:00ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ σε λίγες μέρες: «Benito Mussolini Η Αυτοβιογραφία μου»

«Ενώ έπινα κάποιο ρόφημα, περιμένοντας τον Μικέλε Μπιάνκι, εκατό σοσιαλιστές και χασομέρηδες στριμώχθηκαν μέσα στην καφετέρια και άρχισαν να εξαπολύουν βρισιές και προσβολές εναντίον μου. Με είχαν αναγνωρίσει. Ίσως σκόπευαν, μέσα στη συλλογική οργή τους, να με χτυπήσουν έτσι ώστε να ρίξουν πάνω στο άτομό μου την εκδίκηση που εδώ και καιρό είχαν στο μυαλό τους. 

Ο όχλος, που ολοένα και πλήθαινε, γινόταν όλο και πιο απειλητικός, και έτσι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας και η ταμίας έσπευσαν να κατεβάσουν τα ρολά. Εκείνη με κάλεσε, σύμφωνα με τη μόδα εκείνων των ταραγμένων καιρών, να βγω έξω διότι έθετα σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους. Δεν περίμενα δεύτερη πρόσκληση. Έχω συνηθίσει να αντιμετωπίζω τον όχλο χωρίς φόβο. Όσο περισσότεροι είναι, τόσο πιο εύκολα μπορεί να περάσει κάποιος ανάμεσά τους με βέβαιο θάρρος που, σε μερικούς, ίσως να μοιάζει προσποιητό. Δεν μπορώ να πω ότι είχα τον παραμικρό δισταγμό να αντιμετωπίσω αυτά τα πλήθη.

Κοίταξα τους αρχηγούς τους και είπα, «Τι θέλετε από μένα; Να με χτυπήσετε; Εμπρός λοιπόν. Αλλά από εδώ και πέρα να προσέχετε. Γιατί την κάθε προσβολή και το κάθε χτύπημα θα τα πληρώσετε πολύ ακριβά.»

Θυμάμαι την εικόνα εκείνης της αγέλης. Δεν έβγαλαν κουβέντα. Κοιτούσαν κλεφτά ο ένας τον άλλο. Εκείνος που ήταν πιο κοντά σε μένα έκανε πίσω, και ξαφνικά ο φόβος, που είναι μεταδοτικός σαν το θάρρος σε κάθε όχλο, εξαπλώθηκε σε όλη την ομάδα. Οπισθοχώρησαν· σκόρπισαν και μόνο από απόσταση εξαπέλυαν τις τελευταίες βρισιές τους.


Διηγούμαι αυτό το περιστατικό επειδή ήταν τυπικό των συνηθισμένων περιστατικών στη ζωή ενός Φασίστα. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι σε άλλες περιπτώσεις η κατάληξη ήταν εντελώς διαφορετική – ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα, σφαίρες, δολοφονίες, κτηνωδίες, βασανισμοί και θάνατος.»