Φασιστική Ιταλία 1938: «Το Μανιφέστο της Φυλής»
Η συγκεκριμένη διακήρυξη αποτελεί την επίσημη θέση της Φασιστικής Ιταλίας σχετικά με το λεγόμενο «φυλετικό ζήτημα». Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο «Ο Φασισμός και το Φυλετικό Ζήτημα» (15 Ιουλίου 1938), στην εφημερίδα Giornale d’Italia. 
Το μανιφέστο υπέγραψαν 10 επιστήμονες, ενώ το υποστήριξαν δημοσίως 42 εξέχουσες προσωπικότητες της Ιταλίας. Λίγο αργότερα, η Il Popolo d’Italia (25 Ιουλίου 1938) γνωστοποίησε ότι το μανιφέστο είχε επιμεληθεί από το Υπουργείο Λαϊκού Πολιτισμού, υπό τις οδηγίες του Μπενίτο Μουσολίνι. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό δημοσιεύθηκε και στο πρώτο τεύχος του περιοδικού La Difesa della Razza (Η Υπεράσπιση της Φυλής), στις 5 Αυγούστου 1938.

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
1. Υπάρχουν ανθρώπινες φυλές. – Πλέον, η ύπαρξη των ανθρωπίνων φυλών δεν είναι, απλά, μια αφηρημένη έννοια της ψυχής μας. Αντιστοιχεί σε μια εκπληκτική πραγματικότητα, η οποία είναι υλική, και που μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω των αισθήσεών μας. Αυτή η πραγματικότητα αντιπροσωπεύεται από τις, σχεδόν πάντοτε, επιβλητικές μάζες εκατομμυρίων ανθρώπων, με όμοια φυσικά και ψυχικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν κληρονομηθεί και που θα συνεχίσουν να κληρονομούνται. Το να λέγεται ότι υπάρχουν διαφορετικές ανθρώπινες φυλές, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν a priori ανώτερες ή κατώτερες φυλές.
2. Υπάρχουν μεγάλες και μικρές φυλές. – Δεν θα πρέπει να παραδεχόμαστε μόνον ότι υπάρχουν μεγάλες ταξινομημένες ομάδες, που κατά γενικό κανόνα ονομάζονται φυλές, οι οποίες ταυτίζονται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν μικρότερες ταξινομημένες ομάδες (όπως για παράδειγμα η Νορδική, η Μεσογειακή, η Διναρική, κτλ.), οι οποίες ταυτίζονται με βάση έναν μεγαλύτερο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών. Αυτές οι ομάδες, από βιολογική οπτική γωνία, απαρτίζουν τις πραγματικές φυλές, η ύπαρξη των οποίων είναι μια αυταπόδεικτη αλήθεια.
3. Η φυλή είναι μια καθαρά βιολογική αντίληψη. – Συνεπώς, αυτή βασίζεται σε παράγοντες διαφορετικούς από αυτούς που απαρτίζουν έναν «λαό» κι ένα «έθνος»· κατά κύριο λόγο, βασίζεται σε ιστορικούς, γλωσσικούς και θρησκευτικούς παράγοντες. Ωστόσο, στη βάση των διαφορών ενός «λαού» ή ενός «έθνους», βρίσκονται οι φυλετικές διαφορές. Το αν οι Ιταλοί είναι διαφορετικοί από τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Τούρκους, τους Έλληνες, κτλ., αυτό δεν οφείλεται απλά στο ότι κάθε ομάδα έχει διαφορετική γλώσσα και διαφορετική ιστορία, μα οφείλεται και στο γεγονός ότι η φυλετική σύσταση αυτών των ανθρώπων είναι διαφορετική. Ήταν οι διαφορετικές αναλογίες των ίδιων των λαών αυτές που, ήδη από πολύ αρχαίους καιρούς, συγκρότησαν τους διάφορους λαούς. Αυτή η συγκρότηση εδραιώθηκε με την απόλυτη κυριαρχία μιας φυλής επάνω στις άλλες, με την αρμονική συνένωσή τους, ή ακόμη, τελικώς, με την αντίσταση μιας φυλής ενάντια στην αφομοίωση με άλλες, διαφορετικές.
4. Ο σημερινός πληθυσμός της Ιταλίας έχει Άρια καταγωγή, και ο πολιτισμός της είναι Άριος. – Αυτός ο πληθυσμός, με τον Άριο πολιτισμό του, κατοικεί στη χερσόνησό μας εδώ και μερικές χιλιετίες· πολύ λίγα έχουν απομείνει από τον προ-Άριο πολιτισμό. Κατά κύριο λόγο, η καταγωγή των σημερινών Ιταλών ανάγεται από εκείνες τις ίδιες φυλές που συγκροτούσαν, και συνεχίζουν να συγκροτούν, τον διηνεκή, ζωντανό ιστό της Ευρώπης.
5. Ο ισχυρισμός ότι, σε ιστορικούς χρόνους, υπήρξε μεγάλη συρροή ανθρώπων, είναι ένας μύθος. – Μετά την εισβολή των Λογγοβάρδων, δεν υπήρξαν άλλες αξιοσημείωτες μετακινήσεις πληθυσμών προς την Ιταλία, ικανές να επηρεάσουν τη φυλετική φυσιογνωμία του έθνους. Κι ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά έθνη – ακόμη και στους σύγχρονους καιρούς – η φυλετική σύσταση έχει αλλάξει σημαντικά, στην περίπτωση της Ιταλίας, σε γενικές γραμμές, η σημερινή φυλετική σύσταση είναι η ίδια με εκείνη πριν από χίλια χρόνια: ως εκ τούτου, σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων Ιταλών προέρχεται από οικογένειες που ζουν στην Ιταλία εδώ και τουλάχιστον μία χιλιετία.
6. Υπάρχει, ήδη, μια καθαρή «ιταλική φυλή». – Αυτός ο ισχυρισμός δεν βασίζεται στη σύγχυση μεταξύ της βιολογικής αντίληψης περί φυλής και της ιστορικής-γλωσσικής αντίληψης περί «λαού» και «έθνους». Βασίζεται στην καθαρή, εξ αίματος συγγένεια που συνδέει τους Ιταλούς του σήμερα, με τις γενιές που έχουν ζήσει στην Ιταλία εδώ και χιλιετίες. Η αρχαία αγνότητα του αίματος είναι ο σπουδαιότερος τίτλος ευγενείας του Έθνους της Ιταλίας.
7. Είναι καιρός οι Ιταλοί να δηλώσουν, ανοιχτά, φυλετιστές. – Ουσιαστικά, το μέχρι τώρα έργο του Καθεστώτος στην Ιταλία είναι κατά βάθος φυλετικό. Η αναφορά στις αντιλήψεις περί φυλής έχει πάντοτε υπάρξει συχνή στις ομιλίες του Αρχηγού. Το ζήτημα του φυλετισμού στην Ιταλία θα πρέπει να εξεταστεί από μια καθαρά βιολογική οπτική γωνία, χωρίς φιλοσοφικούς ή θρησκευτικούς υπαινιγμούς. Η φυλετική αντίληψη στην Ιταλία θα πρέπει να είναι ουσιωδώς ιταλική, και η κατεύθυνσή της, Άρια-Νορδική. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εισάγουμε στην Ιταλία, ως είναι, τις θεωρίες του γερμανικού φυλετισμού ή να πούμε ότι οι Ιταλοί και οι Σκανδιναβοί είναι ολόιδιοι. Αντιθέτως, επιθυμούμε να υποδείξουμε στους Ιταλούς ένα φυσικό και, κυρίως, ένα ψυχικό πρότυπο για την ανθρώπινη φυλή. Αυτό το πρότυπο, με τα καθαρά, ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά του, θα είναι εντελώς διαφορετικό των μη-ευρωπαϊκών φυλών. Στόχος είναι η εξύψωση κάθε Ιταλού σε ένα ιδεώδες ανώτερης αυτογνωσίας και μεγαλύτερης ευθύνης.
8. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Μεσογειακής Ευρώπης (των Δυτικών), από τη μία, κι εκείνων της Μεσογειακής Ανατολής και Αφρικής, από την άλλη. – Συνεπώς, οι θεωρίες που υποστηρίζουν την αφρικανική καταγωγή μερικών ευρωπαϊκών λαών, όπως κι εκείνες που εντάσσουν μέσα σε μια κοινή μεσογειακή φυλή τους σημιτικούς και χαμιτικούς λαούς, εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για απολύτως απαράδεκτες συγγένειες και ιδεολογικές συμπάθειες, θα πρέπει να κρίνονται επικίνδυνες.
9. Οι Ιουδαίοι δεν ανήκουν στην ιταλική φυλή. – Γενικά μιλώντας, δεν έχει απομείνει κανένα ίχνος εκείνων των Σημιτών που πάτησαν, ανά τους αιώνες, το πόδι τους στην ιερή γη της Πατρίδας μας. Ούτε κι έχει απομείνει τίποτε από την κατάκτηση της Σικελίας από τους Άραβες, πέραν της ανάμνησης μερικών ονομάτων· στο κάτω-κάτω, η διαδικασία της αφομοίωσης στην Ιταλία υπήρξε πάντοτε ταχεία. Οι Ιουδαίοι είναι ο μοναδικός λαός που δεν αφομοιώθηκε ποτέ στην Ιταλία, διότι αποτελείται από μη-ευρωπαϊκά φυλετικά στοιχεία, απολύτως διαφορετικά από τα στοιχεία που γέννησαν τους Ιταλούς.
10. Τα φυσικά και ψυχικά χαρακτηριστικά των Ιταλών, που είναι καθαρά ευρωπαϊκά, δεν πρέπει να μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. – Η ένωση είναι επιτρεπτή μόνον εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών φυλών. Σε αυτήν την περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για πραγματικό υβριδισμό, διότι αυτές οι φυλές ανήκουν σε ένα κοινό βιολογικό είδος. Διαφέρουν μονάχα σε μερικά χαρακτηριστικά, τη στιγμή που έχουν ομοιότητες σε πολλά άλλα. Ο καθαρά ευρωπαϊκός χαρακτήρας των Ιταλών μεταβάλλεται κατά τη διασταύρωση με οποιαδήποτε μη-ευρωπαϊκή φυλή, με τον φορέα ενός πολιτισμού που είναι διαφορετικός από τον – πολλών χιλιετιών – πολιτισμό των Αρίων.


Χρόνια αργότερα κι αφού είχε τελειώσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο άνθρωπος που απελευθέρωσε τον Μουσολίνι και τον γνώρισε καλύτερα, ο Otto Skorzeny, έγραψε στα απομνημονεύματά του:
«Μπορώ λοιπόν να διαβεβαιώσω ότι ο νεοφασισμός, ο οποίος διαφέρει τελείως από τον »μοναρχικό» φασισμό, δεν ήταν εφεύρεση του Χίτλερ, όπως υποστηρίζεται από πολλούς ιστορικούς. Ο Ντούτσε από την εποχή της σύλληψης του (25 Ιουλίου 1943) τόσο στην Πόνζα όπως και στην Σάντα Μανταλένα και στο Κάμπο Ιμπερατόρε, είχε διαθέσιμο πολύ χρόνο για να σκεφτεί για αυτά τα προβλήματα. Από αυτόν ξεχώρισα την φράση: »Δεν αισθανόμαστε Ιταλοί γιατί είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά αισθανόμαστε Ευρωπαίοι γιατί είμαστε Ιταλοί».»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Αίας Δάλιος

Το είδαμε εδώ και σε αρχείο .pdf εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου