Ἡ Οἰκουμενικότητα τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ.Τὸ παρὸν ἄρθρο εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀληθὲς καὶ ἀναμφίβολα θὰ ἐκπλήξει πολλούς. Στὴν ἐποχή μας τὰ ΜΜΕ διαμορφώνουν τὴν ἄποψη τοῦ πόπολου γιὰ τὰ πάντα, καὶ γι΄ αὐτὸ ἡ ἐπιστημονικὴ μελέτη τῆς ἱστορίας εἶναι ἐπιβεβλημένη μιᾶς καὶ ἀποκαλύπτουει πὼς ὅ,τι λένε τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ σχολικὰ προπαγανδιστικὰ βιβλία εἶναι ὅλα διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητος. Γιὰ τὸν πραγματικὸ μελετητὴ τῆς ἱστορίας εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι τὰ μεταπολεμικὰ καθεστῶτα διασύρουν μία ἱστορικὴ Ἰδεολογία τοῦ Β’ΠΠ καὶ ἕνα καθεστώς, συνδέοντᾶς το σὲ κάθε εὐκαιρία μὲ τὴν ἀκραία ξενοφοβία καὶ τὸν ῥατσισμό, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ὑπῆρξε τὸ μεγαλύτερο διεθνὲς καὶ πολυεθνικὸ ἐθελοντικὸ στράτευμα ποὺ  ἐμφανίστηκε στὴν ἱστορία. 

Τὸ στράτευμα αὐτὸ ἀποτελούνταν ἀπὸ ἐκατοντάδες χιλιάδες ἄνδρες ἀπὸ διαφορετικὲς μεριὲς τοῦ πλανήτη, ποὺ ἄφησαν πίσω τους τὰ πάντα προκειμένου νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ τῆς Ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Γερμανίας. Οἱ λόγοι ποὺ ὤθησαν αὐτοὺς τοὺς γενναίους πολεμηστὲς νὰ καταταγοῦν στὶς μεραρχίες τῶν Waffenn-SS ἦταν πολλοὶ: Κάποιοι γιὰ νὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν ἀποικιοκρατῶν ποὺ κατέλαβαν τὶς πατρίδες τους, ἄλλοι γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς κομμουνιστικῆς λαίλαπας, ἄλλοι ἐπειδὴ ἀπλῶς ταυτίζονταν μὲ τὰ Ἰδεώδη τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ. Ἄφησαν πίσω τὴν ἤσυχη ζωη τους, τὶς οἰκογένειές τους, τὶς δουλειές τους κτλ, γιὰ νὰ πάνε νὰ πολεμήσουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ὁ λόγος ποὺ στὶς μέρες μας ἐπιχειρείται ἡ διαστρεύλωση τῆς ἀλήθειας περὶ τῶν γεγονότων τοῦ Β'ΠΠ εἶναι διότι καθημερινὰ ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ «ἰδανικὰ» τὰ ὁποία ἐπέβαλε ἡ συμμαχία καπιταλιστῶν-κομμουνιστῶν στὸν μεταπολεμικὸ κόσμο εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς παρακμῆς καθῶς καὶ ὁ μοναδικὸς ὑπεύθυνος τῶν ὅσων ζοῦμε στὶς μέρες μας. 


Ἡ βίαιη ἐπιβολὴ τοῦ πολυπολιτισμοῦ, ὄχι μόνο δὲν διέσωσε τὴν ποικιλομορφία ποὺ στολίζει καὶ ὀμορφαίνει τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὀμογενοποίησε καὶ καταδίκασε τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο νὰ καλουπωθεῖ σὲ μία μπάσταρδη, ἄφυλη μάζα. Ἀσιάτες ἐθελοντὲς τῶν Waffenn SS Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μαζὶ μὲ τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Volksdeutsche (γερμανικῆς καταγωγῆς ποὺ γεννήθηκαν ὴ κατοικούσαν σὲ ἄλλες χῶρες), ὑπῆρχαν καὶ ἐκατομμύρια ξένων ἐθελοντῶν ποὺ ἐπάνδρωσαν τὰ Waffen-SS καὶ τὴν Wehrmacht, οἱ ὁποίοι στήριξαν στρατιωτικὰ τὸν ἀγώνα τῆς Γερμανίας ἐναντίον συμμαχίας καπιταλιστῶν καὶ κομμουνιστῶν. Ὀρισμένοι Εὐρωπαίοι πολίτες στήριξαν τὴν Ἐθνικοσοσιαλιστικὴ Ἰδέα, ὅπως ὁ Leon Degrelle, καὶ ἤθελαν μιὰ ἐνωμένη Εὐρώπη, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ ἀπειλή. Οἱ χῶρες πλησίον τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως εἴδαν στὴ Γερμανία ἕναν ίσχυρὸ σύμμαχο στὴν ὑπεράσπιση τῆς γῆς τους ἀπὸ τὴν σοβιετικὴ εἰσβολή, ὅπως συνέβη στὶς περιπτώσεις τῆς Ἐσθονίας καὶ τῆς Λετονίας. Στὴν ΕΣΣΔ οἱ Ῥώσοι καὶ ἄλλες ἐθνικότητες ποὺ ἐντάχθηκαν στὸν Γερμανικὸ στρατό, τὸ ἔπραξαν μὲ σκοπὸ τὴν ἀνατροπὴ τῆς τυραννίας τοῦ σαδιστὴ Στάλιν καὶ ὑπὲρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, καθῶς τὸ Σταλινικὸ καθεστὼς ἀπαγόρευσε τὴν θρησκεία καὶ ἐκατοντάδες Ὀρθόδοξες ἑκκλησίες καταστράφηκαν καὶ πιστοὶ ἐκτελέστηκαν. 

Στὶς περιπτώσεις τῶν Ἀράβων καὶ Ἰνδῶν, χιλιάδες κατατάχθηκαν προκειμένου νὰ πολεμήσουν τὸν κοινὸ ἐχθρό, τὴν Μεγάλη Βρετανία, ἡ ὁποία ἐκείνη τὴν χρονικὴ στιγμὴ κατελάμβανε τὰ παλαιστινιακὰ ἐδάφη καὶ τὴν Ἰνδία ἀντίστοιχα. Εὐρωπαίοι ἐθελοντὲς Τὰ Waffen-SS ἀποτελούνταν ἀπὸ περίπου 25 διαφορετικὲς εὐρωπαϊκὲς ἐθνικότητες: Ἀλβανοί, Ἀρμένιοι, Βέλγοι, Βούλγαροι, Βόσνιοι, Κροάτες, Τσέχοι, Δανοί, Ἐσθονοί, Φινλανδοί, Γάλλοι, Ἱσπανικοἰ, Ἕλληνες, Ὁλλανδοί, Ἄγγλοι, Ἰταλοί, Λετονοί, Λιθουανοί, Νορβηγοί, Ῥουμάνοι, Οὕγγροι, Ῥώσοι, Σουηδοὶ καὶ Οὐκρανοί. Τὸ μεγαλύτερο μέρος (περὶ τὸ 60%) τῶν Waffen-SS ἀποτελούνταν ἀπὸ μὴ Γερμανούς Ἐθελοντές. Κάποια παραδείγματα ἦταν: 

• Ἡ 5η SS Panzergrenadier Wiking Division, ἡ ὁποῖα δημιουργήθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1940 καὶ ἀποτελούνταν ἀπὸ Γερμανούς, Ὁλλανδούς, Φλαμανδούς, Φινλανδοὺς καὶ ἄλλους Σκανδιναβούς. 

• Ἡ 7η SS Mountain Division Prinz Eugen δημιουργήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 1942 στὴ Σερβία, μὲ τὴν συμμετοχὴ Γερμανῶν καὶ Βαλκάνιων, καὶ μὲ Αὐστριακοὺς καὶ Ῥουμάνους ἀξιωματικούς. 

• Ἡ 11η SS Grenadier Division Nordland ἰδρύθηκε στὰ μέσα τοὺ 1943 μὲ ἐθελοντὲς ἀπὸ τὶς Σκανδιναβικὲς χῶρες. 

• Ἡ 13η Ὁρεινὴ Μεραρχία Handschar SS ἰδρύθηκε στὰ τέλη τοῦ 1943, μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἐθελοντὲς Βοσνιακῆς καταγωγῆς. 

• Ἡ 14η SS Grenadier Division ἰδρύθηκε τὸ 1943, μὲ τὴ συμμετοχὴ Οὐκρανῶν, Σλάβων καὶ ἐθελοντῶν ἀπὸ τὴν Γαλικία. 

• Ἡ 15η Ἔνοπλη Μεραρχία Γρεναδιέρων τῶν SS (1η λετονική) ἦταν μία λετονικὴ μεραρχία τῶν Waffen-SS 

• Ἡ 20η Waffen Grenadier Division of the SS (1η Ἐσθονική) ἰδρύθηκε τὸ 1944 ἀπὸ Ἐσθονοὺς ἐθελοντές. 

• Ἡ 21η Ὁρεινὴ Μεραρχία Waffen SS «Σκεντέρμπεης» (1η Ἀλβανική) ἦταν μία Ἀλβανικὴ μεραρχία. 

για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στον σύνδεσμο εδώ 

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος21/11/16 4:29 μ.μ.

    Πολυ καλο αρθρο ετσι μπραβο ο εθνικοσοσιαλισμος ειχε σεβασμο για ολες της εθνικοτητες καμια σχεση με της νεοναζι καρικατουρες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή