Συνέντευξη με τον Στέφανο Γκέκα ( Γ ' μέρος. )


ΜΚ :
Κάποιοι από αυτούς που μας διαβάζουν, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι είναι ο Εθνικοσοσιαλισμός , για τον οποίον έχουν μια εικόνα την οποία τους έχει προβάλει το σύστημα μέσα στο οποίο έχουν μεγαλώσει.
Αν έπρεπε με λίγα λόγια να περιγράψετε σε κάποιον που δε γνωρίζει αλλά έχει ειλικρινή διάθεση να ακούσει μέσα σε λίγα λεπτά τι εννοούμε όταν λέμε «Εθνικοσοσιαλισμός» , τι θα λέγατε ;


Στ. Γκ : Κατ' αρχάς θέλω να επισημάνω ότι, πλην της ριζικής σκοπίμου συστηματικής διαστρεβλώσεως και συγχύσεως υπό των Εχθρών μας, δέον να ληφθή υπ' όψιν και η φυσική αλήθεια ότι έκαστος υπολαμβάνει το παρατηρούμενον, είτε περί ατόμου πρόκειται είτε περί Ιδέας είτε περί καταστάσεως, εις το επίπεδόν του – διότι κανείς δεν μπορεί ποτέ να διακρίνη λεπτότητες και διαστάσεις για τις οποίες τα μάτια του είναι, είτε εκ κατασκευής είτε επειδή έχουν «λέπια», ανεπαρκή: «Ουκ αν οφθαλμός ίδοι ήλιον, ηλιοειδής μή γεγενημένος», διδάσκει ο θείος Πλωτίνος.


Τελικώς Ε/Σ είναι η Αριανικότης εν εκπτύξει και ανθοφορία: όμως κατ' αρχήν η βασική, πρώτη θεμελίωσίς του δύναται να τεθή ως πολύ πιο στοιχειώδης. Υπ΄ αυτήν δε την έννοιαν, Εθνικοσοσιαλισμός ή Εθνοκοινοτισμός, όπως προτιμώ τον όρον, είναι ο ασπασμός και προάσπισις των θεμελιωδών κοσμικών και φυσικών νόμων. Στις μέρες μας τα οικολογικά μηνύματα του Εθνοκοινοτισμού έχουν φαινομενικώς υιοθετηθή από διαφόρους, συχνά αριστερούς, των οποίων όμως οι συνολικές πεποιθήσεις είναι βαθύτατα αντικοσμικές κι αντιφυσικές : αν μπορούσαν οι αρχές τους να υποκαταστήσουν τους νόμους και τις αρχές της Φύσεως και του Κόσμου επί λίγα μόνον κλάσματα του δευτερολέπτου, ο Κόσμος και η Φύσις θα εξεμηδενίζοντο εν ριπή οφθαλμού! Και όπου διεισδύουν, έστω διηθούμενες κι εμποτίζοντας ψυχές και καταστάσεις, εκεί ακριβώς, εις τον εκφυλισμόν και εκμηδενισμόν, συντείνουν – παρ' όλην την πολυδιαφημισμένην και εκκωφαντικώς βοώσαν «φυσιολατρείαν» τους !


Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει νησίδες προστατευμένες και υψηλώς τεχνητές, θερμοκηπιακές κοινωνίες, όπου επιδίδεται όχι απλώς αδιακρίτως αλλά και συστηματικώς ή και μετά μανίας εις την θεμελιώδη καταρράκωσιν πάσης Κοσμικής Αρχής και Τάξεως. Αυτό έχει επί τι διάστημα και εν περιωρισμένω χώρω ποίαν τινα άνεσιν να το διαπράττη – όμως έτσι απλώς διά των τεχνικών του επιβραδύνει την επάνοδον του φυσικού εκκρεμούς και με πολύ μεγαλλιτέραν ισχύν μελλοντικώς, μετατοπίζων χωροχρονικώς την επαναφοράν της διαταραχθείσης αλλά τελικώς αναποδράστου φυσικής ισορροπίας.


Η Φύσις αγνοεί επιδεικτικώς άτομα, προτάσσουσα απολύτως τα είδη, την εξέλιξίν τους, συνολικήν αντί ατομικής προστασίαν, αποφυγήν καταστροφικής των ενελίξεως (εκφυλισμού) και αρμονικήν αντίθεσιν και σύνθεσιν δυνάμεως και κυριαρχίας διά του αενάου εξυγιαντικού Πολέμου. Αυτή η θεμελιώδης αλήθεια θα ηχούσε τελείως αυτονόητη εις τα ώτα οιουδήποτε προγόνου μας μέχρι προ ολίγων μόλις δεκαετιών, όπως και εξακολουθεί ηχούσα ούτω διά τους εναπομείναντας πρωτογόνους κι αμολύντους υπό της τεχνοκρατικής λαίλαπος ανά την υφήλιον πληθυσμούς. Ως ενστικτώδης δε φυσική επίγνωσις είναι κοινή και εγγενώς θεμελιώδης για όλα τα πλάσματα της Φύσεως – από αετό κι ελέφαντα μέχρι τα μικρόβια και τα αντισώματα! Τι θα συνέβαινε σε κάποιο είδος που αίφνης θα προσεβάλλετο υπό τινος νόσου που θα προκαλούσε αντιστροφήν της φυσικής τάξεως, υπαγωγήν του είδους και της κοινότητος υπό το αποκεκομμένον, πια, άτομον και αγνόησιν των θεμελιωδών αρχών του εν παντί πολέμου; Ασφαλώς θα εξηφανίζετο τάχιστα ! Στην Φύσι γίνονται λάθη – όμως διορθώνονται !


Οι διάολοι της Σιών που κατέχουν άριστα αυτές τις αρχές, εφρόντισαν ώστε ο Λευκός Άνθρωπος συλλήβδην και συλλογικώς να υποταχθή σε τέτοιες πλάνες, να υποκύψη σ' αυτήν ακριβώς την ψυχονοητική νόσο – περιμένοντας ( βάσει απλών νομοτελειών, που ο ίδιος μεν ο «σοφός της Σιών», ο ραβίνος ας πούμε, άριστα κατέχει - αλλά τις οποίες λυσσαλέως πολεμά δημοσίως, ως «ανήθικες», «οπισθοδρομικές» και «προληπτικές» ) την αναπόφευκτη «διόρθωσι»: που δεν είναι παρά ο εν ταχίστη εξελίξει αφανισμός ολόκληρης της Λευκής Φυλής !


Πρόκειται για την πλέον αριστοτεχνική γενοκτονία – και τον πλέον άδοξο αφανισμό είδους ! Αυτοκτονία από ηθική υποχρέωσι! Υποχρέωσις διά της οποίας ακριβώς την εμπέδωσιν οι κήρυκες του Σημιτισμού, καθαρού ( π.χ. Συνασπισμός , νεοφιλελεύθεροι , νεο - ορθόδοξοι ) ή επιμείκτου (όλοι οι υπόλοιποι) , μετά τόσου ιερού τρόμου και ταλιμπανικής εξάρσεως μεσανατολικού τύπου ( … διά τε την πιστότητα της εκείθεν μεταφοράς, άλλως τε ) μας σφυρηλατούν ως «αυτονόητον» ή «προοδευτικήν» συμμόρφωσιν και εκσυγχρονισμόν, παντού και πάντοτε …


Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του Σημιτισμού που «καπέλωσε» την Φυλήν μας εν ευρυτάτη εννοία εδώ και δύο χιλιετίες, περίπου ! Ήδη της υποβάλλουν ότι … δεν υπάρχει ! … ότι όμως ( … αν, τέλος πάντων, … υποθέσουμε πως υπήρχε !!! ) είναι πολύ κακεντρεχής κι ένοχη, είναι βαθύτατα ανήθικη αυτή η Λευκή Φυλή μας και χρωστάει τα πάντα σ' όλες τις άλλες, που τις έχει τόσους αιώνες αδικήσει – για να μη μιλήσουμε για το απύθμενο της χρέος προς τον περιούσιο λαό, χρέος που ποτέ δεν μπορεί να αποπληρωθή, αλλά μάλλον και συνεχώς ανανεώνεται - ωσαν τα ασύλληπτα δάνεια και αεροβατούντα «παράγωγα» των Εβραϊκών Τραπεζών …

Ο Στέφανος Γκέκας προ του "Αντόνωφ" από δραστηριότητες ελευθέρας πτώσεως στο Σλήβεν της Βουλγαρίας.


Αυτή η ειδικά για την Φυλή μας, υπό εμφανή ταλμουδική καθοδήγησι κι εποπτεία παρεσκευασμένη, απονευρωτική συνταγή αυτοκτονίας αποτελεί το περιεχόμενο όλων των παραλλαγών του Συστήματος, από δεξιά ώς τέρμα αριστερά κι ώς τα βλαμμένα ανδρείκελα του αναρχισμού που παίζουν τους ήρωες προασπίζοντας τον πυρήνα της σήψεως και Αντιστροφής και Συγχύσεως του Συστήματος – το οποίον και τους ανταμείβει παρέχοντάς τους ένα μοναδικό στην Ιστορία προνόμιο να ληστεύουν, να καίνε σωρηδόν και να ρημάζουν κατά βούλησιν ή, ακριβέστερα, κατά καπρίτσιο, εν πλήρει ασυλία, συνεπεία μιάς συλλογικώς ενσταλλαγμένης ψυχωσικής τοξινώσεως και παθολογικής αυτοδιαλύσεως - σ' ένα μονομερή, πρωτοφανή ανταρτοπόλεμο χωρίς αντίδρασιν και μετά δικαστικής / δημοσιογραφικής προστασίας , μάλιστα !


Και την ώρα που διαπράττεται αυτή η γενοκτονία ολόκληρης της Λευκής Φυλής , κι ενώ η ουμανιστο - μαρξιστοφιλελεύθερη κομπανία μηδέν απολύτως ούτε παρατηρεί ούτε αντιλαμβάνεται, μας βομβαρδίζουν με τα … εκατομμύρια μικρά, πραγματικά ή φανταστικά, αδιακρίτως, δράματα των ταλαιπώρων τριτοκοσμικών κι εγχρώμων που χτυπούν το κατώφλι της Ευρώπης, μιας τόσης δα σπιθαμής γης, όπου ΠΡΕΠΕΙ όλοι αυτοί να συνωστισθούν – «κοιτάξτε τα δράματα» !


Η μεγάλη, συνολική εικόνα δεν υπάρχει στο οπτικό πεδίο του «εκπαιδευμένου», απονευρωμένου δηλαδή, απολύτως συγκεχυμένου μέχρις αντιστροφής κι ευνουχισμένου βουλητικώς και νοητικώς λευκού ανδραπόδου : δεν καταγράφεται καν στον περιωρισμένο του κι αυστηρά ελεγχόμενο νοητικό ορίζοντα η ολική φυλετική εικών! Είναι σαν να έχουμε μία εισβολή χιλιάδων ποντικών στο αγρόκτημα - κι εμείς να βλέπουμε μόνον άτομα, κακόμοιρα ποντικάκια που έχουν το δικαίωμα, τα καϋμένα, να επιβιώσουν - κι έχουμε «ηθική υποχρέωσι» να τα καλοδεχθούμε και περιποιηθούμε ! Κι όποιος υπαινίσσεται, έστω, θεώρησιν της συνολικής εικόνος και ανάλογον ταύτης «ηθικήν» αξιολόγησιν εκάστης στάσεως, ευθυκρινούς ή υποκριτικής, ανδρείας ή δειλής, εντίμου ή φαύλως συμμορφωμένης υπό τον γνωστόν ηθικόν μανδύα, συλλήβδην καταγγέλλεται υπό αμετρήτων αυτοκλήτων «εισαγγελέων», φαρισαϊκών προασπιστών της ηθικοπολιτικής «ορθότητος», ως φρικτός κι αναίσθητος αποστάτης, «φασίστας», «απάνθρωπο κτήνος», «αυγό του φιδιού» - κ.ο.κ. Έχει κανένα νόημα διάλογος ( ούτως ή άλλως από τους ιδίους μεθ' υστερίας αλαλαζούσης αποκλειόμενος, άλλως τε ) με τέτοια ψυχωσικά κι εξηρτημένα ψυχικώς από ψευδή είδωλα κι ωραιοποιημένες, τακτικώς λιβανιζόμενες αυτοεικόνες, προς εσωτερική κι εξωτερική κατανάλωσι, άτομα; «Πάρ' τ' αυγό και κούρευ' το!» - μόνον ψυχοθεραπείας κι αποτοξινώσεως από το πολυπλόκαμο ψέμμα που τους έχει κυριευμένους χρήζουν οι δύσμοιροι … Πλην των συνειδητώς εντεταλμένων , βεβαίως , πορνιδίων του Τζώρτζ Σόρος , όπως ο άλλος Τζώρτζ με το αγαπημένο του «παγκόσμιο χωριό» και με τον πρωτοκίναιδο σύμβουλό του και στέλεχος του ρυπαρού «παρατηρητηρίου του Ελσίνκι» - κι όπως ακόμη πολλά επώνυμα στελέχη όλων των κοινοβουλευτικών συμμοριών.


Το πρώτο, λοιπόν, θεμελιώδες επίπεδο αναφοράς του Εθνοκοινοτισμού είναι η αναγνώρισις και αποδοχή του Κόσμου, των Κοσμικών Νόμων και της ιδικής μας φυσικής θέσεως και φυσικής υποχρεώσεως. Όπως οι γονείς έχουν φυσικήν υποχρέωσιν περιθάλψεως και ανατροφής των παίδων, πράγμα που όμως πρέπει να τοποθετηθή εντός του ευρυτέρου εθνοφυλετικού πλαισίου, του οποίου και αποτελεί οργανικόν μέρος – και η ως άνω φυσική υποχρέωσις επίσης εννοώ. Καθώς εντός ενός ατομικού οργανισμού μικρογραφικώς επαναλαμβάνεται η ιδία ιεραρχική και ενοποιός εικών : η ευημερία επί μέρους κυττάρων και ιστών είναι μεν ασφαλώς ζητούμενον αλλ' υπάγεται εις την ευημερίαν του οργανισμού συνολικώς – εκ της συνόλου υγιούς καταστάσεως του οποίου εξαρτάται η συνολική υγεία. Τα κύτταρα πρέπει να είναι υγιή, όπου όμως η υγεία των δεν εκτιμάται ατομικώς αλλ' εν σχέσει προς τον ενιαίον οργανισμόν – άλλως αντικαθίστανται και , πάντως , έχουν ένα απείρως μικρότερον εκείνου του οργανισμού, γενικώς ( πλην των νευρικών ! ), κύκλον ζωής – αλλά και κλίμακα, γενικώτερον. Άλλως θα ηδύνατο και ένα καρκινικόν κύτταρον καθ' εαυτό να κριθή υγιές , αυτοτελώς θεωρούμενον· όμως δεν είναι βεβαίως έτσι …


Η υγιής και ενεργός φυλετική ψυχή εντός ενός υγιούς εθνοφυλετικού συνόλου / Κοινότητος εξασφαλίζει ενηρμονισμένον μικρο - και μακροσυντονισμόν, ώστε να προκύπτη το βέλτιστον αποτέλεσμα, διά τε την Φυλήν, την Κοινότητα και, εν τέλει, τα άτομα. Το καθεστώς της τοιαύτης δημιουργικής χαρωπής εναρμονίσεως, της πλήρους δηλαδή και συνειδητής φυσικότητος / κοσμικότητος, καλείται Εθνοκοινοτισμός.


Ο αληθής Εθνοκοινοτισμός εν πλήρει και ριζοσπαστική δυνάμει υποδεικνύει σήμερον την μόνην διέξοδον προς αυθεντικήν και καθολικήν, ολοκληρωτικήν Επανάστασιν. Η αυθεντικότης είναι η πλέον κρίσιμος ποιότης, εν μιά εποχή απολυτοποιήσεως της εικονικότητος και της εικονικής προσωπικότητος. Η μέση βλακεία και η μέση δειλία ως δόγμα αποτελούν την επιτομήν της νυν κρατούσης ειδωλολατρείας του μαζανθρώπου. Μόνον η απολιθωμένη δογματικότης, κοσμοθεωρητικώς και ηθικώς, την οποίαν το πρώτον ο Χριστιανισμός εισήγαγεν εις την Ευρώπην και τον Άριον Κόσμον εν γένει , οι δε ιδεολογικές του παραφυάδες ( φιλελευθερισμός , μαρξισμός ) τυραννικώς ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ , καθιστούν δυνατήν την επικράτησιν τοιούτων τερατωδών ανοησιών / προλήψεων· δυνάμει, όμως, και του ότι εξέλιπεν και το μέχρι πρό τινος ισχύον αντίβαρον της φυσικής ζωής , της φυσικής οργανικής Κοινότητος, του πολέμου, της καθ' όλα απαιτουμένης ανδρείας …


Η επισκήψασα ευμάρεια, μαλθακότης κι η συναφής ταύτης ανανδρία είναι ο μέγιστος καταλύτης της δειλίας, της προσωρινώς «βολικής» αυταπάτης, του ισοπεδωτισμού και της αλλοιώσεως της φυσικής αξιοκρατίας, της οχλοκρατίας και αναξιοκρατίας τελικώς, του εξεικονισμού, της αναρχίας, του παρακεντρισμού, της Συγχύσεως.


Το αληθές Κέντρον προσδιορίζει ταυτότητα και εσωτερικήν κατεύθυνσιν, είναι δε ζήτημα ανακαλύψεως κι όχι επινοήσεως ή περιστασιακής εξωτερικής καταστάσεως, όπως π.χ. βαλαντίου ( πορτοφολιού) ή οικονομικής τάξεως ! Και η μείζων αξία δεν αποδίδεται δικαίως κι ευρύθμως ούτε εις τον ικανώτερον κερδοσκόπον, καθώς συμβαίνει υπό καπιταλισμόν, ούτε εις τον ικανώτερον λαοπλάνον ψεύτην, τσαρλατάνον, πράκτορα, δημοσιοσχεσίτην, γλείφτην – καθώς η δημοκρατική αρρυθμία και αταξία επιβάλλει …


Υπ' αυτήν την έννοιαν αληθεύει η διατύπωσις παλαιού Δανού συναγωνιστού , ότι στην κούνια τους ΟΛΟΙ είναι Εθνοκοινοτισταί – προτού διαστραφούν από τον «πολιτισμό», δηλαδή. Εθνικοσοσιαλισμός είναι η συνολική και ενιαία ουσιώδης προσπάθεια αληθούς και βαθέος εξευγενισμού του Ανθρώπου. Όμως ο Άριος τείνει προς το άπειρον – κι ο Εθνοκοινοτισμός του Αρίου κατ' εξοχήν ! Και συνιστά ( : αποτελεί) την εν δυνάμει ενεργοποίησιν της ανωτέρας, της θεϊκής φύσεως του Αρίου Ανθρώπου.


Εις την οποίαν δέον να ενταχθούν και άνθρωποι οι οποίοι «πολιτικώς», υπό στενήν έννοιαν, δεν έχουν συσχετισθή προς τον Εθνικοσοσιαλισμόν. Άλλως τε η πλήρης και αληθής φύσις του Εθνοκοινοτισμού μένει να αναδειχθή και αναπτυχθή εις το μέλλον – μέλλον που ήδη τώρα αρχίζει !Ενδεικτικώς παραθέτω ένα θαυμάσιον απόσπασμα εξ επιστολής του Αγγέλου Σικελιανού προς τον Ν. Καζαντζάκην, κατ' Ιούλιον 1924 :


« Συμμαζεύω τους ανθρώπους μου, τους λίγους, στους Δελφούς. Η γη ετούτη μου μιλεί για την Γη ακέρια, όχι από ανάμνηση, αλλά μέσα από τα έγκατα της ίδιας μου ψυχής. Για τον εαυτό μας, ξαναβρίσκουμε το μυστικό που ο Ησίοδος λέει πως ο Δίας έκρυψε για τους ανθρώπους. Της απόλυτης λιτότητας που οφείλει να ξανάβρη μ' όλη την ενέργεια που την περιζώνει με την άμετρη ακτινοβολία της Γής ακέριας με την εξαγίωση κι ανύψωσή της ‘’και που κράτησεν ώς σήμερα κρυμμένο, γιατί αν τό 'βρισκαν οι αμύητοι άνθρωποι θα νά 'μεναν αδιάφοροι κι οκνοί’’. Αλλά που είν' ώρα να ξανάβρουμεν ακέραιο. Και μέσ' στην ατμόσφαιρά του, φωτισμένη από την ίδια ταπεινήν ενέργειά μας , να γίνη η σύνθεση όλη και να εκραγή ο πνευματικός δυναμισμός που μέλλει ν' αφανίση πια τον ίσκιο του πιθήκου απ' ολόκληρη την Γη. Η πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στην οποίαν το λούζω είν' εκείνη που γυρεύεις, είν' εκείνη που γυρεύουν, είμαι βέβαιος, οι λαμπρότερες ψυχές. Το λέω αυτό με δέος – αλλά και με πίστη. Το να δώσω την ζωή μου αλλιώς, θάταν εύκολο, πολύ εύκολο, για 'μέ.» Αυτό το απόσπασμα αποτελεί την υψίστην εθνικοσοσιαλιστικήν δήλωσιν πίστεως, τόσον πρόδρομον της εποχής της· η εις την οποίαν απάντησις του Ν. Καζαντζάκη είναι επίσης άκρως ενδιαφέρουσα – όπως αναφέρω κατωτέρω.


Αυτά, όμως, αφορούν εις τα ανώτερα διαμερίσματα του Πύργου μας – κι εγώ τώρα μπορώ , εξ αντικειμένου , το πολύ στον περίβολόν του να σας εισαγάγω εδώ πέρα …
Ο Στέφανος Γκέκας εξέρχεται από παγωμένη λίμνη στην οροσειρά της Ρίλας ( Βουλγαρία ).


ΜΚ : Τα κυρίαρχα πολιτικά ρεύματα σήμερα, ενσωματώνουν ένα σύνολο «αξιών» που έχουν ρίζα τους τη Γαλλική επανάσταση , και έχουν μάθει τον κόσμο να τις αποδέχεται ως κάτι το «αυτονόητο» , με τρόπους όπως θα αποδέχονταν μια θρησκεία.


Εξηγήστε γιατί κάποιες από αυτές τις αφύσικες «αξίες» και ιδεολογήματα , όπως η ιδέα της «δημοκρατίας» , όχι μόνο δεν περιέχουν τίποτα το θετικό , αλλά έχουν ολέθριες συνέπειες για τις ανθρώπινες κοινωνίες.


Στ. Γκ : Πολύ καιρία η ερώτησίς σας! Πράγματι, η Γαλλική λεγομένη επανάστασις υπήρξε η διάρρηξις ενός κόσμου που ένδοθεν είχεν ήδη ολοσχερώς σαπίσει, μιας τάξεως η οποία από μακρού είχεν απωλέσει τον ενδογενή και αυτοδίκαιον χαρακτήρα της. Κάποτε ο πολεμισταράς ηγέτης, άλκιμος και πνευματώδης, ενέπνεεν τον λαόν, τους λαούς που λέει ο ιερός Όμηρος, και που εν ταυτώ σημαίνει τους στρατούς – και αρχικώς ήτο ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ο γεφυροποιός μάλιστα με τον Ουρανόν των φυλετικών αρχετύπων και του γενεσιουργού των θείου Πνεύματος, ο αρχέγονος Ποντίφηξ ( ποντοφτιάχτης πάει να πή, όπου πόντος σημαίνει δρόμος , σύνδεσμος επομένως ) , ο πρωτογενής βασιλεύς των αρχαίων λαών, ιδιαιτέρως των Αρίων - και όχι μόνον.


Κατά την πνευματικήν εναίσθησιν του Κοσμικού Ανθρώπου, τέτοια είναι η α-ληθής, ήτοι σύμφωνος προς την Μνημοσύνην, την Κοσμικήν Συνείδησιν και υπευθυνότητα, δικαιοσύνην δηλαδή, συγκρότησις της αληθούς Πολιτείας. Ο Πλάτων δεν την επενόησε – αλλ' ανεμνήσθη και ανέκτησεν επίγνωσιν ταύτης , λανθανούσης ή σκιωδώς πως μόλις πρότερον αφορωμένης, κατά τον γνωστόν περί σπηλαίου μύθον. Ο,τιδήποτε άλλο αποτελεί καλλιτέραν ή χειροτέραν απομίμησιν και παραποίησιν του τοιούτου, μόνου αληθούς πολιτεύματος, καθ' ό οι φύσει βασιλείς αναγνωρίζονται και παιδαγωγούνται προς την εκπλήρωσιν της φύσεώς των, του φυσικού των λειτουργήματος – όπως άλλως τε και όλοι οι άλλοι. Αυτή η αρχέγονος κεντρική εικών πρέπει πάντοτε να παραμένη ως απόλυτον αντικειμενικόν μέτρον και ουσιαστική, κοσμικώς και πνευματικώς, βάσις αξιολογήσεως. Εις ταύτην δε το εθνικοσοσιαλιστικόν φυλετικόν θέσφατον υπάρχει ηνωμένον αρρήκτως προς το εσωτερικώς φασιστικόν πολιτειακόν πρότυπον , φασιστικόν υπό αυστηρώς Εβολιανήν , μεταφυσικώς ερριζωμένην έννοιαν.


Κάποτε το θείον αυτό πανάρχαιον δόγμα είχεν ήδη τόσον εξευτελισθή , διά της μαλθακότητος και της δειλίας την οποίαν πλέον , αντί της ανδρείας αρετής των προγόνων τους , εξέτρεφεν η αυλή και η όλη κοινωνική κατάστασις ( κατεστημένον ) , ώστε αυτό που τύποις ετηρείτο, αναιρούσε κάθε ουσία και κάθε δικαιοσύνην εν τώ όλω. Εκ της εσωτερικής αστοχίας, δειλίας, αμαρτίας υπό ελληνικήν έννοιαν, ιδίως μάλιστα των ηγεμόνων, αναφύεται και πάσα κοινωνική νόσος, αρρωστία, «δυσωδία» και δηλητηριώδης δυσαρμονία : η εσωτερική, ψυχοπνευματική οσμή και γεύσις των πραγμάτων, άμεσος καθώς και η άμεσος ηλιακή θέασις, παρέχει την αληθή γνώσιν εις τον «χημικώς ουδέτερον», ήτοι απαθή και εσωτερικώς ατάραχον θεατήν. Αυτή είναι η θεωρία, η γνώσις ως επίτευγμα, ως πραγμάτωσις, κατόρθωσις και παλινόρθωσις ηλιακής τάξεως. Αυτό αν κατανοηθή συνιστά ένα επιστημονικώς ακριβή καθορισμόν της αντικειμενικότητος διά τον Άριον γνώστην. Εξ άλλου εσχάτως ανευρέθη και εξωτερική επιβεβαίωσις τούτου υπό της ερεύνης εις τον τομέα της φυσιολογίας του εγκεφάλου, η οποία απεκάλυψεν ότι η βαθεία και άμεσος κατανόησις διενεργείται διά της περιοχής των κέντρων της οσφρήσεως, προς ( - όλως περιττήν δι' εμέ ) επιβεβαίωσιν της α - ληθούς μας αρχεγόνου γνώσεως : «Εί τα πάντα καπνός γένοιτο, 'ρίνες αν διαγνοίεν»! ( Ηράκλειτος ).


Και εκεί λοιπόν, εν Γαλλία κατ' αρχάς , ανεφύη η οχλοκρατία κι ο ισοπεδωτισμός ως μία ηλιθία εκ των κάτω αντίδρασις, η οποία βεβαίως δεν ήρχετο εις αποκατάστασιν της διασαλευθείσης τάξεως, αλλ' εις ολικήν της και ριζικήν αναίρεσιν – δυνάμει του πλήρους παραλογισμού, εις την πλέον καθαράν του μορφήν : του υλισμού και της δημοκρατίας. ( Το αυτό ισχύει και διά μεταγενεστέρας εκ των κάτω, ουσιαστικώς εννοώ κι όχι «ταξικώς», αντιδράσεις , όπως οι μαρξιστοσοσιαλιστικές κι όπως, ακόμη περισσότερο , οι επίκαιρες οχλοκρατικές ταραχές στο ταλαίπωρο σύγχρονο γραικυλοραγιαδικό μόρφωμα ). Όμως, πάντως , εις τους εκφυλισμένους βασιλείς κι ευγενείς η αναταραχή απέδωσεν αυτό που διά της Ύβρεώς των, κοσμικώς, είχεν ωριμάσει – την παταγώδη πτώσιν των. Χωρίς τούτο, ασφαλώς , να συνεπάγεται και ότι αποκατεστάθη κάποια δικαιοσύνη , ή ακόμη λιγώτερο η Φυσική Τάξις , βεβαίως …


Αντίστοιχος της προϊούσης πολιτειακής εκπτώσεως ήτο η χρονικώς παρατεταμένη πνευματική διαστροφή η οποία, έχουσα καταπνίξει κάθε εσωτερικήν ελευθερίαν και αυθεντικότητα, επέβαλλεν ένα μεσανατολικόν απολίθωμα που εσήμαινε, κατ' αρχήν, τον ενταφιασμόν και απονέκρωσιν της Αρίας πνευματικότητος. Παρ' ότι, κι από εκεί μέσα ακόμη, κατώρθωσεν ο άριστος Άριος να αναταθή εις τους ιδικούς του ουρανούς αυθεντικού Πνεύματος και κεντρομόλου κοσμικής εναργείας. Διά του όρου κεντρομόλος αντιδιαστέλλω προς την «ρασιοναλιστικήν» εξωστρέφειαν, ανεπιγνωσιμότητα και ανερμάτιστον τυχαιότητα που χαρακτηρίζουν την δυστυχή ύπαρξιν του Λευκού Ανθρώπου αφ' ότου ούτος υπεσκελίσθη υπό τας επιφανειακάς κι αρρίζους διδαχάς του «Διαφωτισμού» και των επιγόνων του. Και αι οποίαι διδαχαί εφαίνοντο μόνον δικαιούμεναι προ του φρικαλέου υποβάθρου του δουλικού σκοταδισμού και της σημιτικής τρομοκρατίας του θρησκευτικού δόγματος.

Όμως Επανάστασις σημαίνει Ανόρθωσιν και Απελευθέρωσιν : περί τινος, όμως, τοιαύτης εν προκειμένω δεν δύναται καθόλου να γίνη λόγος – απεναντίας μάλιστα ! Οι διαφωτισταί όχι απλώς εστάθησαν παντελώς ανίκανοι ν' αναγνωρίσουν τον θεμελιώδη σφετερισμόν του Πνεύματος και τον, προληπτικόν οίας τυχόν αυθεντικής του εκφάνσεως, πλήρη εξανδραποδισμόν του υπό της Εκκλησίας – αλλ' εθεώρησαν την κήβδιλον ταύτισιν ( Εκκλησίας - Πνεύματος ) δεδομένην, καταφεύγοντες εις ένα εξ ίσου μονολιθικόν και ισοπεδωτικόν υλισμόν και μηχανοκρατίαν, ομοίως ιουδαϊκής ιδιοσυστασίας κατά την τελικήν του, ιδίως, μαρξιστικήν κορύφωσιν, δίκην αντιδιαμετρικής αντιθέσεως προς την χριστιανικήν ψευδοπνευματικότητα …


Η αντίθεσις όμως λαμβάνει χώραν εντός του αυτού σημιτογενούς κι απονεκρωτικού της Αρίας πνευματικότητος πλαισίου – ώστε η παγίδευσις να εξασφαλίζεται ! Ενώ εις ό,τι αφεώρα εις την ηθικήν και την ανθρωπολογίαν, εν σχέσει προς τα προγενέστερα καταδυναστευτικά σημιτικά δόγματα η σύγκρισις δίδει ως εξαγόμενον : Διαφωτισμός = Χριστιανισμός μείον η δογματική θεολογία ! Ενώ η αποτελειωμένη του , μαρξιστική εκδοχή είναι το απο - ϊερωμένον ισοδύναμον του καθαρού Ιουδαϊσμού , με ιουδαίους ινστρούχτορες και κομισαρίους αντί ραβίνων …


Και κατέστη , λοιπόν , «η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης» - … κατά τας γραφάς !ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...Συνέντευξη με τον Στέφανο Γκέκα ( Α΄ Μέρος ) :

http://mavroskrinos.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html


Συνέντευξη με τον Στέφανο Γκέκα ( Β' Μέρος ) :


http://mavroskrinos.blogspot.com/2008/11/blog-post_22.htmlΣύνδεσμος Εθνοφυλετικής Αναπλάσεως ΑΡΜΑ :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου