Φυλετικός Κοινωνισμός μια οργανική συνωνυμία (μέρος α')

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να μπει ένα λιθαράκι στα θεμέλια του ‘δικού μας’ σοσιαλισμού, ή αλλιώς κοινωνισμού, όπως είναι ο όρος στη γλώσσα μας.
Η ιδεολογική θεμελίωση επί της αρχής (δηλαδή ως κοσμοθεωρίας και όχι ως ένα πακέτο οικονομικών μέτρων) του δικού μας κοινωνισμού είναι κατά τη γνώμη ακόμα ένα ζητούμενο παρά το πλούσιο ιδεολογικό μας παρελθόν από τoυς αδερφούς Strasser, το José Antonio, τον Ernst Rohm, τον Michael Kühnen και άλλους.Νoμίζω οτι πρέπει να τονιστεί αφού αποδειχθεί με λογικά επιχειρήματα ότι ο εθνικισμός ή ο φυλετισμός (για μας έθνος = φυλή) είναι γεννήτορας του κοινωνισμού αλλά και το αντίστροφο.


Αυτή η συνεπαγωγή και αντιστρόφως του εθνικισμού με τον κοινωνισμό αποτελεί τη μόνη ουσιαστικά εκ διαμέτρου αντίθετη ιδεολογία του διεθνιστικού καπιταλισμού που πάλι αποτελεί την αντίπαλη ταυτολογία αφού ‘εθνικός’ καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρξει αλλά ούτε και διεθνιστικός σοσιαλισμός αντίθετα με τις αντιφυσικές φαντασιώσεις της αριστεράς.

Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως βιολογικά και ιστορικά αλλά και οικονομικά δεδομένα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα από την ειλικρινή διαλεκτική και οχι την ερειστική να χτίζουμε τον Ελληνικό κοινωνισμό έστω και σαν έννοια αρχικά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη μεγάλη συμμετοχή συναγωνιστών σε αυτό το διάλογο οι οποίοι προβληματίζονται έντονα σε αυτό το πεδίο, με την ελπίδα ότι στο τέλος όλοι να έχουμε μετατοπιστεί από τις αρχικές μας απόψεις κλείνοντας προς το νέο δημιούργημα. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε την αξία του οικονομικοκοινωνικού συστήματος για το μέλλον της φυλής.


Αν εκεί δεν είμαστε ιδεολογικά εύρωστοι, συμπαγείς και ετοιμόλογοι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αρθρώσουμε αξιοπρεπή οικονομικό λόγο. Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν είμαστε μια ‘μέση λύση’ μεταξύ κομμουνισμού και καπιταλισμού ούτε καν ο τρίτος δρόμος αλλά Ο ΜΟΝΟΣ δρόμος για την επιβίωση, το πολλαπλασιασμό και την ανέλιξη της φυλής. Δεν είμαστε απλά υβρίδια αλλά νέο είδος απόρροια της βιολογικής επιλογής!


για την συνέχεια στον σύνδεσμο εδώ ...

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ: Χρήσιμες οδηγίες για ενημέρωση των πολιτών.


Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΣΗ


Πυράρχου ε.α.


Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η προστασία και η διατήρησή του αποτελεί καθήκον, υποχρέωση και προτεραιότητα κάθε κοινωνικού συνόλου και κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αποτελεί έναν ανανεώσιμο φυσικό πόρο με ανεξάντλητες δυνατότητες για τη περιβαντολλογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου. Η σημασία και η αξία του εκφράζεται μέσα από τις διάφορες λειτουργίες του όπως:

· Παράγει το πολύτιμο και αναντικατάστατο οξυγόνο για τη ζωή μας ενώ παράλληλα δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα.
· Μειώνει την ένταση των ανέμων και των θορύβων
· Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβής για τον άνθρωπο ουσίες
· Επιδρά ευνοϊκά και ρυθμιστικά στο κλίμα μίας περιοχής
· Βελτιώνει την ποιότητα του νερού και αυξάνει την ποσότητα των υπογείων υδάτων
· Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει με δύναμη στο έδαφος να το διαβρώνει και να δημιουργούνται καταστροφικές πλημμύρες.
· Χαρίζει αισθητική απόλαυση και παρέχει ιδανικές συνθήκες για σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία.
· Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία διατροφή και διατήρηση πολλών ζώων.
· Εξασφαλίζει εργασία και απασχόληση σε μεγάλο μέρος του ορεινού και ημιορεινού πληθυσμού της χώρας


ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ


Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τα Ελληνικά δάση και σε πολλές περιοχές να απειλείται ακόμα και η ύπαρξή τους. Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και οφείλονται στους παρακάτω λόγους:


· Πέταμα αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων.
· Απρόσεκτο άναμμα και εγκατάλειψη εστιών πυρκαγιάς μέσα ή κοντά σε δάση.
· Καθάρισμα χωραφιών με τη χρήση φωτιάς και χωρίς την λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
· Κάψιμο βοσκοτόπων
· Εγκατάλειψη και κάψιμο σκουπιδιών.
· Σπινθήρες μηχανημάτων
· Κάπνισμα μελισσών κλπ


Η καταστροφή του δάσους από πυρκαγιά δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρηματική αξία αλλά είναι ανυπολόγιστες οι οικολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνέπειες. Συχνά όμως πέρα από την καταστροφή των δασών έχουμε και τεράστιες υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή άλλες εγκαταστάσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ


Για τη σωτηρία των δασών μας από τις πυρκαγιές απαιτείται η συμβολή και η βοήθεια όλων μας. Για την αποφυγή της έναρξης των πυρκαγιών στα δάση δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάς ότι:


· Γενικά απαγορεύεται η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο δηλαδή από την 1η Μαΐου μέχρι την 31 Οκτωβρίου.
· Μην πετάς αναμμένα σπίρτα και τσιγάρα στην ύπαιθρο.
· Μην εγκαταλείπεις απορρίμματα ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά ή μέσα σε δάση.
· Στην περίπτωση που θα αντιληφθείς πυρκαγιά σε δάσος μην αδιαφορήσεις και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199.
· Μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων προσπάθησε με ότι διαθέτεις να θέσεις υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
· Καθοδήγησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις στον τόπο της πυρκαγιάς και ακολούθησε τις οδηγίες των επικεφαλείς.
· Μην κατευθύνεσαι χωρίς λόγο στον τόπο εξέλιξης ι πυρκαγιάς γιατί πέρα από τους κινδύνους που διατρέχεις εμποδίζεις την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.


ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ.


Για την αποφυγή της μετάδοσης μια δασικής πυρκαγιάς σε σπίτια ή άλλα οικοδομήματα που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάσος θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές:


· Η εξωτερική κατασκευή του οικοδομήματος πρέπει να είναι από ανθεκτικά στη φωτιά υλικά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό μέρος του οικοδομήματος υλικά όπως το πισσόχαρτο, πλαστικό κλπ. Τα ξύλινα εξωτερικά μέρη θα πρέπει να επαλείφονται ή να εμποτίζονται με κατάλληλο αντιπυρικό υγρό που επιβραδύνει την ανάφλεξη. Η επάλειψη θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντιπυρικού υγρού.
· Να μην υπάρχουν γύρω από το οικοδόμημα σε θέσεις που μπορεί να επηρεασθούν από την πυρκαγιά εύφλεκτα υλικά όπως σκουπίδια, ξύλα, δεξαμενές πετρελαίου κλπ. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε πυράντοχη κατασκευή αντοχής τουλάχιστον 30 min.
· Να καθαρίζεται τακτικά (ανά 15νθήμερο περίπου) η αυλή και η στέγη του οικοδομήματος από πευκοβελόνες, ξερά φύλλα, χόρτα κλπ. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και αν αυτό δεν είναι δυνατό να θάβονται στο έδαφος και σε βάθος τουλάχιστον 20 cm.
· Τα δένδρα και οι θάμνοι γύρω από το σπίτι θα πρέπει να κλαδεύονται και να καθαρίζονται, τακτικά, από τυχόν υπάρχοντα ξερά κλαδιά. Κλαδιά που εφάπτονται ή βρίσκονται πάνω από τη στέγη θα πρέπει να κόβονται.
· Να τοποθετηθεί μάντρα από άκαυστα υλικά πάνω από την οποία να υπάρχει συρματόπλεγμα με μικρό άνοιγμα βρόχων.
· Να υπάρχουν στην αυλή μια ή περισσότερες βρύσες με λάστιχο το μήκος του οποίου να μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε σημείο της αυλής και του οικοδομήματος.
· Όταν υπάρχει πισίνα ή άλλη δεξαμενή νερού να υπάρχει αντλία νερού που να κινείται από μηχανή εσωτερικής καύσης για τη χρήση του νερού στην πυρόσβεση.
· Εργοστάσια ή άλλα οικοδομήματα που καλύπτονται από μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο θα πρέπει να προβλέπουν πυροσβεστικές φωλιές στο εξωτερικό του κτιρίου για την αντιμετώπιση μετάδοσης πυρκαγιάς από το εξωτερικό του κτιρίου.
· Τα ανοίγματα εξαερισμού κλπ που δεν είναι δυνατόν να κλείσουν να φράσσονται με χοντρό, πυκνό, μεταλλικό πλέγμα.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ


Αν ένα οικοδόμημα βρεθεί στην πορεία μιας δασικής πυρκαγιάς θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
· Να κλείσουμε αμέσως όλα τα ανοίγματα του οικοδομήματος. Επίσης να κλείσουν συστήματα εξαερισμού ή κλιματισμού. Εάν υπάρχει τζάκι του οποίου η καμινάδα δεν έχει καλυφθεί με πλέγμα να κλείνεται το «τάμπερ».
· Να βρέξουμε όλα τα εύφλεκτα μέρη. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ποτίσματος να το θέσουμε σε λειτουργία.
· Να μην επιχειρήσουμε την εγκατάλειψη του χώρου εκτός εάν η δίοδος διαφυγής είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο ευρίσκεται μέσα σε καπνούς ή σε φλόγες. Για τη διαφυγή θα πρέπει να επιλέξουμε μία διαδρομή η οποία δεν θα επηρεαστεί από τη θερμότητα ή τους καπνούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαφυγής. Σαν χρόνο διαφυγής θα πρέπει να υπολογίσουμε το διπλάσιο έως τριπλάσιο από το συνήθως απαιτούμενο. Κατά τη διαφυγή οδηγούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά ταχύτητα.
· Εάν διαταχθεί εκκένωση περιοχής θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες και οι διαδρομές που δόθηκαν. Οδηγούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά ταχύτητα.
· Όταν πλησιάσει η πυρκαγιά να καταφύγουμε στο εσωτερικό του σπιτιού κλείνοντας όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά τα οποία διατηρούμε υγρά. Η ποσότητα των τοξικών καπνών μέσα σε ένα οικοδόμημα είναι μικρή ακόμα και μετά από μισή ώρα έκθεσης στους καπνούς.
· Μετά τη δίοδο της πυρκαγιάς σβήνουμε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.

SXE: Contra La Droga !


http://nsterroredge.blogspot.com/


Música contra la droga...

Casa Pound: η Φασιστική κατάληψη !
Ezra Pound ...''Αυτό που αγαπάς πολύ παραμένει,
τα άλλα δεν είναι παρά στάχτη


Αυτό που αγαπάς πολύ δε θα μπορέσουν να
στο αρπάξουν


Αυτό που αγαπάς πολύ είναι η μόνη σου κληρονομιά
Ποιανού είναι ο κόσμος, δικός μου, δικός τους,
ή κανενός ;


Πρώτα είδες, μετά άγγιξες
Τον Παράδεισο ακόμα και μέσα στους διαδρόμους
της Κόλασης


Αυτό που αγαπάς πολύ είναι η μόνη σου κληρονομιά,
Αυτό που αγαπάς πολύ δε θα στο κλέψουνε ποτέ.''

Έζρα Πάουντ


Το «πράσινο βιβλίο» του Συνταγματάρχη Muammar Al Qaddafi σε μορφή αρχείου .pdf


Το «Πράσινο Βιβλίο» είναι η συλλογή των τριών συγγραφικών πονημάτων του Καντάφι που εκδόθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1976 και 1979.


Σύμφωνα με τον ίδιο, στις σελίδες του θα βρει κανείς «την απόλυτη λύση στα προβλήματα διακυβέρνησης».


Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Η λαϊκή εξουσία», ο συνταγματάρχης αναφέρεται στην αποτυχία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δυτικού τύπου.


Στη δεύτερη, με τίτλο «Σοσιαλισμός: Η λύση στο οικονομικό πρόβλημα», ο αρχηγός της επανάστασης τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μισθωτής εργασίας και της αντικατάστασής της από την αυτοαπασχόληση και τη συνεταιριστική οικονομία.


Η τρίτη ενότητα, που έχει τίτλο «Η κοινωνική βάση του Τρίτου Δρόμου», κυκλοφόρησε το 1979 και σύμφωνα με τις τότε αναφορές του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Jana, ο κόσμος σχημάτιζε ουρές στα βιβλιοπωλεία για να αποκτήσει ένα αντίτυπο.


Ο Καντάφι θεωρητικοποιεί εκεί τις προσωπικές ιδέες του για το έθνος, τη φυλή, τις γυναίκες, την μαύρη φυλή, τις μειονότητες, την εκπαίδευση, τις τέχνες, τον αθλητισμό και πολλά άλλα.


Για να κατεβάσετε το βιβλίο στα αγγλικά στον σύνδεσμο εδώ

GAP: Καταζητείται ! (προκήρυξη, αφισάκι, αυτοκόλλητο) ... διαδώστε το !

πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

Αποκλειστικό: ο Troy Southgate για τα γεγονότα στο Λονδίνο.Ο Troy Southgate είναι μουσικός , συγγραφέας, εκδότης, και ένας από τους πρωτεργάτες του ακτιβιστικού Εθνικοαναρχικού κινήματος.
Στα χρόνια της εφηβείας του υπήρξε ακτιβιστής του Βρετανικού Εθνικού Μετώπου και από το φθινόπωρο του 1989 συμμετείχε στην Διεθνή Τρίτη Θέση (ITP) μετά την αποχώρηση του από το NF. Έχει εκδώσει στο παρελθόν σημαντικό αριθμό περιοδικών με τις θέσεις της ITP.


Το 1998 ιδρύει το NRF το οποίο περιγράφει ως : «επαναστατική οργάνωση βασισμένη σε δομή με μορφή πυρήνων όπως η Χαμάς και ο IRA η οποία επιχειρεί με αρχές της ακέφαλης αντίστασης».


Συμμετέχει το 2005 σε συναντήσεις της "Νέας Δεξιάς" στο κεντρικό Λονδίνο η οποία έχει αρκετά κοινά με την Γαλλική Nouvelle Droite.


Είναι αρθρογράφος σε Ρωσικές εφημερίδες και αναλυτής των θέσεων του Έβολα οι οποίες επηρέασαν αρκετά την σκέψη και τα πολιτικά προγράμματα Ρωσικών κομμάτων. Επίσης συμμετέχει σε μουσικά συγκροτήματα όπως τους H.E.R.R.

Θερμές ευχαριστίες στην συντρόφισσα Ίσις για την συνέντευξη αυτή καθώς και για την μετάφραση στα ελληνικά.


1.Οι πρόσφατες ταραχές στο Λονδίνο έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση για τα αίτια της εξέγερσης;


Αν και δεν υποστηρίζω τις επιθέσεις και τις καταστροφές σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες, ωστόσο με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι περισσότεροι αδυνατούν να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια των ταραχών.


Ξεκίνησε από τους αριστερούς αναρχικούς που πήγαν σε "ευάλωτες" κοινωνικά περιοχές με σκοπό να υποκινήσουν τα κατώτερα στρώματα σε εξέγερση. Στόχος ήταν να πληγεί η οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο.


Εγώ υποστηρίζω και υιοθετώ τις στρατηγικές που αποδυναμώνουν και υπονομεύουν το κατεστημένο και το οικονομικό του σύστημα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι τακτικές των αριστερών - πέρα από τις δράσεις που στόχευσαν στα μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα - ήταν εντελώς απερίσκεπτες και απέδειξαν, πόσο μικρή εκτίμηση έχει ο συγκεκριμένος χώρος στο αγαπημένο του "προλεταριάτο" και στον απλό κόσμο που είδε την μικρή του περιουσία να καταστρέφεται.


2. Πιστεύεις ότι το έκαναν εσκεμμένα;


Οι αριστεροί που πρώτοι ενορχήστρωσαν αυτό το χάος, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι οι υποβαθμισμένες περιοχές είναι σαν πυριτιδαποθήκες και μπορούν να εκραγούν με την παραμικρή υποκίνηση. Στην ουσία αντέγραψαν τις τακτικές των ακροδεξιών που κάνουν "παρέλαση" σε περιοχές μεταναστών με σκοπό να προκαλέσουν όσες περισσότερες ταραχές γίνεται.


Η γνώμη μου είναι λοιπόν, ότι οι αριστεροί δεν δίνουν δεκάρα για τους απλούς ανθρώπους ... Απλά δεν έχουν το σθένος να χτυπήσουν οι ίδιοι μεγάλους καπιταλιστικούς στόχους και χρησιμοποιούν το αμόρφωτο πλήθος να το κάνει, αντί γι αυτούς !


Ανεξάρτητα αν με αυτόν τον τρόπο "εξαπολύουν" παράλληλα ολόκληρους στρατούς από εγκληματίες που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των απλών ανθρώπων.


Με άλλα λόγια, αποδεικνύουν τη βαθειά τους περιφρόνηση προς εκείνους που υποτίθεται υπερασπίζονται ...


3. Κατά πόσο οι ταραχές κατάφεραν τον αρχικό τους στόχο που ήταν να πληγεί η οικονομία;

Μου είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβω, πως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι η οικονομία πράγματι δέχτηκε πλήγμα εξ' αιτίας των ταραχών !


Πριν λίγες μέρες οι ασφαλιστικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι το ύψος των αποζημιώσεων που θα πληρώσουν ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια Λίρες και η κυβέρνηση θα πληρώσει για όλες τις κατεστραμμένες περιουσίες. Να μην πούμε και για τα έξοδα που επιβαρύνεται το κράτος με τις πάνω από 1000 συλλήψεις στα γεγονότα, δικαστικά έξοδα κλπ.


Έπειτα, επλήγησαν και πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η Sainsburys, Tesco, Sony, JD Sports, καταστήματα τηλεφωνίας κλπ. Ανυπολόγιστες καταστροφές !


Ας μην έχουμε αυταπάτες ... Οι ταραχές - τουλάχιστον στην αρχή - ξεκίνησαν με σκοπό να πλήξουν την οικονομία και τελικά το κατάφεραν.


4. Τι όφελος υπάρχει από ένα πλήγμα στην οικονομία στην παρούσα φάση;


Η ουσία είναι να πληγούν οι οικονομικοί πόροι του συστήματος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για επαναστατική δράση κάθε είδους. Η κατάλυση του νόμου και της τάξης μπορεί να αναδείξει πολλές και ενδιαφέρουσες προοπτικές.


Μια από αυτές, που φάνηκε και στα γεγονότα, είναι η συσπείρωση των κοινωνικών ομάδων με σκοπό να υπερασπιστούν τις δικές τους κοινότητες. Αυξήθηκε η κοινωνική συνοχή και η αλληλοϋποστήριξη, για έναν κοινό στόχο. Έτσι, ενώ για τους πολλούς τα γεγονότα είναι απλά "χάος", για κάποιους άλλους είναι ευκαιρία επαναστατικής "κεφαλαιοποίησης" τους χάους !


5. Τι δεν θα έκανες αν ξεκίναγαν τα γεγονότα από την αρχή;


Ως εθνικοαναρχικός και αντικαπιταλιστής είμαι υπέρ τέτοιων επαναστατικών δράσεων ... Θα πρέπει όμως να διασφαλίζονται οι δομές που θα επιτρέψουν την κοινωνική αποσάθρωση και την τελική της κατάρρευση ...


Μια αντιοικονομία αν το θέλετε μέσα από αυτό - οργανωμένες κοινότητες ! Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε εμπρησμούς, πλιάτσικο, βία και φόνους.
London Calling: Ποτάμια από αίμαΠαραμονή της ψήφισης του νόμου για τις “φυλετικές σχέσεις”, το 1968, ο οποίος διαμόρφωσε το πολιτικά ορθό, πολυπολιτισμικό πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο στη Βρετανία, ο συντηρητικός βουλευτής Ίνοχ Πάουελ, επηρεασμένος από την Αινειάδα του Βιργίλιου, εκφώνησε στο Μπίρμιγχαμ τον λόγο με τίτλο “Ποτάμια από αίμα”, ο οποίος έμελλε να τον θέσει στο πολιτικό περιθώριο, αλλά και να αποδειχτεί προφητικός για την τροπή που πήρε η Ιστορία.


Με λίγα λόγια, ο Πάουελ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Βρετανία την επόμενη εικοσαετία “θα περνούσε στα χέρια των μαύρων”, ο λευκός πληθυσμός θα προτιμούσε να μεταναστεύσει από το να ζει σε καθεστώς τρόμου και εγκληματικότητας και ότι αυτή η αλλαγή της εθνοφυλετικής σύστασης της χώρας θα οδηγούσε σε βίαιες συγκρούσεις που θα κατέληγαν σε ποτάμια από αίμα.


Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον θάνατο (τα αίτια του οποίου ερευνούνται) ενός νεαρού αφρικανικής καταγωγής στο Λονδίνο, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση ενόπλων συμμοριών, ξέσπασαν οι μεγαλύτερες ταραχές στο νησί, εδώ και τρεις δεκαετίες, οι οποίες γρήγορα εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις ανα την Βρετανική επικράτεια.


Οι εικόνες καταστροφής και λεηλασίας που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι πραγματικά θεαματικές, με την ένταση των επεισοδίων να θυμίζει και να ξεπερνά σε σφοδρότητα ακόμα και τα εγχώρια επεισόδια με αφορμή τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.


Οι, κατά τα άλλα ψύχραιμοι και φλεγματικοί, Άγγλοι πολιτικοί δείχνουν να τα έχουν χάσει, ένα χρόνο πριν τη διοργάνωση των “Olympic Games” στο Λονδίνο και να απαντούν με ένα κύμα άγριας καταστολής, η οποία ωστόσο δεν δείχνει να έχει αποτελέσματα, μελετώντας τη χρήση πλαστικών σφαιρών και την επέμβαση του στρατού!


για την συνέχεια στον σύνδεσμο εδώ ...

Οδοιπορικό των Αυτόνομων Εθνικιστών στην γη των Τσακώνων.Λεωνίδιο Κυνουρίας Αρκαδίας: τόπος μαγικός και παράλληλα μοναδικός, μετερίζι Πατριωτών και Εθνικιστών πεδίο συντριβής πολλών εχθρών του Ελληνισμού.


Οι πρόγονοι τους έδωσαν τα πάντα στους παλλαϊκούς αγώνες για την λευτεριά, οι απόγονοι τους ξεχωρίζουν ακόμα και σήμερα για την περηφάνια τους.
Οι σύγχρονοι Τσάκωνες είναι απόγονοι των αρχαίων Δωριέων, σκληροτράχηλοι Έλληνες που θυμίζουν σε πολλούς τις πολεμικές κοινότητες και παραδόσεις των Σφακιανών, Σουλιωτών και Μανιατών.

Στην περιοχή της Τσακωνιάς στην ανατολική Πελοπόννησο μιλούν μία ξεχωριστή νεοελληνική διάλεκτο την Τσακωνική. Επίσης είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως οι Τσάκωνες αποτελούσαν από την εποχή του Βυζαντίου τα επίλεκτα σώματα των «Καστροφυλάκων» και της επίλεκτης σωματοφυλακής των αυτοκρατόρων. Στον αυτοκρατορικό στρατό υπήρχε στρατιωτικό αξίωμα «Στρατοπεδάρχης των Τσακώνων».

Εκατοντάδες οι αγωνιστές του 1821 που είχαν καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή. Ο πορθητής της Τριπολιτσάς δεν ήταν άλλος από τον Τσάκωνα μαχητή Μανώλη Δούνια που με ένα τέχνασμα του, άνοιξε τις πύλες στα τείχη και εισήλθαν τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα. Ακολούθησε η τιμωρία δεκάδων χιλιάδων Τούρκων και Ιουδαίων για τα εγκλήματα τους προς τους Έλληνες.

Αυτά τα λίγα για την ιστορία της περιοχής.

Κυριακή 14 Αυγούστου.

Ομάδα αυτόνομων συντρόφων ξεκινάει νωρίς το πρωί για το Λεωνίδιο Κυνουρίας Αρκαδίας όπου έχει πρόσφατα δημιουργηθεί μια νέα συσπείρωση αυτόνομων εθνικιστών.

Άλλη μια «ριπή ελευθερίας» στην Πελοπόννησο μετά την περιοχή του Πύργου και την εκεί ανεξάρτητη κίνηση Εθνικιστών.


Συνέχεια για το μέλλον θα έχει η Καλαμάτα, η Σπάρτη, το Ναύπλιο, η Τρίπολη, η Κόρινθος, η Πάτρα και άλλες περιοχές. Ένα είναι σίγουρο ότι θα στείλουμε παντού το μήνυμα της Εθνικιστικής Αυτονομίας !

Σκοπός και στόχος της μετάβασης μας, να συναντηθούμε με τους εκεί συναγωνιστές και να σχεδιάσουμε μαζί τους τα επόμενα βήματα στην περιοχή.

Φτάνουμε πολύ γρήγορα στο πανέμορφο Λεωνίδιο όπου μας καλωσορίζουν οι παραδοσιακοί μύλοι στην είσοδο της κωμόπολης - ιστορικός τόπος και σύμβολο ένοπλης εθνικιστικής αντίστασης - ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική στα κτίρια της πόλης όσο και για την φυσική ομορφιά κάτω από την σκιά του Πάρνωνα.

Στον τόπο συνάντησης μας με τους συναγωνιστές γνωρίζουμε για πρώτη φορά πολλούς συμπατριώτες μας γεμάτους από δύναμη και διάθεση για αγώνα και αντίσταση.


Στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι που όχι μόνο δεν έχουν υποκύψει στην προπαγάνδα του συστήματος και της φιλομπατσικής ακροδεξιάς / φιλοκαθεστωτικής ακροαριστεράς αλλά θέλουν να κάνουν πράξη στην ζωή τους το μήνυμα της Εθνικιστικής Αυτονομίας.

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αρκετών ωρών για τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοχής, ακούστηκαν όλες οι απόψεις για την κατάσταση της πατρίδας και της κοινωνίας.

Τόσο εκ μέρους της ομάδας μας αλλά και από την πλευρά των Αυτόνομων Εθνικιστών του Λεωνιδίου υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες για την ενδυνάμωση του εθνικιστικού στοιχείου στην περιοχή ενώ στην συνέχεια μοιράστηκε πολυπληθές ενημερωτικό υλικό.

Βιβλία σχετικά με την αυτόνομη εθνικιστική σκέψη, ιδεολογικά άρθρα που ξεχωρίζουν πραγματικά για το περιεχόμενο τους, και κάθε είδους υλικό προπαγάνδας (ανάμεσα σε αυτά και ποιοτική μουσική) δόθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους στην συζήτηση ενώ δεν παραλείψαμε να τονίσουμε ότι κάθε στιγμή θα είμαστε στο πλευρό των Αυτόνομων Εθνικιστών / Πατριωτών του Λεωνιδίου.

Κάτω από την σκιά του Πάρνωνα ξεδιπλώσαμε με περηφάνια τα λάβαρα μας για μια αναμνηστική φωτογραφία. Σήμερα μέσα από αυτές τις γραμμές στέλνουμε το μήνυμα σε όλους τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που ακολουθούν το δύσβατο μονοπάτι της Εθνικιστικής Αυτονομίας:


Όσο και αν πληθαίνουν οι εχθροί και οι προκλήσεις των καιρών … «Τα βήματα της Λευτεριάς πάνε αργά, μα δεν γυρίζουν πίσω» … δεν έχουμε παρά να αντισταθούμε με λύσσα …


Πολλούς χαιρετισμούς στους συναγωνιστές του Λεωνιδίου.


Αυτόνομοι Εθνικιστές Πελοποννήσουσχετικός σύνδεσμος: http://eleonidio.blogspot.com/

Oswald Mosley: «Σύντροφοι στον αγώνα» (ομιλία του ηγέτη των Βρετανών Φασιστών τον Ιούνιο του 1938)μετάφραση: Αίαντας Τελαμώνιος.
Αδέρφια Mελανοχίτωνες, σύντροφοι μου στον αγώναΟ αγώνας μας είναι για το πνεύμα, και σ' αυτή τη μάχη βαδίζουμε μαζί μέχρι τη νίκη. Η πάλη μας είναι σκληρή γιατί μαχόμεθα για κάτι μεγάλο, και τα μεγάλα πράγματα δεν κερδίζονται ούτε ελαφρά ούτε εύκολα. Δεν μαχόμεθα για τίποτε λιγότερο απ' την επανάσταση στο πνεύμα του λαού μας. Και πρέπει να σταθούμε αντάξιοι της αποστολής μας, διότι Mελανοχίτωνες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν το λαό σε ένα νέο και υψηλότερο πολιτισμό.


Ο Μελανοχίτωνας είναι ένας επαναστάτης αφιερωμένος στην υπηρεσία της χώρας του. Και οφείλουμε να κατέχουμε πάντα τον χαρακτήρα του πραγματικού επαναστάτη. Δεν είναι ο χαρακτήρας που θα παρατηρήσετε στους ανθρωπάκους των παλαιών κομμάτων αυτούς που κάθε αλλαγή της κοινής γνώμης σπρώχνει από 'δω κι από 'κει, που ενθουσιάζονται με την πρώτη μικροεπιτυχία, αποθαρρύνονται από μια μικροαποτυχία, μιλούν ακατάπαυστα και φλυαρούν για τις προοπτικές των επομένων πέντε λεπτών, σπρώχνονται για μια θέση, αλλά δεν κόπτονται ιδιαίτερα όταν είναι να υπηρετήσουν κάτι.


Ένας χαρακτήρας χωρίς αφοσίωση, υπομονή και καρτερικότητα, είναι το στίγμα της χρηματιστικής δημοκρατικής πολιτικής. Το ακριβώς αντίθετο του Εθνικού Σοσιαλισμού.


Στον πραγματικό επαναστάτη το πρώτο προτέρημα είναι η δύναμη να υπομένει. Συνέπεια, αφοσίωση στο σκοπό και στους συντρόφους, ανδρισμός και σταθερότητα χαρακτήρα. Αυτές είναι οι αρετές της πραγματικής Βρετανίας και του πραγματικού επαναστάτη. Στο κίνημά μας αναγεννήθηκε ο μεγάλος χαρακτήρας τους Βρετανού. Και γι' αυτό φέρουμε μέσα μας το πεπρωμένο της Βρετανίας.Three generations of Blackshirts, the Williams family, photographed in 1933. All detained in 1940 for opposing the war


Δεν μας νοιάζει αν θα νικήσουμε αύριο το πρωί ή στο πέρας μιας ολόκληρης ζωής δουλειάς και αγώνα. Για εμάς οι υπολογισμοί των ανθρωπάκων δεν σημαίνουν τίποτα. Το μόνο που μας απασχολεί είναι αυτή η νίκη που θέλουμε γιατί τη ζητάει η Βρετανία και καμιά δύναμη πάνω στη γη δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτή τη θέληση που βρίσκεται μέσα μας.


Αγώνες είχαμε και θα έχουμε. Χαστούκια δεχτήκαμε και θα δεχτούμε ακόμα. Νίκες και είχαμε και θα έχουμε κι άλλες, ναι μεγαλύτερες νίκες απ' όσες γνώρισαν ποτέ οι Βρετανοί. Μέσα απ' τα καλά και τα άσχημα βαδίζουμε μπρος, μέχρι τη νίκη, διότι αυτός είναι ο χαρακτήρας του πραγματικού επαναστάτη. Στις μεγάλες στιγμές της ύστατης μάχης και της απόφασης είναι εύκολο να κρατήσει κανείς αυτόν τον χαρακτήρα, ακόμα και τη στιγμή της ύστατης θυσίας. Αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο στο σκληρό καθημερινό καθήκον.


Και θα ήθελα να είμαι ο συναγωνιστής του καθενός από εσάς και σε κάτι περισσότερο στις μεγάλες μάχες που έχουμε μαζί. Θα ήθελα να είμαι μαζί με κάθε ομάδα δράσης που φέρνει το μήνυμα της νέας μας πίστης σε νέους δρόμους. Θα ήθελα να είμαι μαζί με κάθε άνδρα ή γυναίκα κατά τη διάρκεια της σκληρής αλλά ζωτικής δουλειάς της καθοδήγησης του λαού στη γειτονιά για την οποία είμαστε υπεύθυνοι.


Διότι αυτά είναι τα καθήκοντα που έρχονται, με την αφοσίωση χιλιάδων σ' αυτή την αποστολή καθοδήγησης του κόσμου στο σπίτι του και στο δρόμο, η επανάσταση θα πετύχει. Σ' αυτό το καθήκον δεν μπορώ σώματι να είμαι μαζί με καθέναν από εσάς καθημερινά. Αλλά πνεύματι είμαι πάντα μαζί σας. Γιατί αυτό το έργο των αφοσιωμένων Μελανοχιτώνων θα κερδίσει τη Βρετανία σ' αυτό που έχει δοθεί όλο μου το πνεύμα.


Μαζί ανάψαμε στη Βρετανία μια φλόγα που οι άθεοι δεν θα καταφέρουν να σβήσουν. Φυλάξτε αυτήν την ιερή φλόγα αδέρφια μου Μελανοχίτωνες μέχρι να φωτίσει τη Βρετανία και να επισημάνει ξανά το μονοπάτι της ανθρωπότητας.


link: Sir Oswald Ernald Mosley: Ένας πραγματικός επαναστάτης !

Sir Oswald Ernald Mosley: Ένας πραγματικός επαναστάτης !


του Αίαντος Τελαμώνιου.


Ο Sir Oswald Ernald Mosley υπήρξε μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του Φασισμού και σημάδεψε με την δράση, τους αγώνες και τις ιδέες του όλα τα μεταπολεμικά ευρωπαϊκά ριζοσπαστικά κινήματα και υπήρξε ο κήρυκας της αναγέννησης και της ενότητας της Μεγάλης Ευρώπης.
Γεννηθείς στις 16 Νοεμβρίου του 1896, ο Oswald Mosley ήταν γόνος μιας παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας από το Staffordshire της Αγγλίας. Ενώ ήταν ακόμα δόκιμος στην στρατιωτική σχολή του Sandherst λαμβάνει μέρος στον Α' παγκόσμιο πόλεμο και γρήγορα εντάσσεται στην νεοσύστατη αεροπορία ως πιλότος αναγνώρισης, πόστο που θα του στοιχήσει έναν σοβαρότατο τραυματισμό το 1915. Έκτοτε ακολούθησε μια λαμπρή πολιτική καριέρα που όμως σε μερικά χρόνια θα τον οδηγούσε έξω από το αστικό βρετανικό πολιτικό σύστημα.


Το 1918 εκλέγεται για πρώτη φορά με τους Συντηρητικούς στην βουλή των κοινοτήτων και καταχωρείται ως το πιο νεαρό μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου στα 22 του χρόνια, όμως γρήγορα απογοητεύεται από τους Τόρις ενώ τάσσεται δυναμικά υπέρ της υπεράσπισης των παλαιών πολεμιστών και των βιομηχανικών εργατών.


Σημασία έχει να αναφερθεί ότι η ύστατη αφορμή της αποχώρησής ήταν οι βρετανικές μέθοδοι καταστολής του εθνικού επαναστατικού κινήματος της Ιρλανδίας στις οποίες και αντιτάχθηκε σθεναρά, μην υπολογίζοντας την καριέρα του έναντι των αρχών του. Στην μετέπειτα πορεία του ο Oswald Mosley δεν έπαψε ποτέ να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του ιρλανδικού λαού ενώ θεωρούσε πάντα την επίσημη βρετανική πολιτική έναντι της Ιρλανδίας ως ατιμωτική για τις αξίες του βρετανικού λαού.Λαμπρός ρήτορας ο Mosley, θα συνεχίσει την πολιτική του δράση μέσα από το Εργατικό Κόμμα μαχόμενος για κοινωνική δικαιοσύνη και προτείνοντας τολμηρά μέτρα, θα χαρακτηριστεί και ως ο ''Kόκκινος Aριστοκράτης'' ενώ διετέλεσε και κυβερνητικό στέλεχος.Το διαζύγιο του με τους εργατικούς δεν άργησε να επέλθει το 1930 λόγω των ριζοσπαστικών θέσεων του Oswald Mosley και της ανικανότητας του Εργατικού Κόμματος να ασκήσει μια αποτελεσματική φιλολαϊκή διακυβέρνηση καθώς και να προστατέψει την χώρα έναντι της τρομερής κρίσης του 1929.

το σύμβολο της BUF


Έκτοτε ρίχτηκε σε μια πολιτική δράση με ανοιχτή την φασιστική προοπτική. Στις 28 Φεβρουαρίου ιδρύει το «Νέο Κόμμα», ως συσπείρωση λαϊκών και εθνικών δυνάμεων, που γρήγορα συγκρούεται με το πολιτικό κατεστημένο και ακολουθεί φασιστικές τάσεις. Στις 18 Ιανουαρίου του 1932 ο Mosley μετέβη στη Ρώμη όπου συνάντησε τον Musolini και είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τα επιτεύγματα του φασιστικού καθεστώτος.Μετά μια δεύτερη επίσκεψή του στην Ιταλία το φθινόπωρο του ιδίου χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας έτυχε θερμής υποδοχής από μονάδες Μελανοχιτώνων ο Oswald Mosley θα ίδρυε την πρώτη Οκτωβρίου του 1932 (το Νέο Κόμμα είχε ήδη διαλυθεί τον Απρίλη του 1932) την British Union of Fascists δηλαδή την Βρετανική Ένωση Φασιστών που θα εξελίσσονταν σε ένα από τα σημαντικότερα και ισχυρότερα φασιστικά κινήματα του μεσοπολέμου.
Ο Mosley και το κίνημα του αγωνίστηκαν για σχεδόν μια δεκαετία για να αναγεννήσουν μέσω ενός πραγματικά επαναστατικού πνεύματος, τις βρετανικές αξίες και να δώσουν ζωή στην διαβρωμένη από τον καπιταλισμό και την χρηματιστική δημοκρατία αγγλική κοινωνία, προτείνοντας έναν άλλο τύπο ανθρώπου, μια άλλη ηθική και μια άλλη πνευματικότητα της Τιμής και της αφοσίωσης στην πατρίδα και τον λαό.
Η BUF απέκτησε γρήγορα την δική της έδρα , τον ''Μαύρο Οίκο'', την δική της φρουρά, τους Μελανοχίτωνες ή Blackshirts και τις δικές τις εφημερίδες (''Η Φασιστική εβδομάδα'', ''Δράση'', ''Ο Μελανοχίτων'').
Το 1936 παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Βρετανή Εθνικοσοσιαλίστρια Diana Mitford (αδερφή της επίσης περίφημης Εθνικοσοσιαλίστριας και στενής φίλης του Αδόλφου Χίτλερ Unity Valkyrie Mitford) στη Γερμανία παρουσία του ζεύγους Goebbels όπως και του ιδίου του Führer και τον ίδιο χρόνο η BUF έλαβε την ονομασία British Union of Fascists and National - Socialists, Βρετανική Ένωση Φασιστών και Εθνικοσοσιαλιστών.

Diana και Unity MitfordΤο κίνημα των Βρετανών φασιστών κέρδισε μια πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην μεσοπολεμική Βρετανία, οι συγκεντρώσεις του ήταν οι μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας ενώ στις δημοτικές εκλογές του Λονδίνου το 1937 τα ποσοστά του κυμαίνονταν μεταξύ του 14% και του 23%.Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η BUF είχε ήδη από την δεκαετία του ‘30 μια σαφή αντισιωνιστική τοποθέτηση σε σχέση με τις μεθοδεύσεις των Εβραίων στην Παλαιστίνη ενάντια στον ντόπιο πληθυσμό, χαρακτηριστική ήταν η έκδοση του φαλλαδίου «The Holy Land Arab or Jew» το 1938 το οποίο ασκούσε σκληρή κριτική στην ήδη αναπτυσσόμενη σιωνιστική προπαγάνδα ενόψει και των αραβικών αντισιωνιστικών και αντιιμπεριαλιστικών εξεγέρσεων του 1936 - 39. Στο κίνημα συμμετείχαν άλλωστε και πολλοί Άγγλοι αγωνιστές γνωστοί για τις αντιεβραϊκές τους θέσεις (Α. Κ. Chesterton, William Joyce).


Όταν ξέσπασε ο β' παγκόσμιος πόλεμος ο Oswald Mosley πήρε θέση υπέρ της ειρήνης στην Ευρώπη και ενάντια στην εμπλοκή της χώρας του σε έναν νέο πόλεμο με την Γερμανία. Η μεγαλειώδης και θαρραλέα εκστρατεία που εξαπέλυσε με τους συναγωνιστές του για την διατήρηση της ειρήνης συνάντησε αρχικά μια ενθουσιώδη απήχηση κάτι που υπεδείκνυε ότι ο πόλεμος δεν ήταν επιλογή του βρετανικού λαού αλλά μεθόδευση των πολεμοκάπηλων Βρετανών αστών.Τον Ιανουάριο του 1940 μεσούντως του πολέμου το βασικό αντιπολεμικό φυλλάδιο της BUF ''The british peace: how to get it'' πούλησε 100.000 φύλλα από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του, ενώ στις 27 του ιδίου μήνα πλήθος κόσμου υποδέχονταν στο Μάντσεστερ τον Churchill φωνάζοντας «Ζήτω ο Mosley ! Ζήτω η ειρήνη!».
Το αμέσως επόμενο διάστημα το κίνημα προχώρησε σε κλιμάκωση των μαζικών του συγκεντρώσεων οι οποίες συσπείρωσαν χιλιάδες συμμετέχοντες. Τον Φεβρουάριο του 1940 οι συγκεντρώσεις αυτές έφτασαν τις 41, τις 100 (!) τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στην Νορβηγία, ενώ στις 2 Μαΐου το κίνημα κατάφερε να διεξάγει 22 συγκεντρώσεις την ίδια ημέρα !
Η βρετανική κυβέρνηση μπροστά στον κίνδυνο μιας πολιτικής συντριβής και παρ' όλο που ο Mosley και οι σύντροφοί του δεν είχαν πάρει ανοιχτά θέση υπέρ της Γερμανίας, διέταξε την σύλληψη του ιδίου και της συζύγου του καθώς και πολλών σημαντικών στελεχών και μελών της BUF που σύντομα ανήλθαν στους 735 αποκεφαλίζοντας έτσι δραστικά την φασιστική οργάνωση.Μετά την καταστροφή του β' παγκοσμίου πολέμου ο Mosley έθεσε τις βάσεις ενός νέου ξεκινήματος με την έκδοση του βιβλίου ''The alternative'' στο οποίο διατύπωνε τις θέσεις της Ευρώπης - Έθνους, της ιδέας μιας μεγάλης ενότητας των Ευρωπαίων ενάντια στην υποδούλωση από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.
Στις 8 Φεβρουαρίου του 1948 ιδρύονταν το Union Movement Κίνημα Ένωσης το οποίο ρίχτηκε εξαρχής στη μάχη για την ελευθερία του λόγου και την υπεράσπιση της Ευρώπης. Παρά το εξαιρετικά αρνητικό κλίμα του δεύτερου μεταπολέμου, το UM κατάφερε να ξανακάνει μαζικές και ανοιχτές συγκεντρώσεις, να εκδώσει εκ νέου εφημερίδες («Action») και να συμμετάσχει σε εκλογικές αναμετρήσεις με υπολογίσιμα αποτελέσματα.
Το 1950 εκδόθηκε από την Diana Mosley η μηνιαία επιθεώρηση ''The European'' με την οποία συνεργάστηκαν σημαίνουσες προσωπικότητες του μεταπολεμικού Φασισμού, μεταξύ αυτών και ο Ezra Pound (ο οποίος εξάλλου είχε ήδη συνεργαστεί ήδη με τον Mosley και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '30). Σημαντική ήταν και η συμβολή του στις ατυχείς προσπάθειες συντονισμού και ενοποίησης του μεταπολεμικού Φασισμού και της συγκρότησης ενός πανευρωπαϊκού εθνικού - επαναστατικού κινήματος.
Για ένα μικρό διάστημα συνεργάστηκε με τον Francis Parker Yockey, ηγέτη του Ευρωπαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου, ενώ το 1951 συμμετείχε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κινήματος, από κοινού με τον Γάλλο νεοφασίστα θεωρητικό και συγγραφέα (και γαμπρό του Robert Brasillach ) Maurice Bardèche, τον Σουηδό Per Engdahl, τον Ernesto Massi από το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Karl - Heinz Priester από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράιχ (προπομπό του σημερινού NPD), προσπάθεια που δυστυχώς δεν ευδοκίμησε.
Ωστόσο ο Mosley θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και το 1962 θα συμβάλλει στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Εθνικού Κόμματος στην οποία έλαβε μέρος και ο Βέλγος εθνικοεπαναστάτης θεωρητικός της Ευρώπης και αντισιωνιστής Jean Thiriar.
Το ιδεολογικό και πολιτικό έργο του υπήρξε βαρυσήμαντο και άνοιξε νέους τολμηρούς και καινοτόμους ορίζοντες όσον αφορά τις ιδέες για τον Ευρωπαϊκό σοσιαλισμό, τον εργατικό συνδικαλισμό, την οικοδόμηση μιας οργανικής οικονομίας, τις διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές ανακατατάξεις του μεταπολέμου και κυρίως την διαμόρφωση ενός νέου επαναστατικού και σοσιαλιστικού ευρωπαϊκού εθνικισμού !Ο Sir Oswald Ernald Mosley πέθανε στις 3 Δεκεμβρίου του 1980 στο Orsay της Γαλλίας. Το αγωνιστικό ήθος, η αυταπάρνηση και το απαράμιλλο θάρρος που πάντα επέδειξε ο μεγάλος αυτός μαχητής, αποτελούν μια ισχυρή κληρονομιά αυτής της Ευρώπης που οραματίστηκε και στην οποία αφιέρωσε με πάθος τη ζωή του.
Τούτη την ώρα που η κάλπικη Ευρώπη των εχθρών μας καταρρέει, ο δρόμος τον οποίο χάραξε ο Oswald Mosley είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ !
Περί πρακτικών ζητημάτων ...Η γέννηση και η εμφάνιση ολοένα και περισσότερων αυτόνομων εθνικιστικών ομάδων, αποδεικνύει την ύπαρξη Εθνικιστών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν και να επιτελέσουν πολιτικό έργο.
Η μεθοδολογία την οποία διάφοροι σύντροφοι έχουν προτείνει, με άξονα την αυτονομία και την πρωτοβουλία, δείχνει να αποφέρει καρπούς, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.


Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω με αυτό το άρθρο, είναι η ανάγκη ο κάθε πυρήνας να μετατραπεί σε ένα είδος σχολής. Σε ένα είδος ιδιότυπου πολιτικού σχολείου.


Κάθε πυρήνας μπορεί να λειτουργήσει με τα εργαλεία που κατά καιρούς έχουμε προτείνει, όπως οι ομάδες εργασίας, το διαδίκτυο κλπ, έχοντας ως στόχο την γέννα μιας ισχυρής κοινότητας Εθνικιστών.


Δίχως αυτό να αποκλείει της επιμέρους ιδεολογικές διαφοροποιήσεις και τις διαφορετικές πολιτικές και πρακτικές τακτικές, η συγκρότηση μιας τέτοιας κοινότητας παίρνει σάρκα και οστά.


Όπως βλέπουμε, μια σειρά εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, εντύπων, κειμένων, ιστοσελίδων, έρχονται να κοσμήσουν από δικής μας μεριάς σήμερα το εθνικιστικό ρεύμα.


Μας έβαλε κάποιος αρχηγός να τα κάνουμε ; Όχι!


για την συνέχεια στον σύνδεσμο εδώ ...


Η εκκλησία είναι μέρος του ληστρικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.


Η εκκλησία είναι μέρος του ληστρικού τραπεζικού συστήματος.


Ως εκ τούτου τα συμφέροντα της ταυτίζονται με εκείνα του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού που είναι η κορυφαία εξελικτική μορφή του καπιταλισμού.


Ο πραγματικός εθνικισμός ως εχθρός της νομιμοποιηθείσας καταλήστευσης της κοινωνίας τάσσεται κατά της εκκλησίας ως οικονομικού οργανισμού εκμετάλλευσης του λαού.


Ο ρασοφόρος «εθνικισμός» που υπεραμύνεται την εκκλησία και τα συμφέροντα της είναι απλά η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ και τίποτα άλλο. Τα συνθήματα κατά του καπιταλισμού είναι στάχτη στα μάτια των ανυποψίαστων.


Παλεύουμε για ένα κοινωνικό εθνικισμό που θα ξαναδώσει στην κοινωνία την οικονομική ευρωστία που της άρπαξε η εκκλησιαστικο - ιδιωτική ολιγαρχία του πλούτου.


Στη σύγκρουση με τους εκμεταλλευτές του λαού δεν θα κτυπηθούν μόνο τα οικονομικά οχυρά της ολιγαρχίας αλλά και η ιδεολογική της εφεδρεία.


Ολοκληρωτικός πόλεμος ενάντια στους εκμεταλλευτές της εργασίας του λαού.


Λουκάς Σταύρου


Κάτω τα χέρια από την Συρία ρουφιάνοι του κράτους ακροδεξιοί και τσιράκια των ΗΠΑ ακροαριστεροί !
του Jihad.Την ίδια ώρα που το αντισιωνιστικό εθνικιστικό καθεστώς στην Συρία προσπαθεί να αποτρέψει την μετατροπή της χώρας σε έναν ακόμα δορυφόρο του Σιωνισμού, οι ακροδεξιοί και ακροαριστεροί υπάλληλοι της πρεσβείας (μια είναι η πρεσβεία ...) συνεχίζουν το παραλήρημα τους και τις προβοκατόρικες δημοσιεύσεις και ενέργειες.

Ο σύντροφος Saleh Nazha μέλος του SSNP που έπεσε στις μάχες τον Αύγουστο του 2008 ενάντια στους Ισραηλινούς.


Έτσι λοιπόν στην γνωστή παρακρατική «ελληνόψυχη» φυλλάδα της ΚΥΠ και της Mossad (να τους χαίρονται κάποιοι κυριλέ «εθνικιστές») δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένα προκλητικό άρθρο που όχι μόνο ρίχνει λάσπη στην πραγματική εικόνα της συριακής κοινωνίας αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα μυστικών υπηρεσιών.

Norma Abi Hassan


Σήμερα οι Κούρδοι με την υποστήριξη κυρίως του Ισραήλ και οι Ισλαμιστές Σαλαφιστές με την βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας προσπαθούν να ρίξουν την αντισιωνιστική κυβέρνηση του Άσαντ.Η πλειοψηφία των Ελλήνων της Συρίας (η άλλη μεγάλη Ελλάδα μετά την νότια Ιταλία) όχι μόνο στηρίζουν το σοσιαλιστικό εθνικιστικό καθεστώς του κόμματος Baath αλλά μάχονται και μέσα από τις τάξεις του ηρωικού Συριακού Σοσιαλιστικού Εθνικιστικού Κόμματος (SSNP) ενάντια στους προδότες και τους πράκτορες των Αμερικανών.


Το συγκεκριμένο άρθρο που δημοσιεύτηκε και στο διαδίκτυο πέρα από την όποια παραπληροφόρηση και προβολή ψευδών στοιχείων και γεγονότων έχει ως παράλληλο αλλά άμεσο στόχο να προωθηθεί στους αναγνώστες του «πατριωτικού χώρου» ως μια ακόμα φιλειρηνική «αντιφασιστική» ματιά απέναντι στα γεγονότα.Όμως η ιστορία και οι παραδόσεις της εν λόγω ευρύτερης περιοχής δίνουν την πρέπουσα απάντηση στους προβοκάτορες δήθεν «ελληνόψυχους».


Διαβάζουμε για παράδειγμα στο διαδίκτυο:


«Amioun in Arabic: أميون‎ and other scripts of the name , are most probably transliterated from the original Amyūn. It is the capital town of the predominantly Greek Orthodox area Koura District (i.e. χωριά, villages in Greek) in the North of Lebanon.Amioun has a population of around 15,000. They are followers of the Greek Orthodox Church of Antioch.Amioun is the largest entirely Greek Orthodox city in Lebanon and the whole Middle East. The inhabitants of the city are descendants of Phoenicians, Greeks and Ghassanids and they speak Arabic as a first language. The major political party in the city is the Syrian Social Nationalist Party»


Όλη αυτή η ιστορία έχει ως στόχο να περάσει με ύπουλο τρόπο στην σκέψη των Ελλήνων αναγνωστών το εξής μήνυμα: ότι το καθεστώς Άσαντ όπως γράφει χαρακτηριστικά «καταπιέζει τους εκεί ελληνορθόδοξους πληθυσμούς» (ο συγγραφέας τους χαρακτηρίζει Ρωμιούς τους Έλληνες στην περιοχή και όχι ελληνογενείς !!!) … άρα σωστά οι «εξεγερμένοι» αντιδρούν !Ξεκάθαρα είναι άλλη μια προβοκάτσια που αναπαράγει και υιοθετεί η ελληνική αντιφασιστική ακροδεξιά.


Από την άλλη πλευρά τα τσιράκια του ΣΥΡΙΖΑ όπως διαβάζουμε σε εφημερίδες και μπλογκς κάνουν το ίδιο, δηλαδή υιοθετούν την σιωνιστική προπαγάνδα:«Πορεία προς την πρεσβεία της Συρίας στην Αθήνα, πραγματοποίησαν το απόγευμα Σύροι υπήκοοι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στη Συρία και το πρόσφατο αιματοκύλισμα στην πόλη Χαμά»και στο ίδιο άρθρο από καθεστωτική πηγή«Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο πάντα των αρχών του διεθνούς δικαίου, μαζί με τα κινήματα των πολιτών σε όλο τον κόσμο και μαζί με τις κοινότητες των Σύρων που διαδηλώνουν σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, συντονιζόμαστε με τον εξεγερμένο λαό της Συρίας, ζητώντας μαζί του εδώ και τώρα την παραίτηση του αιματοβαμμένου καθεστώτος».


Μιλάνε άραγε ποιοι για το διεθνές δίκαιο, οι μέχρι εχτές υποστηρικτές του Πολ Ποτ οι θιασωτές της "νέας αριστεράς" και οι θαυμαστές του «καπιταλισμού με το ανθρώπινο πρόσωπο» ;

Αυτοί που ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν για την μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, αυτοί που συνομιλούσαν με την φιλοαμερικανική ηγεσία των Σκοπίων και τους πράκτορες των Αμερικανών ;


Συναγωνιστές, τους ενοχλεί που η Συρία πάντα υπήρξε ένα φιλοφασιστικό καθεστώς στην περιοχή, αρωγός των εθνικιστικών κινημάτων στην μέση ανατολή, προστάτης των Εθνικοσοσιαλιστών μετά το ’45 και φανατικός εχθρός του διεθνούς σιωνισμού.

Παρόλο τα όποια τραγικά λάθη της ηγεσίας του Συριακού Baath τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Σιωνισμός και ο Καπιταλισμός δεν θα περάσει στην Συρία, και θα σταθούμε με κάθε τρόπο αλληλέγγυοι στο πλευρό των Σύριων συντρόφων του κόμματος Baath αλλά και των μαχητών του φασιστικού κόμματος SSNP !

Αλληλεγγύη στους Σύριους Εθνικιστές Σοσιαλιστές !


σχετικός σύνδεσμος:υ.γ. θερμές ευχαριστίες στον σύντροφο Iskender για την βοήθεια του.

Nagasaki 09.08.1945
link:
link:
(Μουσικό κομμάτι των Ιταλών Hobbit , ένα τραγούδι σύμβολο ενάντια στον Ιμπεριαλισμό)

Προς ένα νέο Εθνικισμό - Διδάγματα από το παρελθόν.του Aragorn.


Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να προχωρήσει μπροστά αν δε μελετήσει σε βάθος το παρελθόν και αντλήσει κάποια διδάγματα.


Αν αυτό ισχύει σε όλες τις καταστάσεις λογικό είναι να παίζει τεράστιο ρόλο στην μοντέρνα (αδιαμόρφωτη ακόμη) νέα εθνικιστική σκέψη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Abraham Lincoln και της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας.Ο "σιδερένιος καγκελάριος" Otto von Bismarck σε μια συνέντευξή του στη Γαλλία το 1921 είχε πει:"Ο θάνατος του Lincoln ήταν μια καταστροφή για την Χριστιανοσύνη. Κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει το μεγαλείο να φορέσει τις μπότες του (να πάρει τη θέση του). Και οι Εβραίοι πήγαν εκ νέου να παίξουν με τα πλούτη των εθνών.Φοβάμαι πως οι εβραϊκές τράπεζες με τις ραδιουργίες και τα κόλπα τους θα πάρουν υπό τον έλεγχό τους όλες τις πηγές πλούτου των ΗΠΑ και συστηματικά θα διαφθείρουν τον χριστιανικό κόσμο με πολέμους και χάος για να "κληρονομήσει την γη ο λαός του Ισραήλ"(συνέντευξη στον C. Seim, La Vieille France, Μάρτιος 1921).Για ποιο λόγο ήταν λοιπόν εμπόδιο ο Lincoln στους Εβραίους ;Ο Lincoln κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου χρειάστηκε χρήματα για να οργανώσει στρατό και υποδομές, καθώς επίσης και για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος των συρράξεων.Οι γνωστοί τραπεζίτες προσφέρθηκαν να του δανείσουν ένα τεράστιο ποσό με τεράστιο επίσης τόκο και σαφή εκδήλωση τάσεως ελέγχου σημαντικών κυβερνητικών θέσεων από ανθρώπους που οι τραπεζίτες επηρρέαζαν.Ο Lincoln, καταλαβαίνοντας τον κίνδυνο, αρνήθηκε το δάνειο των τραπεζών και τύπωσε (ως κυβέρνηση) περίπου 400.000.000 δολλάρια σε greenbacks, κάτι παρεμφερές με το σημερινό ομόλογο αλλά με τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί κάποιος στις καθημερινές συναλλαγές του. Έσπασε έτσι το τραπεζικό δόγμα που προϋποθέτει την αναλογία τυπωμένου χρήματος-αποθέματος χρυσού (απόθεμα που κατέχει η τράπεζα φυσικά και όχι το εκάστοτε Κράτος).Με λίγα λόγια: απελευθέρωσε τη χώρα του από τον τραπεζικό έλεγχο.Η εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία από την άλλη, αντέγραψε σε μεγάλο βαθμό την μέθοδο του Lincoln. Η χώρα από το 1918 και μετά ήταν κατεστραμένη και το μεγαλύτερο μέρος του λαού βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Η ανεργία ήταν στα ύψη και πολλοί ήταν εκείνοι που αναχωρούσαν για τις ΗΠΑ σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Δυο εκατομμύρια μάρκα της εποχής ίσα ίσα έφταναν για ένα καρβέλι ψωμί. Αν και η χώρα ξεπλήρωσε στο τριπλάσιο (!!) τις αποζημιώσεις του Πρώτου Πολέμου, εν τούτοις οι άνθρωποι βρισκόταν στα όρια της πείνας.Το 1933 η εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση τύπωσε "Πιστοποιητικά του ταμείου του Κράτους", έγγραφα που είχαν την ίδια λειτουργικότητα με τα greenbacks του Lincoln. Ο καγκελάριος το 1937 δήλωσε:"Δεν είμαστε χαζοί να φτιάξουμε νόμισμα που βασίζεται στα αποθέματα χρυσού, άλλωστε δεν έχουμε καν χρυσό. Κάθε μάρκο πλέον θα αντιστοιχεί, είτε σε εργασία ανάλογης αξίας, είτε σε προϊόντα ανάλογης αξίας".Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να χρηματοδοτήσει πολλά δημόσια έργα αλλά και να ενθαρρύνει επιχειρηματίες να επενδύσουν. Από την άλλη, παρά το εμπάργκο στο εμπόριο που είχε επιβληθεί στη Γερμανία (από ποιον άραγε ;) μπόρεσε η χώρα και έκανε έναν "εμπορικό ελιγμό" και άρχισε την ανταλλαγή προϊόντων με άλλες χώρες και όχι την αγορά ή πώληση.Απλά το σύστημα ήταν:"Θέλω Χ τόνους καουτσούκ και προσφέρω Ψ τόνους ιματισμού ή υγρών μπαταρίας". Με τον τρόπο αυτό παρακάμφθηκαν εκ νέου οι τράπεζες, όπως ακριβώς και στον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο.Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα πως ο βασικός πυρήνας μεγάλων αντιπαραθέσεων της Ιστορίας είναι οικονομικός και μόνο, όχι βέβαια με την μαρξιστική μοιρολατρεία του "φυσικού νόμου" αλλά ως αποτέλεσμα της μάχης μεταξύ κάποιων εθνικά σκεπτόμενων και κάποιων που προδοτικά προσπαθούν να απομυζήσουν τον πλούτο ενός έθνους στρέφοντάς το εναντίον άλλων με απώτερο σκοπό την ηθική, εθνική και (κυρίως) οικονομική του υποδούλωση.Μια πραγματικά εθνική οικονομία δεν είναι προς το συμφέρον των απάτριδων τραπεζών. Για το λόγο αυτό τα προαναφερθέντα παραδείγματα πρέπει να γίνουν πυρήνες σκέψεις για να παραχθεί και στο σήμερα αυτό που λείπει: συγκροτημένη εθνικιστική πολιτική σκέψη και τρόποι εφαρμογής της.

Hiroshima 06.08.45 άλλο ένα έγκλημα του Καπιταλισμού και της Δημοκρατίας !


link: Hobbit - Lady USA

Συνέντευξη με τους Straightline.

Τα μέλη της μπάντας απαντούν στις ερωτήσεις του Σταύρου Λιμποβίση.

1. Συναγωνιστές σας χαιρετώ ! Καταρχάς να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της σ.ο του «Μαύρου Κρίνου» για την τιμή να μας παραχωρήσετε αυτή την συνέντευξη.Καλησπέρα σας, να σας ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε αυτό που κάνουμε.2. Για αρχή κάτι το συνηθισμένο αλλά άκρως απαραίτητο. Ποια η σύσταση της μπάντας, πότε δημιουργήθηκε και από ποιες μουσικές ομάδες προέρχονται τα μέλη ;Η μπάντα σχηματίστηκε πριν 2 ακριβώς χρόνια. Θελήσαμε μέσα από το σχηματισμό της να εκφραστούμε σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, να καταθέσουμε τη δική μας μουσική και στιχουργική άποψη ώστε να απευθυνθούμε στη νεολαία, όσο μπορούμε.

Κάναμε αρκετές πρόβες για να δέσει το σχήμα, κάποιες συναυλίες που κινήθηκαν θα λέγαμε σε "αναγνωριστικό" επίπεδο στην αρχή, για να φτάσουμε στα τέλη του 2010 στην πρώτη μας ολοκληρωμένη δουλειά. Τα μέλη της μπάντας παίζαμε και παλαιότερα σε σχήματα της ελληνικής σκηνής, αυτά που μας ένωσαν ήταν η συντροφικότητα και η φιλία, και έτσι προχωρούμε.3. Ποιες οι μέχρι τώρα κυκλοφορίες σας είτε μόνοι σας είτε ως συμμετέχοντες σε άλλες προσπάθειες.Συμμετείχαμε σαν Straightline στη συλλογή "Ελευθερία για τους Εθνικιστές" και όπως προαναφέραμε κυκλοφορήσαμε πέρυσι το "Act for a new generation". Πέρα από αυτά, οι συμμετοχές μας συνοψίζονται στις εξής:


Κώστας: Pogrom - "Σε γειτονιές και δρόμους", "Περηφάνια", Red.Lock - "Against all odds", White Pride Rockers - "Αντεπίθεση", συμμετοχή στους Μηδενική Ανοχή.


Δημήτρης: Last Attack - "Πόλεμος, Τρόπος Ζωής", συμμετοχή στους Battle Dogs

Μάκης: "Τh.Re.At - "Oi! Αντίσταση", "Trikala Skinheads", συμμετοχή στους Battle Dogs και Midland Rippers.


Σώτος: Koi!mpresser - "Till the darkest hour", συμμετοχή στους Battle Dogs, Midland Rippers και Σταυροφορία.4. Το γνωστό σε όλους cd «Αct for a new generation» αποτελεί για πολλούς μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες της ελληνικής εθνικιστικής ροκ σκηνής. Πως πήγε μέχρι σήμερα η κυκλοφορία της εν λόγω προσπάθειας, και πόσο ευχαριστημένοι είστε από το τελικό αποτέλεσμα ;Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τόσο από άποψη μουσικής, όσο και από στιχουργικής προσέγγισης. Από τη συσκευασία, μέχρι την τελευταία νότα, νομίζουμε πως κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε ώστε να φτιάξουμε κάτι ξεχωριστό και ειλικρινές. Υπάρχουν γκρουπ που μετά τις κυκλοφορίες τους θέλουν να αλλάξουν πράγματα σε αυτές και τους ξενίζουν από λίγα ως πολλά.


Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ακόμα 100% στη δουλειά μας και στην επιδραστικότητα που μπορεί να έχει. Αν και τα νούμερα δεν έχουν σημασία, από τα 1000 κομμάτια της κοπής, τα 900 ήδη έχουν πουληθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και δεν μπορούμε παρά να είμαστε αρκετά χαρούμενοι με αυτό. Με το κλείσιμο του ενός χρόνου από την κυκλοφορία του cd, τον φετινό Νοέμβριο, πιστεύουμε πως θα έχει εξαντληθεί.5. Πολλές οι μουσικές κριτικές από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό, ακόμα και από ανθρώπους που δεν είναι ομοϊδεάτες μας. Στο σύνολο τους όμως τα σχόλια για τα μουσικά σας κομμάτια είναι από θετικά μέχρι διθυραμβικά. Ποια η άποψη σας για αυτό και ποια τα σχόλια των συναγωνιστών του εξωτερικού για το cd ;Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι οι κριτικές που λαμβάνει κανείς για τη δουλειά του δεν αποτελούν κάποιου είδους αυτοσκοπό. Στόχος μας δηλαδή δεν ήταν να ακούσουμε ένα μπράβο ή οτιδήποτε άλλο. Ο στόχος της μπάντας παραμένει η διείσδυση στη νεολαία, η διαμόρφωση κοινωνικοπολιτικής έκφρασης στη σύγχρονη εποχή.


Κατ' αυτό τον τρόπο κινούνται εδώ και χρόνια, πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες της παραδοσιακά αντίπερα όχθης, που σήμερα πλάθουν κατ' ουσίαν τη νεολαία, απαντώντας στις καθημερινές ανησυχίες της. Γιατί να μην μπορούμε να το διεκδικήσουμε και εμείς αυτό με αξιώσεις και κυρίως με ένα επίπεδο;


Πράγματι, οι κριτικές υπάρξαν πολύ καλές και μας έκανε εντύπωση ότι δεν περιορίστηκαν στα στενά πλαίσια του ιδεολογικού μας χώρου, αλλά αντιμετωπίστηκαν και με τη μουσική αλλά και τη στιχουργική τους βαρύτητα, σαν συνολικό άκουσμα, από ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική (rock 'n'roll, rockway.gr, rocking.gr, sawbiz, metal hammer, metalhead.gr κλπ...).


Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν κατέκριναν τις τοποθετήσεις μας αλλά εκφράστηκαν ουδέτερα ή και θετικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι η "εσωστρέφεια" που καλλιεργούσαμε κάποτε μας περιθωριοποιούσε χωρίς λόγο.


Το feedback αυτό είναι ελπιδοφόρο γιατί δίνουμε τη δυνατότητα μέσω της μουσικής μας σε ευρύ κοινό να μας γνωρίσει και μέσω ημών να έρθει σε επαφή με τις Ιδέες μας. Παρόμοια θετική αντιμετώπιση είχε το cd και στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες που έχει τύχει να ταξιδέψει ως τώρα.


6. Πρόσφατα συμμετείχατε σε μια συναυλία ενός φεστιβάλ στην Λάρισα που δεν έλαβε μέρος ως συνήθως σε κάποιο εθνικιστικό στέκι αλλά σε ανοιχτό μουσικό χώρο. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στα κομμάτια σας και ποια τα συναισθήματα σας από εκείνη την βραδιά ;


Ήταν πολύ καλά από κάθε άποψη. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο και ένα στοίχημα για όλους μας. Η συναυλία μέρες πριν την πραγματοποίησή της θαρρείς και βάδιζε σε τεντωμένο σκοινί.

Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους διοργανωτές για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και για την αντιμετώπιση που είχαμε.


Η στιγμή είναι πολύ ξεχωριστή, όταν πραγματοποιείς μια εμφάνιση μπροστά σε κόσμο που δεν είναι αυτό που θα λέγαμε "υποψιασμένος" για αυτό που θα ακούσει. Εντούτοις, βλέπαμε πιτσιρικάδες να τραγουδούν τα κομμάτια μας, να συμμερίζονται τις αγωνίες μας, να συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο σε αυτό που κάναμε.


Η πεμπτουσία της δραστηριότητάς μας ως πολιτικοποιημένων ανθρώπων, είναι να εξωτερικεύουμε τη δημιουργικότητά μας και να παίζουμε επί ίσοις όροις με όλον τον υπόλοιπο κόσμο που το κάνει. Πιστεύουμε ότι εκείνη τη βραδυά το καταφέραμε, και τα σχόλια των παρευρισκομένων αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη απόδειξη γι αυτό.7. Από το σύνολο των κομματιών σας στο ολοκληρωμένο cd που κυκλοφορήσατε προ μηνών κάποια κομμάτια ξεχωρίζουν όπως το «Κράτος σημαίνει πατρίδα σκλαβωμένη», «Η επανάσταση μας» κ.α. Τελικά πιστεύετε ότι ο ελληνικός στίχος πρέπει να προωθηθεί περισσότερο στην δισκογραφία μας σε σχέση με την αγγλική γλώσσα ;Αναμφίβολα. Αυτό το καταλάβαμε και από την απήχηση των προαναφερθέντων κομματιών. Βασικά είμαστε υπέρ της διατήρησης της ισορροπίας στον στίχο, διότι αφ' ενός απευθυνόμαστε στους συμπατριώτες μας και μπορούμε να τους μιλήσουμε άνετα στη δική μας γλώσσα, αφ' ετέρου μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες με όλα τα λευκά αδέρφια μας, επομένως η αγγλική γλώσσα προσφέρεται για κάτι τέτοιο.


Επειδή μας απασχολεί το θέμα, έχουμε αναρτήσει μια σχετική ψηφοφορία στη σελίδα μας στο διαδίκτυο, σχετικά με το δεύτερο cd μας και τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έχουμε και μια ακόμα γνώμη ...


8. Ποια τα σχέδια της μπάντας ή τα δικά σας για το μέλλον ; Να αναμένουμε ευχάριστες εκπλήξεις ;Πέρα από τη συναυλία στη Γερμανία, θα εμφανιστούμε στην μεθεπόμενη συναυλία στο ελληνικό Skinhouse και ελπίζουμε από το νέο έτος να ξεκινήσουμε να συνθέτουμε νέα κομμάτια.


Το φθινόπωρο πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει μια συλλογή από Κροάτες συναγωνιστές, στην οποία θα συμμετάσχουμε με το κομμάτι "Europe Song" και το χειμώνα μια συλλογή από Γερμανούς συναγωνιστές, όπου θα κάνουμε το ίδιο με το κομμάτι "Τime to bleed".


Κατά τα άλλα, Δημήτρης, Μάκης και Σώτος δουλεύουν πάνω στους Battle Dogs και την πρώτη τους κυκλοφορία που ελπίζουμε να βγει μέχρι τα τέλη του έτους από την S-Crew Records, ενώ ο Κώστας γράφει την προσωπική του δουλειά, η οποία θα βγει το χειμώνα από τη γερμανική OPOS Records. Νομίζουμε πως το πρόγραμμα είναι βαρύ από κάθε άποψη !9. Skinhouse Hellas: εθνικιστικός πολυχώρος, πραγματικό μετερίζι στην κεντρική Ελλάδα, μια αυτόνομη βάση που έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες συναγωνιστές από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια αλλά και για τους συναγωνιστές των Τρικάλων που πρώτοι προχώρησαν στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.


Το να επαινέσει κανείς τους συναγωνιστές είναι θα λέγαμε περιττό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε έμπρακτα τον χώρο, ο οποίος προσφέρει τόσα πολλά, όχι μονάχα σε μουσικό επίπεδο.


Η ομάδα μεγαλώνει, συνεχίζει το πολύπλευρό της έργο και είναι ανάγκη να έχει την ενεργή συμμετοχή όλων. Μόνο έτσι θα προχωρήσει ακόμα πιο δυναμικά, μόνο έτσι θα συνεχίζει να εμπνέει σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι το Skinhouse μας ενώνει και αποτελεί το σημείο αναφοράς των Θεσσαλών Εθνικιστών και είναι και η πιο δυνατή απόδειξη του πόση επιδραστικότητα μπορεί να έχει ένας χώρος στο δέσιμο και στη διατήρηση στενών σχέσεων μεταξύ των συναγωνιστών μιας περιοχής.10. Συμμετέχετε στις αυτόνομες εθνικιστικές κινήσεις εδώ και αρκετό καιρό. Τι σημαίνει για εσάς αυτονομία; Tι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αυτόνομη εθνικιστική σοσιαλιστική έκφραση και τάση στην χώρα μας ; Πώς βλέπετε συνολικά τον «χώρο» σήμερα ;Για τον χώρο δε θα θέλαμε να πούμε και πολλά, υπάρχουν πλέον αναρίθμητες σελίδες όπου μπορεί κανείς όχι να μάθει το τι παίζεται, αλλά να κατανοήσει στην τελική και την ποιότητα του χώρου, μέσα από ένα κομμάτι των εκφραστών του. Η Αυτονομία μας κάνει να στεκόμαστε πέρα από όλα αυτά, αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά μας σαν τη δημιουργική έκφραση της καθημερινότητας μας, που δεν πηγάζει ούτε από επαγγελματισμό, ούτε από χόμπυ.


Αλλά αντίθετα είναι βιωματική, δηλαδή αυτό που κάνουμε αντανακλά αυτό που είμαστε και θα είμαστε για μια ζωή. Δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή για να δυναμώσουν οι αυτόνομες φωνές έκφρασης. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επίκαιροι, ορθολογιστές, ποιοτικοί, συνεπείς, αληθινοί και να αποφύγουμε γραφικότητες, ρουφιάνους, και όψιμους παράγοντες.11. Αστική ακροδεξιά και «εθνικοφροσύνη» τύπου ΛΑΟΣ και όχι μόνο ... Πραγματικός «καρκίνος» για το Εθνικοεπαναστατικό κίνημα σήμερα τόσο τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν όσο και οι ενέργειες τους τα τελευταία χρόνια, αλλά πραγματικά θα ήθελα την δική σας άποψη πάνω στο θέμα αυτό.Το αστικό κόμμα του ΛΑΟΣ έχει αποκαλυφθεί και στα μάτια των πιο φανατικών υποστηρικτών του ότι ποτέ δεν υπήρξε ένα κόμμα Αρχών, ένα κόμμα σύγκρουσης με το κατεστημένο, ένα κόμμα εθνικό, ένα κόμμα κοινωνικό, ένα κόμμα φιλεργατικό, ένα κόμμα υγιές. Αλήθεια, υπάρχουν κόμματα - φορείς που να χαρακτηρίζονται από υγεία σήμερα ;


Η φύση των κομματικών μηχανισμών είναι τέτοια, που δρουν σαν μικρόκοσμοι της σημερινής κοινωνίας. Όλες οι αρρώστιες και οι μολυσματικές συμπεριφορές που μπορεί κανείς να συναντήσει στην καθημερινότητά του, παρελαύνουν και μέσα στα κόμματα.


Η επιβίωση των μηχανισμών αυτών, η επιβίωση της εκάστοτε κλίκας μέσα σε αυτούς, η εξυπηρέτηση φιλοδοξιών, το προσωπικό βόλεμα και τα σχετικά, είναι σημεία που μας κάνουν να στεκόμαστε μακρυά.


Με κόμματα σαν το ΛΑΟΣ ειδικά, δεν υπάρχει κανένα σημείο σύμπλευσης, καθώς αποτελούν το ίδιο πολιτικούς αντιπάλους, όπως και τα εκάστοτε κυβερνητικά σχήματα.


Πολύ περισσότερο δε, μετά την σκανδαλώδη υποστήριξη που παρείχαν στην προσφυγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Επομένως δεν αντιμετωπίζουμε το κόμμα αυτό ως "καρκίνο" σε κάτι, διότι πολύ απλά δεν είναι συγγενές με το Εθνικοεπαναστατικό κίνημα, ανεξάρτητα αν ακόμα παραμένουν σε αυτό κάποιοι πλανεμένοι.12. Ζούμε σε καιρούς πολιτικής και οικονομικής κατοχής. ΔΝΤ και τραπεζίτες, αγορές και πολυεθνικές προσπαθούν να ρημάξουν τα πάντα. Ποια η δική σας αίσθηση στις εξελίξεις αυτές και τι προτείνετε ως μέσο αντίστασης ;Η νοητική αντίσταση πιστεύουμε πως είναι το μέσο. Το μυαλό μας πρέπει να είναι καθαρό, να μην δίνει σημασία στις σειρήνες του καταναλωτισμού, της υλικής ευημερίας και των στιγμιαίων απολαύσεων που μας πλασάρει απλόχερα η σύγχρονη εποχή. Σίγουρα έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες, ήδη το βλέπουμε, ελπίζουμε να μη χρειαστεί να φτάσουμε στο έσχατο σημείο για να ξυπνήσουμε.


Σε επίπεδο κινηματικό, θα έλεγα πως πρέπει να βρίσκουμε συνεχώς νέους τρόπους ώστε να εξελισσόμαστε και να μένουμε κοντά στα προβλήματα του νεοέλληνα. Εφόδιά μας είναι η Ιστορία μας, οι ιδεολογικές μας αρχές, η πίστη μας στα αιώνια ιδανικά, μα και η δική μας θέαση του μέλλοντος, ο κόσμος που θέλουμε και ονειρευόμαστε, μέσα από την συντριβή του παρόντος.13. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στην μουσική, πως βλέπετε συνολικά την ελληνική και ξένη εθνικιστική σκηνή και ποιες είναι οι μπάντες που ξεχωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια τόσο από την χώρα μας όσο και από το εξωτερικό ;Οι μπάντες είναι τόσες πολλές, που νομίζουμε πως θα αδικήσουμε αρκετές που δε θα αναφέρουμε ... Συνολικά, η εγχώρια σκηνή βελτιώνεται και αυτό είναι που έχει σημασία. Τα συγκροτήματα αποκτούν ωριμότητα, μουσική και στιχουργική, οι μουσικοί αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η ευθύνη είναι μεγάλη και το γεγονός πως ό,τι γίνεται, έρχεται για να μείνει και όχι για να αποτελέσει ένα πυροτέχνημα.


Το μόνο που απομένει, τόσο στο εξωτερικό, αλλά πολύ περισσότερο στην χώρα μας, είναι η ενεργή στήριξη, η συμμετοχή στη μουσική αντίσταση και η δημιουργία δικτύων - θυλάκων αλληλοϋποστήριξης.14. Ποιο από τα κομμάτια σας είναι το αγαπημένο σας και ποια μπάντα από όσες παρακολουθήσατε στο Skinhouse Hellas είναι σε ξεχωριστή θέση τόσο για την μουσική παρουσία της όσο και για την ποιότητα των μελών της ;Δύσκολο να ξεχωρίσουμε ένα κομμάτι! Πραγματικά! Ποικίλλουν και τα γούστα μας, όχι τίποτα άλλο! Όσον αφορά στις συναυλίες, αξιόλογες κατά κοινή ομολογία ήταν οι εμφανίσεις των Brutal Attack, Kommando Skin, Mistreat, Sleipnir, Steelcapped Strength, Bully Boys, Legittima Offesa, Moshpit, Razor 88, και Les Vilains.15. Ποια η σελίδα σας στο διαδίκτυο, πως και από πού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί την μουσική σας και ποια είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας ;

H επίσημη σελίδα μας είναι η www.straightline.gr


Εκεί μπορεί να μπει κανείς και να μάθει τα πάντα για εμάς, αλλά και να επισκεφτεί τα προφίλ της μπάντας σε facebook, myspace και reverbnation.


Για επικοινωνία μαζί μας λειτουργεί το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο:
Η δουλειά μας διατίθεται μέσω ενός πολύ καλού δικτύου διανομών που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εταιρείες διανομής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην Ελλάδα τη διάθεση έχει αναλάβει η S - Crew Records.16. Αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για αυτή την συνέντευξη, στείλτε αν θέλετε ένα τελευταίο μήνυμα στην ελληνική νεολαία, στους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες μας αλλά και στους εχθρούς μας.Σε όλους μαζί ένα μήνυμα δε γίνεται ! Τέλοσπάντων, να περνάτε καλά και να σας γεμίζει αυτό που κάνετε ...Σχετικοί σύνδεσμοι για την μπάντα στο youtube:

Τα λόγια ενός Φασίστα ...

« … Ο Φασισμός τώρα και πάντα, πιστεύει στην ιερότητα και στον ηρωισμό με άλλα λόγια σε πράξεις επηρεασμένες όχι από το άμεσο ή έμμεσο οικονομικό κίνητρο.


Επίσης αρνούμαστε την οικονομική θεώρηση της ιστορίας, σύμφωνα με την οποία οι ιδεολόγοι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μαριονέτες που καθοδηγούνται από τα κύματα της αλλαγής … »


Benito Mussolini

Out Now: Murder in Society DVD Box - limited 188 St.


So, nach langem Warten ist es nun soweit.


Bei White Hope Records ist nun die erste Scheibe der Jungs aus Sachsen-Anhalt erschienen.


Dem einen oder anderem werden die Herrn vom "Stronger than hate" Sampler bekannt sein.9 Lieder, mit einer Spielzeit von 32 Minuten, gehalten im RAC/HC/PUNK Stil.


Teile der Einnahmen kommen dem "White Prisoners and Supporters Day" zu gute.


Die CD kommt in einer DVD-Hülle daher und ist auf 188 Einheiten limitiert.


Erhältlich wird die Scheibe bei den einschlägigen Versänden sein.

Αποκλειστικό άρθρο βόμβα: Μια ακόμα άποψη για την επίθεση στην Νορβηγία.Λάβαμε το παρακάτω ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ άρθρο από έναν συμπατριώτη μας ο οποίος διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή και την εν λόγω πρωτοβουλία.

Η Σιωνιστική Κατοχική Κυβέρνηση δολοφονεί ...Μια ακόμα άποψη για την επίθεση στην Νορβηγία.Η υπόθεση του Νορβηγού δολοφόνου είναι περισσότερο περίπλοκη από όσο μπορεί ένας μέσος αναγνώστης του Τύπου να καταλάβει. Είναι λογικό βέβαια, όταν δεν έχει όλα τα στοιχεία, τις γνώσεις, την εμπειρία και το ένστικτο για να καταλάβει ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι ενός τέτοιου γεγονότος και ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τη δολοφονία μερικών δεκάδων εφήβων.


Άλλωστε, άνθρωποι δολοφονούνται καθημερινά, είτε μαζικά, είτε μεμονωμένα, αλλά κατά περίεργο τρόπο, ο τύπος σιωπά ή δεν ασχολείται με τις ιδεολογικές βάσεις των δραστών.

Η ιστορία λοιπόν του κ. Μπέιβικ, καθίσταται δαιδαλώδης.

Ας ξεκινήσουμε από παλιά και συγκεκριμένα στις 12 Δεκεμβρίου 1969 στο Μιλάνο, όπου έλαβε χώρα μια πολλαπλή βομβιστική επίθεση με 17 νεκρούς και 88 τραυματίες. Ένας από αυτούς που προβλήθηκαν ως ένοχοι ήταν τα μέλη της Ordine Nuovo.

Σε μεγάλο βαθμό πολλοί δημοσιογράφοι και αστυνομικοί πρόβαλλαν συνέχεια πως οι ένοχοι είναι νεοφασίστες, εθνικιστές και άλλων συναφών ιδεολογιών.

Το 1998 ο δικαστής του Μιλάνου Guido Salvini κατηγόρησε ανοιχτά τον αξιωματικό του Αμερικανικού Ναυτικού David Carrett, άνθρωπο της CIA, ως οργανωτή των βομβιστικών επιθέσεων καθώς και άλλους Ιταλούς, υπαλλήλους του ΝΑΤΟ, για μέλη ενός stay - behind network που δρούσαν προς όφελος «ξένης δύναμης».


Παρά την αθώωση των μελών των εθνικιστικών πολιτικών φορέων, κανένας από όσους κατηγόρησε ο δικαστής δεν κατέθεσαν καν για το γεγονός.

Στο τέλος, νομικά, κανείς δεν βρέθηκε ένοχος. Σαν κερασάκι στην τούρτα κατέθεσε ο Paolo Emilio Taviani, χριστιανοδημοκράτης και μέλος του stay - behind network ο ίδιος πως την επίθεση την οργάνωσε η ίδια η CIA και μετά μαγείρεψε και τις κατηγορίες εναντίον όποιων ήθελε αυτή.


Στην περίπτωση της Νορβηγίας βρίσκουμε πολλά στοιχεία που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ποιος είχε πραγματικά συμφέρον από την επίθεση αυτή.

Ο Μπρέιβικ είναι γιος διπλωμάτη. Είναι δεδομένο πως όλοι οι γόνοι διπλωματών παρακολουθούνται. Άλλωστε, δεν ήταν δύσκολο να τον παρακολουθήσουν καθώς ο Μπρέιβικ ήταν πολύ κοινωνικός και σύχναζε σε πολλά πάρτι.

Επίσης, το σπίτι που νοίκιασε και έμενε βρισκόταν πάρα πολύ κοντά στην μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Νορβηγίας, εκεί όπου εκπαιδεύονται οι Ειδικές Δυνάμεις της χώρας.

Παράλληλα, το Νοέμβριο του 2010 ο επικεφαλής της Νορβηγικής αντικατασκοπείας ανακάλυψε πως αρκετοί Νορβηγοί, πρώην αστυνομικοί και στρατιωτικοί, προσλήφθηκαν από την Αμερικανική Πρεσβεία με σκοπό την οργάνωση μιας ομάδας (SDU- Surveillance Setection Unit) που παρακολουθεί Νορβηγούς πολίτες, όχι για την ασφάλεια της Νορβηγίας φυσικά.

Οι ενέργειες του δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα ώστε να ανατραπεί η κατάσταση. Πολλοί από το δίκτυο αυτό πιστεύεται πως δρουν «από μέσα» στην Νορβηγική Ασφάλεια.

Ο Πρέσβης (μια είναι η Πρεσβεία) Barry White επισκέφθηκε άλλωστε την στρατιωτική βάση κοντά στο σπίτι του Μπρείβικ τον Μάιο του 2011.

Ας δούμε ποιοι θα μπορούσαν να έχουν πολιτικά οφέλη. Το κόμμα του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας ήθελε να αντιταχθεί στον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας με κάποιο τρόπο και οργάνωσε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για το γεγονός.

Στο πάρτι της νεολαίας του κόμματος στο νησί της σφαγής υπήρχαν επιτροπές ψηφισμάτων και ενημέρωσης του κοινού εναντίον της Ισραηλινής κατοχής.

Εδώ βρίσκεται και μια αντίφαση: πως μπορεί ο Νορβηγός πρωθυπουργός να βρίσκεται σε ένα κόμμα που προωθεί αντιισραηλινές θέσεις, όταν και ο ίδιος είναι Εβραίος ;

Η αδελφή του, Nini Stoltenberg γνωστή ναρκομανής και περισσότερο εξωστρεφής έχει παραδεχθεί δημόσια τις ρίζες της και πως υποστηρίζει το Ισραήλ. Το ότι είναι απλά μια τηλεππαρουσιάστρια δεν παίζει κάποιο ρόλο φαίνεται αφού η γνώμη της γίνεται βαρύνουσα λόγω συγγένειας με τον πρωθυπουργό. (Ίσως παίζει ρόλο και το μενταγιόν στο λαιμό της, ποιος ξέρει.)

Συνεπώς το όφελος είναι απτό: από τη μια λαμβάνουν το μήνυμα (dont fuck with Israel) οι Νορβηγοί που αντιτίθενται στο Ισραήλ, έστω και αν δεν είναι καν αιματοπότες εθνικιστές και από την άλλη πιέζεται η κοινωνία να γίνει περισσότερο «ανεκτική» στην πολυπολιτισμικότητα.

Τούτο επιτυγχάνεται και με την αθρόα επανάληψη στερεοτύπων από τα ΜΜΕ και αποσπασμάτων από το «μανιφέστο» του Μπρέιβικ, στο οποίο παραβλέπονται τα φιλοσιωνιστικά παραληρήματα.

Παρεπιτόντως, το «μανιφέστο» ανέβηκε στο Διαδίκτυο μια ημέρα πριν τις επιθέσεις καθώς και τα δυο προφίλ του δράστη, ένα στο facebook και ένα άλλο στο twitter. Το προφίλ του facebook μάλιστα άλλαξε και γλώσσα (από τα νορβηγικά μεταφράστηκε στα αγγλικά) για να γίνει περισσότερο «προσιτό» στις μάζες που θα κατέκλυζαν σίγουρα τον ιστοτόπο.

Ένα άλλο όφελος είναι το εξής: τα πολιτικά κινήματα, ακόμη και οργανωμένα κόμματα που αντιτίθενται στην πολυπολιτισμικότητα υποχωρούν στην λαϊκή επιρροή τους και πιέζονται να σωπάσουν.

Ένας παρόμοιος στόχος ήταν και η Marine Le Pen, η οποία, εικάζεται, θα χάσει μεγάλο μέρος των (μεγάλων) πιθανοτήτων που είχε να εκλεγεί Πρόεδρος της Γαλλίας.

Άλλα παρελκόμενα της υπόθεσης είναι:

1.Οι Ειδικές Δυνάμεις ήρθαν πολύ αργότερα, περίπου μιάμιση ώρα. Τυχαίο;

2. Πολλοί μάρτυρες λένε για περισσότερους του ενός δραστών αλλά η μαρτυρία τους δεν μετράει !

3. Ο ίδιος ο δράστης μιλάει για άλλους δυο συνεργούς αλλά τον θεωρούν αναξιόπιστο!

Τελικό συμπέρασμα είναι το εξής: Ξέρουμε για την υπόθεση όσα ακριβώς θέλουν τα ΜΜΕ να μάθουμε και να οδηγηθούμε εσπευσμένα σε ενέργειες που θα καταστήσουν σαφές ποιες θα είναι οι τάσεις που θα επικρατήσουν ως επίσημη ευρωπαϊκή ιδεολογία. Ένας μεγάλος στόχος είναι και οι εθνικές ιδεολογίες, η προσπάθεια δηλαδή να «σπάσουν» τις ήδη ταλαιπωρημένες κοινωνικές.

Ήδη προχθές η Ε.Ε. ανακοίνωσε πως συστήνει επιτροπή για την «Αλληλοκατανόηση και την πολυπολιτιμικότητα», ακόμη και αν η χώρα που δέχθηκε την επίθεση δεν είναι μέλος της Ε.Ε - πράγμα που δεν το έπραξε όταν θανατώνονταν κατά χιλιάδες τα γυναικόπαιδα της Παλαιστίνης από το Ισραήλ.

Τότε προφανώς δεν παραβιαζόταν η «πολυπολιτισμικότητα» ...

προτεινόμενοι σύνδεσμοι: