Κωνσταντίνος: άγιος ή στυγνός δολοφόνος; (ανανεώθηκε 27.05.2022)


«Όλα τα έθνη, έχουν να επιδείξουν τους εκλεκτούς των. Οι εκλεκτοί του Ελληνικού Έθνους διαφέρουν, από τους εκλεκτούς των άλλων εθνών στο γεγονός, ότι οι δικοί μας εκλεκτοί ήσαν παγκοσμίου εμβελείας, διότι με την δράσιν των διεμόρφωσαν την ιστορία της οικουμένης, δηλαδή την ιστορία της ανθρωπότητος. 
Αι εκλεκταί προσωπικότητες του Ελληνισμού οφείλουν την αξίαν των, στην ανωτερότητα της Ελληνικής Φυλής η οποία ανέδειξε τους πρωτοδημιουργούς του πολιτισμού και τους κυριάρχους της ιστορίας. Μόνον η Φυλή μας κατώρθωσε κοσμοκρατορίας. Στο βιβλίον αυτό θα παρουσιάσωμεν ένα από τα εκλεκτά τέκνα της Φυλής μας: τον Κοσμοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνον» 

Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Εισαγωγικό σημείωμα ενός συναγωνιστή τον οποίο και ευχαριστούμε:

Το παρακάτω χρονολόγιο των διωγμών του Κωνσταντίνου είναι ενδεικτικό του «φιλελληνισμού» του αλλά και της απάτης της ξαφνικής ελληνοποίησης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της μετονομασίας της σε «βυζαντινή». Αυτό είναι το  ψευδές,  ετεροχρονισμένο και ετερόκλητο όνομα της Χριστιανικής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των υπηκόων της Ρωμαίων, που εισήχθηκε για πρώτη φοράν το 1557 από τον Γερμανό ιστορικό Ιερώνυμου Βολφ (Ieronymus Wolf). 

Οι ίδιοι ουδέποτε αποκαλέστηκαν Βυζαντινοί ούτε βεβαίως Έλληνες, μίας λέξεως απαγορευτικής έως το τέλος (1453) αλλά Ρωμαίοι με παραφθορά το Ρωμιοί. Όλοι οι αυτοκράτορες υπόγραφαν ως βασιλείς των Ρωμαίων. Ρωμιοσύνη είναι η παραφθορά της Ρωμαιοσύνης που σημαίνει Ρωμαϊκότητα. Οι ανθέλληνες εξουσιαστές έχουν ελληνοποιήσει εκείνη την ανθελληνική και πολυεθνική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και τους κατοίκους της. 

Όσον είναι … Αγγλική η αγγλόφωνη Νέα Υόρκη, άλλο τόσο ήταν «Ελληνική» η ελληνόφωνη, ποικιλώνυμα αποκαλεσθείσα Νέα Ρώμη, ή Κωνσταντινούπολις, ή Νέα Ιερουσαλήμ, ή Νέα Σιών! Ως θεμελιωτές αυτής της ιστορικής διαστρέβλωσης και ανυπόστατης ζεύξης της Ελληνικότητας με την αντινομιακή ως ελληνοκτόνο χριστιανική ρωμαϊκότητα πρωτοστατούν οι Σπυρ. Ζαμπέλιος, Κων. Παπαρρηγόπουλος και ο Κων. Πλεύρης. 

Αυτοί και όλοι οι οπαδοί των αδυνατούν όμως να εξηγήσουν το πώς μεταλλάχθηκε έξαφνα από Ρωμαϊκή σε «Ελληνικήν», όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται τα έτη είτε 324 ή 394 μ.ν.χ. Αι λέξεις Βυζάντιο και Βυζαντινοί (το ορθό είναι Βυζάντιοι) πρέπει να παραπέμπουν μόνον στην αποικία των Μεγαρέων και τους κατοίκους της, πάνω στα ερείπια της οποίας κτίστηκε από τον οικογενειοκτόνο Φλάβιο Κωνσταντίνο η Νέα Ρώμη το 330 μ.κ.χ.    

324 μ.ν.χ. Ο Κωνσταντίνος συντρίβει τον ανταγωνιστή και γαμβρό του Λικίνιο και ανακηρύσσει τον Χριστιανισμό μόνη επίσημη λατρεία της Αυτοκρατορίας. Το διάταγμά του της «Ανεξιθρησκείας» των Μεδιολάνων του 313 ουδέποτε εφαρμόσθηκε αν ποτέ έγινε. Λεηλατεί το Μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος κοντά στην Μίλητο και θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιερείς του. Στο ιερό όρος Άθως εξαπολύεται μέγας διωγμός κατά των Εθνικών και καταστρέφονται όλα τα εκεί ελληνικά Ιερά..

326 μ.ν.χ. Ο Κωνσταντίνος καταστρέφει ολοκληρωτικά το ιερό του Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας. Με προτροπή της μητέρας του Ελένης, ο Κωνσταντίνος εκθεμελιώνει το Ιερό του Θεού Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας και χρησιμοποιεί τους κίονές του για κατασκευή εκκλησιών. Επίσης, καταστρέφει τον Ναό της Θεάς Αφροδίτης αλλά και άλλους Ναούς της ιδίας Θεάς όπως λόγου χάριν στην Άφακα Λιβάνου, την Μάμβρη, την Φοινίκη και την Βααλβέκ (Ηλιόπολη). Αυτές οι καταστροφές είναι βεβαίως μόνον όσες ομολογεί ο βιογράφος του Ευσέβιος.

330 μ.ν.χ. Ο Κωνσταντίνος κλέβει όλους τους θησαυρούς και τα αγάλματα που βρίσκονται μέσα στα Ελληνικά ιερά για να διακοσμήσει την Νέα Ρώμη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Τον ίδιο χρόνο ο χριστιανικός όχλος, καίει στο Bayeux το ιερό του Βελλενού – Απόλλωνα και λυντσάρει τους ιερείς του.

335 μ.ν.χ. Ο Κωνσταντίνος καταστρέφει δεκάδες εθνικούς ναούς στη Μικρά Ασία και Παλαιστίνη ενώ διατάζει τη σταύρωση όλων των εθνικών Ελλήνων ως επί το πλείστον επιστημόνων, φιλοσόφων και ιερέων. Τότε μαρτύρησε και ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος. Ακολουθούν καταστροφές Ελληνικών ναών και στη θέση τους κτίζονται χριστιανικές εκκλησίες. Εγκαίνια της Εκκλησίας του «Αγίου Τάφου», ο οποίος κτίσθηκε στη θέση του Ναού της Θεάς Αφροδίτης που ο Κωνσταντίνος κατέστρεψε το 326 – 327, και για τον διάκοσμό του λεηλατούνται όλα σχεδόν τα Εθνικά Ιερά της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας. Με ειδικό αυτοκρατορικό διάταγμα σταυρώνονται ως τάχα υπαίτιοι της κακής συγκομιδής εκείνου του έτους όλοι οι «μάγοι και μάντεις», και ανάμεσά τους μαρτυρεί ο Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος εξ Απαμείας, μαθητής του Ιαμβλίχου.

337 μ.ν.χ. Ο Κωνσταντίνος, από τους πρώτους καταστροφείς του ελληνικού πνεύματος, παιδοκτόνος και συζυγοκτόνος πεθαίνει και η εκκλησία για το θεάρεστο έργο του, ανακηρύσσει αυτόν και τη μητέρα του Ελένη Αγίους και Ισαποστόλους.

 Οι σύγχρονες προτομές απεικονίζουν το πραγματικό πρόσωπο του, και όχι οι μετέπειτα εικόνες, που τον δείχνουν εντελώς διαφορετικό σύμφωνα με την χριστιανική εικονογραφία και ίδιας ηλικίας με την μητέρα του ! Το βλοσυρό και ψυχρό βλέμμα αυτού του οικογενειοκτόνου, φανερώνει τον εγκληματικό του χαρακτήρα.

Κωνσταντίνος: άγιος ή στυγνός δολοφόνος;

Στις 20 Μαΐου του 325 συνήλθε στην Νίκαια της Βιθυνίας, η Α’ Οικουμενική Σύνοδος με την συμμετοχή 300 περίπου αρχιερέων. Ο Κωνσταντίνος (272-337) συνοδευόμενος από τους αυλικούς του φορώντας την πολυτελή αυτοκρατορική του ενδυμασία από ακριβό μετάξι και στολισμένος με βαρύτιμα κοσμήματα από πολύτιμους λίθους, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνόδου. Ανάμεσα στα κοσμήματα του αυτοκράτορα εντυπωσίαζε και ένα σκουριασμένο καρφί από αυτά που δήθεν είχαν καρφώσει τον Ιησού πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου. Οι συσκέψεις της συνόδου διήρκεσαν 3-4 χρόνια και διεξήχθησαν σε βασιλική αίθουσα. 

Ο Κωνσταντίνος είχε την προεδρία και ήταν ο κύριος ρυθμιστής των αποφάσεων της συνόδου, αργότερα όμως οι ..."άγιοι" πατέρες θα πουν ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν με την ... επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Στην σύνοδο υπήρχαν συχνά δογματικές αντιπαλότητες και πολλά μαχαιρώματα μεταξύ των αδελφών χριστιανών. Κατά την διάρκεια της συνόδου συνέβησαν τραγικά γεγονότα.

Στις αρχές του έτους 326 κατηγορήθηκε ο υιός του Κωνσταντίνου Κρίσπος (303-326) ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την μητριά του Φαύστα. (289-326). Ο Κωνσταντίνος έδωσε εντολή και δολοφονήθηκε ο πρωτότοκος υιός του που τον είχε αποκτήσει με την Μινερβίνη. Ο Κρίσπος ήταν περίπου 25 ετών και ήταν αξιαγάπητος στις δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. 

Η πεθερά Αυγούστα Ελένη (248-328) που υπεραγαπούσε τον εγγόνο της επέκρινε αυστηρά τον Κωνσταντίνο και τον παρακίνησε να δολοφονήσει και την Φαύστα. Λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος διέταξε την εκτέλεση μέσα στο λουτρό της και της δεύτερης γυναίκας του Φαύστας με την οποία είχε αποκτήσει πέντε παιδιά, τον Κωνσταντίνο Β΄ τον Κωνστάντιο και τον Κώνσταντα και, την Κωνσταντία και την Ελένη. 

Η Αυγούστα Φαύστα ήταν ευφυέστατη και μία πραγματική καλλονή. Ήταν κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού γεννήθηκε και μεγάλωσε στα ανάκτορα της Ρώμης, και ήταν κόρη, αδελφή, σύζυγος και μητέρα πριγκίπων και αυτοκρατόρων. Ύστερα από αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα το κύρος και η δημοτικότητα του Κωνσταντίνου άρχισαν να κλονίζονται. 

Μέρα με την μέρα οι αντιπάθειες κατά του Αυτοκράτορα μεγάλωναν σε Ανατολή και Δύση και υπήρχε ο φόβος της δημιουργίας επαναστατικών κινημάτων από τον λαό και τον στρατό κατά της αυτοκρατορίας. Για να κατευνάσει ο Κωνσταντίνος την οργή και τις αντιδράσεις των κατοίκων στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας οι αυλικοί του ανακοίνωσαν ένα μεγάλο θαύμα:

«Η Αυγούστα Ελένη ενώ κοιμόταν παρουσιάστηκε σε όνειρο ο ίδιος ο Χριστός και της υπέδειξε την θέση που γεννήθηκε στην Βηθλεέμ και της ανάστασης του στον λόφο του Γολγοθά. Έτσι για να ξεχαστεί ο Κρίσπος και η Φαύστα και να αποπροσανατολιστεί το θεοσεβές ποίμνιο, η Ελένη (παλιά λαϊκή πόρνη που στα νιάτα της εκδιδόταν σε πανδοχείο του πατέρα της στο Δρέπανο της Βιθυνίας), η οποία σε ηλικία 78 ετών ξεκίνησε για τα μακρινά Ιεροσόλυμα για να μπορέσει να διορθώσει τα εγκλήματα του κακοαναθρεμμένου παιδιού της. 

Ο Φλάβιος Ιούλιος Κρίσπος (Flavius Julius Crispus) γεννήθηκε γύρω στο 303 ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν καρπός των σχέσεων του Κωνσταντίνου από την πρώτη του γυναίκα την Μινερβίνη, που την παντρεύτηκε το 303. Ο Κωνσταντίνος χώρισε το 307 μ.Χ. την Μινερβίνη και παντρεύτηκε την Φαύστα κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και αδερφή του Μαξέντιου. Ο Κρίσπος, νέος με ηγετικά χαρίσματα απέκτησε καλή μόρφωση και διέγραψε λαμπρή στρατιωτική καριέρα 

Η σταδιοδρομία του ως ανώτατου αξιωματούχου ξεκίνησε την 1 Μαρτίου του 317 όταν σε ηλικία περίπου 14 ετών αναγορεύτηκε Καίσαρας. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πίστευε πολύ στις ικανότητες του γιου του, τον διόρισε διοικητή της Γαλατίας. Ο Κρίσπος εγκαταστάθηκε στους Τρεβήρους {σημερινή πόλη Trier της Γερμανίας} όπου τον Ιανουάριο του 322, παντρεύτηκε κάποια κοπέλα, την Ελένη, η οποία του χάρισε ένα γιο. 

{Επειδή ο Κρίσπος τιμωρήθηκε με ’’damnatio memoriae’’ δηλαδή ’’να ξεχαστεί από τους ανθρώπους’’ δεν έχουν διασωθεί ιστορικές αναφορές από την οικογενειακή του ζωή} 

Στη Γαλατία ο Κρίσπος ηγήθηκε νικηφόρων εκστρατειών εναντίον των Φράγκων και των Αλαμαννών. Το 322 όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του στη Ρώμη, ο λαός τον υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Οι στρατιώτες του τον λάτρευαν για τις στρατηγικές του ικανότητες και ιδιαίτερα οι Εθνικοί, οι οποίοι μισούσαν τον Κωνσταντίνο για την φιλοχριστιανική του πολιτική. 

Στην σύντομη ζωή του ο Κρίσπος δεν βαπτίστηκε Χριστιανός αλλά παρέμεινε Εθνικός και ήταν η κρυφή ελπίδα των λαών των δυτικών περιοχών για την προστασία τους από τον εξ ανατολών ανερχόμενο Χριστιανισμό. Το 324 ο Κωνσταντίνος διόρισε Ναύαρχο του στόλου τον Κρίσπο που, απέπλευσε από την Θεσσαλονίκη και κατεναυμάχησε τον στόλο του Λικίνιου στα στενά του Ελλησπόντου. 

Μετά το τέλος της ναυμαχίας, οι λεγεώνες του Κρίσπου ενώθηκαν με τις λεγεώνες του Κωνσταντίνου και καταδίωξαν τον Λικίνιο μέχρι την Χρυσούπολη όπου κέρδισαν ακόμα μία μεγάλη μάχη. Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ υπερήφανος για τις επιτυχίες του γιου του και διέταξε και κόπηκαν νομίσματα με τη μορφή του, εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι οι οποίοι εξήραν τις αρετές του και φτιάχτηκαν αγάλματα του. 

Είναι πολύ πιθανόν ότι κατά την περίοδον αυτή ο Κωνσταντίνος σκεφτόταν να χρίσει τον Κρίσπο ως διάδοχό του. Δολοφόνησε τον ηττημένο γαμπρό του Λικίνιο τον γιό και ανηψιό του, παιδί της αδελφής του Κωνστάντιας. Ενώ ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Ρώμη ξαφνικά διατάζει τη σύλληψη και τη φυλάκισή του Κρίσπου στην φυλακή της Πόλας, στην Ίστρια. Η ενέργεια αυτή του αυτοκράτορα έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία! 

Ο Καίσαρας Κρίσπος ήταν αξιοπρεπής νέος και σοβαρός αξιωματικός. Η μητριά του η Φαύστα μισούσε θανάσιμα τον Κρίσπο γιατί φοβόταν μήπως ο Κωνσταντίνος κληροδοτήσει σ’ αυτόν την Αυτοκρατορία και όχι στα τρία αγόρια της, που είχε αποκτήσει με τον Κωνσταντίνο. Τον μισούσε ακόμα γιατί η πεθερά της, η Ελένη, αγαπούσε περισσότερο τον Κρίσπο από τα δικά της παιδιά. 

Αφού η Φαύστα εξασφάλισε τους αναγκαίους ψευδομάρτυρες, κατηγόρησε τον Κρίσπο στον πατέρα του ότι συνωμοτούσε εναντίον του με σκοπό να τον ανατρέψει από τον θρόνο. Επίσης τον κατηγόρησε ότι της επιτέθηκε με ανήθικους σκοπούς! Οι μάρτυρες κατάλληλα δασκαλεμένοι, επιβεβαίωσαν ενώπιον του αυτοκράτορα τις άθλιες καταγγελίες της. Το 326 μ.Χ. ο Κρίσπος δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 25 ετών ύστερα από εντολή του ίδιου του του πατέρα. 

Επειδή ο Κρίσπος τιμωρήθηκε και με ’’damnatio memoriae’’ δηλαδή ’’να ξεχαστεί από τους ανθρώπους’’ δεν γνωρίζουμε από επίσημα κρατικά και εκκλησιαστικά έγγραφα την σχέση του με την Φαύστα και τα αίτια της δολοφονίας του. Αργότερα τον 5ο αιώνα ο ιστορικός Ζώσιμος και τον 12ο αιώνα ο Ζωναράς, μας δίνουν την κάτωθι ερμηνεία, για την δολοφονία του Κρίσπου η οποία έχει καθιερωθεί ως η επικρατέστερη:

Ο Κωνσταντίνος για να μπορέσει να γίνει μονοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ύστερα από ραδιουργίες δολοφόνησε το 310 τον πεθερό του Μαξιμιανό. Στη μάχη που έγινε στην περιοχή της γέφυρας της Μουλβίας στις 28 Οκτωβρίου του 312 μία από τις αποφασιστικότερες μάχες της παγκόσμιας ιστορίας, ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Μαξέντιο που ήταν και αδερφός της γυναίκας του της Φαύστας. Ο Μαξέντιος στην προσπάθεια του να διαφύγει πνίγηκε στον ποταμό Τίβερη. 

Με διαταγή του Κωνσταντίνου κόπηκε το κεφάλι του, και καρφώθηκε σε ένα ξύλο και διαπομπεύτηκε στους δρόμους της Ρώμης. Δε γνωρίζουμε επακριβώς ιστορικά την αντίδραση της Φαύστας γι’ αυτές τις βίαιες δολοφονίες του πατέρα της και του αδελφού της από τον άντρα της. 

Οι αναφορές που έχουμε από χριστιανούς συγγραφείς στερούνται ιστορικού κύρους. Λίγο καιρό μετά την δολοφονία του Κρίσπου στις αρχές του 327 έφθασε και το τέλος της Φαύστας. Ο Κωνσταντίνος διέταξε την εκτέλεσή της μέσα στο υπερθερμασμένο λουτρό της όπου πέθανε από ασφυξία. Από τους συγγραφείς του 4ου αιώνα δεν τόλμησε κανείς να περιγράψει αυτήν την οικογενειακή τραγωδία, γιατί θα ερχότανε σε σύγκρουση ….. με τον μύθο του Ισαποστόλου !!! και θαυματουργού !!! "Άγιου" Κωνσταντίνου. 

Αργότερα οι ιστορικοί, ο Ζώσιμος τον 5ο αιώνα και ο Ζωναράς τον 12ο αιώνα, μας αναφέρουν ότι: η Φαύστα συκοφάντησε στον Κωνσταντίνο τον πρωτότοκο γιο του Κρίσπο, ότι της έκανε ερωτική πρόταση και εκείνη όταν τον έδιωξε, ο Κρίσπος επιχείρησε να την βιάσει. Η Φαύστα ενήργησε έτσι επειδή φοβόταν ότι ο Κωνσταντίνος θα παραγκώνιζε τους δικούς της γιους, εξαιτίας της αδυναμίας που είχε στον πρωτότοκο γιο του τον Κρίσπο. Ο Κωνσταντίνος οργισμένος εκτέλεσε το γιο του και όταν λίγο αργότερα έμαθε την αλήθεια, εκτέλεσε και τη Φαύστα. 

Ο Αυρήλιος Βίκτωρας αναφέρει ότι αυτό που ώθησε τον Κωνσταντίνο να ερευνήσει και να ανακαλύψει την αθωότητα του Κρίσπου ήταν η μητέρα του η Ελένη, {αγία} η οποία υπεραγαπούσε τον Κρίσπο. Η Ελένη απεκάλυψε στον Κωνσταντίνο μέσα από λυγμούς και αναφιλητά την ενοχή της Φαύστας και του ζήτησε την τιμωρία της. (Aurelius Victor, Caes. 41.11-12). 

Επειδή και η Φαύστα είχε υποστεί damnatio memoriae, δηλαδή το όνομά της σβήστηκε από όλα τα επίσημα έγγραφα δεν έχουμε επακριβείς ιστορικές πληροφορίες. Τα νομίσματα της καταστράφηκαν τα αγάλματα της γκρεμίστηκαν και απαγορεύτηκε ακόμη και η απλή αναφορά σ' αυτήν, προκειμένου οι άνθρωποι να την λησμονήσουν.  Τα αγάλματα του Κρίσπου και της Φαύστας γκρεμίστηκαν τα νομίσματα τους καταστράφηκαν και δεν έχει σωθεί καμιά πληροφορία για το τι απέγινε η γυναίκα και το παιδί του Κρίσπου.

Αν και αργότερα αποδείχτηκε η αθωότητα του Κρίσπου, ο Κωνσταντίνος δεν αποκατέστησε τη μνήμη του, όπως ήταν λογικό. Επίσης δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας για την οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού του. Το «damnatio memoriae» συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου από την Εκκλησία, γιατί ο Κρίσπος και η Φαύστα έπρεπε «να ξεχαστούν από τους ανθρώπους». 

Έτσι δεν θα γνώριζε ποτέ το Χριστιανικό ποίμνιο τα ειδεχθή εγκλήματα του Ιλλυριού Φλάβιου Βαλέριου Κωνσταντίνου (Flavius Valerius Constantinus) Και θα μπορούσαν με μεγάλη άνεση οι ... άγιοι Πατέρες να φτιάξουν νέα θαύματα για τον Κωνσταντίνο τον Μέγα, τον …"άγιο", και ισαπόστολο και την μητέρα του την … "αγία" Ελένη.

ΠΗΓΕΣ

Βίος Κωνσταντίνου, του Ευσεβίου Καισαρείας και του Βίκτορος Αυρήλιου "Καίσαρες" Aurelius Victor, Caes. 41.11-12.

Υπάρχει και στο έργο του Αμμιανού Μαρκελλίνου "Ρωμαϊκή Ιστορία" και του Ζωσίμου "Νέα Ιστορία". Επίσης του Φλάβιου Ευτρόπιου "Breviarium historiae Romanae".

Στις τρεις τελευταίες πηγές αναφέρονται τα εξής: Εκτός του Λικίνιου ο Βασσιανός ήταν επίσης γαμπρός του Κωνσταντίνου, καθώς είχε παντρευτεί άλλη ετεροθαλή αδελφή του, την Αναστασία. Συνωμότησε όμως εναντίον του Κωνσταντίνου, δικάστηκε και εκτελέστηκε για προδοσία.

Ο Ευτρόπιος και ο Αμμιανός, κατηγορούν τον Κωνσταντίνο ότι εκτός από τον Λικίνιο σκότωσε και τον εντεκάχρονο τότε, γιο του Λικινιανό. Οι δύο δολοφονίες που πιθανότατα έγιναν με εντολή του Κωνσταντίνου, ήταν του γιου του, Κρίσπου, και της συζύγου του, Φαύστας.

Γράφει σχετικά ο αντικειμενικά διακείμενος προς τον Κωνσταντίνο, ιστορικός Ζώσιμος :

«Επειδή υποψιάστηκε τον γιο του Κρίσπο - ο οποίος, όπως προανέφερα, είχε αξιωθεί να γίνει Καίσαρας – ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τη μητριά του, Φαύστα, τον σκότωσε χωρίς καν να λογαριάσει τον φυσικό νόμο της συγγένειας που τους συνέδεε (326). Και επειδή η μητέρα του Κωνσταντίνου, Ελένη, υπέφερε πολύ με το κακό που είχε συμβεί και ήταν απαρηγόρητη για το φόνο του νέου, ο Κωνσταντίνος για να την παρηγορήσει, υποτίθεται, πήγε να θεραπεύσει το κακό διαπράττοντας κι άλλο μεγαλύτερο. Παράγγειλε να υπερθερμάνουν ένα λουτρό, μες στο οποίο έκλεισε τη Φαύστα, για να τη βγάλει αργότερα νεκρή».

Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Φιλοστόργιος έγραψε ότι «ο Κωνσταντίνος σκότωσε τον γιο του, Κρίσπο, τον οποίο διέβαλε η μητριά του, Φαύστα». Για τη Φαύστα γράφει ότι πέθανε σε καυτό λουτρό, ως ένοχη μοιχείας. 

Σχετικά με τον Κρίσπο είναι τα έργα : P. Guthrie, “The Execution of Crispus” (1966) και H. Pohlsander, “Brilliant Career and Tragic End” (1984).

Επίσης και ο ιστορικός Ευνάπιος εξιστορεί τα εγκλήματα τα Φλάβιου Κωνσταντίνου.

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82

65 σχόλια:

  1. Ανώνυμος22/5/22 12:55 π.μ.

    Πηγή άρθρου: κάτσε βρέσε γύρευε και το Ρασσιά περίμενε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ανώνυμος22/5/22 1:03 π.μ.

    Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος υπήρξε γνήσιο τέκνο της αρβανιτιάς. Η συγκεντρωτική του εξουσία αποτέλεσε πρότυπο για τη χρηστή διοίκηση όλων των αντιδημοκρατικών δυνάμεων της ιστορίας με κορυφαία αναλαμπή εκείνη του Αδόλφου Χίτλερ. Αντιδημοκράτης, Άριος, Ιλλυριός, πρέπει να δοξάζεται σαν πρόδρομος του λευκού προτύπου και σαν εμπνευστής του εθνικοσοσιαλισμού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Inaidos echi DNA23/5/22 3:24 μ.μ.

      Φυλετικά ήταν πράγματι ένας πρόγονος των σημερινών Αλβανών. Διοικητικά ήταν ένας πρόδρομος του μεγάλου Μακιαβέλι. Ο Φύρερ οφείλει τον μεγαλειώδη κυνικό ρεαλισμό της σκέψης του εν πολλοίς σε αυτό τον Ιλλυριό άνακτα της ιστορίας.

      Διαγραφή
  3. Παναγιωτης22/5/22 12:24 μ.μ.

    Πηγή του κειμένου ,λέτε, γενικά κι αόριστα είναι το διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα συγγραφεας θα είναι κάποιος από τους νεοπαγανιστές αντιχριστιανικά που πηγαίνουν και κάνουν τελετές στον Όλυμπο. Ενδεχομένως να είναι συγγραφέας ο μακαρίτης Ρασσιάς του ΓΣΕΕ..Όλα αυτά έχουν απαντηθεί κατά κόρον από τους πραγματικούς ιστορικούς και όχι αυτούς που γράφουν ιστορία υπηρετώντας τις ιδεοληψίες τους. Κατά τα άλλα ναι Ο Κωνσταντίνος Ο Μέγας είναι Άγιος αλλά η περίπτωση του είναι ιδιάζουσα. Δεν αγιοκαταταχθηκε λόγω του επίγειου βίου του η του μαρτυρίου ,όπως οι άλλοι άγιοι αλλά λόγω της προσφοράς του στην αναγνώριση και εδραίωση της χριστιανικής πίστης. Και φυσικά επί των ημερών του ΔΕΝ έγινε ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας.Αυτο έγινε από τον Θεοδόσιο.Γραφετε για διωγμούς ειδωλολατρών. Ξεχνάτε ότι ο Κωνσταντίνος έμεινε ειδωλολάτρης σχεδόν ως το τέλος της ζωής του!Χριστιανός έγινε στο τέλος της ζωής του για να εκληφθεί η μεταστροφή του στο Χριστιανισμό ως καθαρή εύνοια στους χριστιανούς. Κατά τα άλλα Αιώνια η μνήμη των αγίων ισαποστόλων και βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης της μητρός αυτού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. Ανώνυμος22/5/22 12:54 μ.μ.

    Φαντάζομαι ότι ούτε ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός(Flavious Claudius Julianus) θα αποκαλούσε τον εαυτό του Έλληνα (αυτό για το οποίο κάποιο κατηγορούν τον Κωνσταντίνο)αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια για τους θαυμαστές του Ιουλιανού ,τους λεγόμενους ελληνοκεντρικους και εθνικιστες ανάμεσα στους οποίους σίγουρα συμπεριλαμβάνονται πολλά μέλη και φίλοι του Μαύρου Κρίνου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος24/5/22 11:13 π.μ.

      Δεν είναι καν ελληνοκεντρικοί. Έχεις δει κάνα σοβαρό αφιέρωμα στον αρχαίο κόσμο. Αντιχριστιανοι είναι και διεθνιστές ναζί διαμαρτυρομενοι απλά.

      Διαγραφή
  5. Δεν έχει κάποια σχέση το άρθρο με τον Ρασσιά. Δεν υπάρχει σχέση της σ.ο. με καμιά γνωστή οργάνωση της Πατρώας Θρησκείας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος22/5/22 8:01 μ.μ.

      Άστοχο το άρθρο σας κύριοι, καλύτερα να ελέγχετε τους αρθρογράφους σας και τις πηγές αυτών,στον στρασσερισμο και την τρίτη θέση, υπάρχουν πολλοί Χ.Ο, καλό θα ήταν να μην τους επιτίθεστε, περιμένουμε άρθρο για τις ανθρωποθυσίες στις τελετές των παγανιστών,τους βιασμούς αθώων ανθρώπων από τους σατανιστές καθώς και τις δολοφονίες όλων αυτών που διαπράττονται στο όνομα ξέρετε ποιου...

      Διαγραφή
    2. Καμιά επίθεση δεν υπάρχει. Για τους σατανιστές απευθυνθείτε στον εθνικόφρονα δικηγόρο των μελών της Παλλήνης. Δείτε ξανά το εξώφυλλο το οπισθόφυλλο διαβάστε το βιβλίο, κάντε μια δική σας έρευνα και βγάλτε συμπέρασμα. Όλες οι θρησκευτικές απόψεις είναι σεβαστές για αυτό τον λόγο έχουμε δημοσιεύσει και άρθρο για την μυστικιστική συνεισφορά της Ορθοδοξίας στον Ρουμανικό Φασισμό. Αναμένουμε δικό σας άρθρα με επιχειρήματα ως αντίλογο σε αυτό για τον Κωνσταντίνο.

      ευχαριστούμε για τον χρόνο σας

      Διαγραφή
    3. Ανώνυμος23/5/22 4:15 μ.μ.

      Να απευθυνθώ στο δικηγόρο αυτών,ή καί στους μουσικούς στους οποίους αρέσκονται εσείς,κ' όμοιοι σας;

      Δεν χρειάζεται να διαβάσω βιβλία του Πλεύρη, τον οποίο αντιπαθώ σφόδρα,μα ούτε ο Πλεύρης, ούτε ο παγανιστής αρθρογράφος, ούτε και η πηγή Διαδίκτυο είναι σοβαρά επιχειρήματα,για αυτά ας μην μιλάμε για αυτά, εγώ ευχαριστώ για το δικό σας χρόνο,αν κι ο χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση του θανάτου...

      Διαγραφή
  6. Ανώνυμος22/5/22 5:57 μ.μ.

    Ο Σώπατρος δεν εκτελέστηκε λόγω του ότι ήταν Εθνικός. Ίσα ίσα ήταν για χρόνια ευνοούμενος του Κωνσταντίνου και αυλικός του. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς την ποιότητα των επιχειρημάτων. Όσο και από το γεγονός ότι σαν μόνη πηγή χρησιμοποιείτε τον παγανιστή Ζώσιμο που σύγχρονοι ακαδημαϊκοί απορρίπτουν καθότι ήταν εμπαθής λόγω θρησκείας ως προς τον Κωνσταντίνο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  7. Ανώνυμος22/5/22 11:11 μ.μ.

    Απο ΑντιΝατοικος:
    Ειναι αρκετα προσβλητικο το γεγονος, τετοιες ημερες που εορταζουμε την μνημη του Αγιου Κωνσταντινου και της Αγιας Ελενης, να παρατιθενται τετοια αντιεπιστημονικα κειμενα σε αυτο το ιστολογιο, κειμενα σκουπιδια , που μονο σκοπο εχουν να χτυπησουν την Πιστη στην ζωσα ορθοδοξη χριστιανικη θρησκεια των Ελληνων!
    Αλλωστε και η προπαγανδα των Ιουδαιων εναντι του χριστιανισμου λεει ακριβως τα ιδια πραγματα, εσεις τα αναπαραγεται απο την αναποδη, δλδ απο την μερια της "Πατρωας" θρησκειας. Μια "θρησκεια" η οποια στα τελευταια της ηταν ενα αμαγαλμα διαφορων ανατολιτικων δοξασιων, με μπολικες δεισιδαιμονιες ιουδαικου τυπου....
    Τελικα χαθηκαν οι "Ελληνες" στην περιοδο της Ρωμανιας;;;;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Είναι αρκετά προσβλητικό το γεγονός ότι δίνετε κάποιοι μεγαλύτερη σημασία στην θρησκεία παρά σε άλλους παράγοντες που στηρίζουν το έθνος. Στο ερώτημα σας η απάντηση βρίσκεται μπροστά σας μέσα από την καθημερινότητα. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες χριστιανοί μην αναπαράγετε ταλμουδικό μίσος για αυτούς που δεν στηρίζουν την ελλαδική εκκλησία.

      Διαγραφή
    2. Ανώνυμος23/5/22 4:21 μ.μ.

      Ταλμουδικο μίσος, αναπαράγεται εσείς μόνο προς την Ορθοδοξία, είστε άθεος κι για αυτά δεν μπορείτε να καταλάβετε, όμως δεν είστε μόνο άθεος αλλά αντιχριστιανιος,το μόνο που κερδίζετε, είναι να ευνοείται τους σιωνιστές,κι να τρέφεται το ισλάμ, όταν ο αλλαχμπαρακιας θα τρέχει με τη ματσετα στο Κέντρο, εσείς να λέτε ο Θεός κι η Ορθοδοξία φταίει,θα αλλάξετε μυαλά αλλά θα σας τα έχουν τιναξει μέχρι τότε η άλλοι φίλοι σας σκοταδιστές η Αντιφα...

      Διαγραφή
  8. Ανώνυμος23/5/22 12:07 μ.μ.

    Σε λίγο θα βγάλετε και τον Σωκράτη Αλβανό .... σαπάκια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  9. Απάντηση εκ μέρους του συναγωνιστή:

    Στο άρθρο παρατίθενται δύο πηγές: Βίος Κωνσταντίνου, του Ευσεβίου Καισαρείας και του Βίκτορος Αυρήλιου "Καίσαρες"
    Aurelius Victor, Caes. 41.11-12.

    Υπάρχει και στο έργο του Αμμιανού Μαρκελλίνου "Ρωμαϊκή Ιστορία" και του Ζωσίμου "Νέα Ιστορία".

    Επίσης του Φλαβιου Ευτρόπιου "Breviarium historiae Romanae".

    Στις τρεις τελευταίες πηγές αναφέρονται τα εξής: Εκτός του Λικίνιου ο Βασσιανός ήταν επίσης γαμπρός του Κωνσταντίνου, καθώς είχε παντρευτεί άλλη ετεροθαλή αδελφή του, την Αναστασία. Συνωμότησε όμως εναντίον του Κωνσταντίνου, δικάστηκε και εκτελέστηκε για προδοσία.

    Ο Ευτρόπιος και ο Αμμιανός, κατηγορούν τον Κωνσταντίνο ότι εκτός από τον Λικίνιο σκότωσε και τον εντεκάχρονο τότε, γιο του Λικινιανό. Οι δύο δολοφονίες που πιθανότατα έγιναν με εντολή του Κωνσταντίνου, ήταν του γιου του, Κρίσπου, και της συζύγου του, Φαύστας.

    Γράφει σχετικά ο αντικειμενικά διακείμενος προς τον Κωνσταντίνο, ιστορικός Ζώσιμος :
    «Επειδή υποψιάστηκε τον γιο του Κρίσπο – ο οποίος, όπως προανέφερα, είχε αξιωθεί να γίνει Καίσαρας – ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τη μητριά του, Φαύστα, τον σκότωσε χωρίς καν να λογαριάσει τον φυσικό νόμο της συγγένειας που τους συνέδεε (326). Και επειδή η μητέρα του Κωνσταντίνου, Ελένη, υπέφερε πολύ με το κακό που είχε συμβεί και ήταν απαρηγόρητη για το φόνο του νέου, ο Κωνσταντίνος για να την παρηγορήσει, υποτίθεται, πήγε να θεραπεύσει το κακό διαπράττοντας κι άλλο μεγαλύτερο. Παράγγειλε να υπερθερμάνουν ένα λουτρό, μες στο οποίο έκλεισε τη Φαύστα, για να τη βγάλει αργότερα νεκρή».

    Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Φιλοστόργιος έγραψε ότι «ο Κωνσταντίνος σκότωσε τον γιο του, Κρίσπο, τον οποίο διέβαλε η μητριά του, Φαύστα». Για τη Φαύστα γράφει ότι πέθανε σε καυτό λουτρό, ως ένοχη μοιχείας. Σχετικά με τον Κρίσπο είναι τα έργα : P. Guthrie, “The Execution of Crispus” (1966) και H. Pohlsander, “Brilliant Career and Tragic End” (1984).

    ΟΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ Ο ΚΑΘΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΑΜΕΤΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΣ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.

    Επίσης και ο ιστορικός Ευνάπιος εξιστορεί τα εγκλήματα τα Φλάβιου Κωνσταντίνου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος23/5/22 4:22 μ.μ.

      ΟΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ Ο ΚΑΘΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΑΜΕΤΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΣ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

      Ισχύει κι για σένα Μάη Φρεντ ..

      Διαγραφή
  10. Ανάρτηση ακροδεξιάς αισθητικής ακριβώς σαν αυτά που κράζετε. Πηγές κουκουρούκου. Στη λεζάντα της προτομής πουλάτε και τσάμπα φυσιογνωμισμο... Πρόκειται για το κεφάλι από το κολοσσιαίο άγαλμα που φιλοτεχνήθηκε μετά τη νίκη του Κωνσταντίνου επί του Μαξέντιου. Βρίσκεται στα Μουσεία Καπιτωλίου, στη Ρώμη. Λέτε να τον φιλοτεχνουσαν οι γλύπτες με δολοφονική όψη ενόσω βρισκόταν στη ζωή;

    Δεν θα σταθώ στον ιστορικό αναχρονισμό και στην ιδεολογική προσέγγιση, παραταξιακου τύπου των ιστορικών γεγονότων από μέρους σας. Άλλωστε αυτά κάνουν και οι ΑΝΤΙΦΑ, οι Ζαιοι και οι λοιπές αποδομιστικες δυνάμεις. Δεν θα σταθώ καν στο γεγονός ότι ο ΜΕΓΑΣ και ΑΓΙΟΣ (Άγιο λεμε εμείς οι Χριστιανοί αυτόν που έχει Θεία Χάρη κι όχι τον αλάνθαστο) Κωνσταντίνος ΔΕΝ καθιέρωσε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία αλλά την ανεξιθρησκία. Αυτό θα το κάνει ο Ισπανός Θεοδόσιος το 380. "Όπως αγαπά ο καθένας" έγραφε ο Κωνσταντίνος "αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους ως προς τη πίστη τους". Δεν θα σταθώ ούτε στη καραμέλα για το κλείσιμο των ναών. Πορνεία έκλεισε κύριοι, πορνεία στα οποία γινόντουσαν ΚΑΙ ανθρωποθυσίες. Και έκλεισε τα συγκεκριμένα που αναφέρετε γιατί εξωθούσαν όχι μόνο νεαρά κορίτσια στη πορνεία αλλά και άντρες και παιδιά! Εάν είχατε διαβάσει τις πηγές θα ξέρατε ότι ο ίδιος ο Ζώσιμος αναφέρει πως βοήθησε και οικονομικά στην ανέγερση και εθνικών ναών.

    Μια ερώτηση θέλω μόνο να κάνω κι αν θέλετε απαντήστε: Έτσι την οραματίζεστε εσείς την ενότητα του χώρου; Έτσι θα γίνει ο διάλογος με επιχειρήματα ακραίων αποδομιστων; Επειδή τυγχάνω συνάδελφος του Παπαρηγόπουλου και του Ζαμπελιου είστε πραγματικά γραφικοί που συγκρίνετε αυτούς με τον Πατριάρχη του χώρου σας που άλλωστε είναι δεδομένο ότι ΕΣΕΙΣ μεγαλώσατε και με τα βιβλία του αλλά και με τα λεγόμενα του.

    Επειδή είναι πολύ πιθανό απ'τις γραφικές ασυναρτησίες που λέτε να επηρεαστούν και νέοι άνθρωποι όποιος επιζητεί να ψάξει για την αλήθεια ας μου επιτρέψει να του προτείνω το εξής βιβλίο:
    Jones Arnold, Ο Κωνσταντίνος και ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης, μετ. Αλέξανδρος Κοτζιάς, εκδόσεις Ηριδανός, Αθήνα χ.χ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Την άποψη μας για τον Πλεύρη την έχουμε εδώ και χρόνια και δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν επηρεάστηκαν τα μέλη της σ.ο. από τα έργα του. Υποδείξεις περί ιδεολογικής συνέπειας ή αισθητικής δεν δεχόμαστε από το διαδίκτυο. Καλώς γράφετε το σχόλιο και ο διάλογος είναι σημαντικός και θεμιτός στα πεδία της ιστορίας και της θρησκείας. Δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία σας όταν η επίσημη εκκλησία αναπαράγει μύδρους κατά των Ελλήνων κατευθύνει την εκπαίδευση στην Ελλάδα και αναπαράγει τα παραμύθια για τον κακό φασισμό και τους κακούς εθνικιστές. Επιλεκτική τόσο η μνήμη σας όσο και η αντίδραση σας φίλτατε.

      Διαγραφή
    2. Ανώνυμος23/5/22 8:19 μ.μ.

      Το ρόλο της εκκλησίας των παπάδων,τον ξέρουμε πολύ καλά, αλλά όπως εσείς έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι,για την ώρα,την Εκκλησία του Θεού πάντως την έχουμε στην καρδιά μας κι θα παλέψουμε για αυτήν, εάν δεν ήσασταν αντί χριστιανός θα καταλάβεναται τι εννοώ,το Ταλμούδ δικό σας μίσος όμως σας έχει αποπροσανατολίσει,ε επειδή η ζωή οδηγεί στο θάνατο,ε λοιπόν μετά θάνατον θα αλλάξετε γνώμη, εγώ χειρότερος από εσάς βέβαια, εκεί πού θα οδηγηθούμε μόνη παρηγοριά το ότι θα σας έχω μαζί μου κι τότε να δεις ιδεολογικό κήρυγμα κύριοι...

      Διαγραφή
    3. Κατ αρχήν σας ευχαριστώ για την δημοσίευση των σχολίων. Σας τιμά.

      Κανένα μυδρο δεν εξαπολύει η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος για τους αρχαίους Έλληνες. Αυτά που κατά καιρούς ακούγονται ή γράφονται κινούνται στη σφαίρα του γραφικού και της ξετσιπωτης ημιμαθειας.
      Κατευθύνει την εκπαίδευση η εκκλησία; Όχι πια και το ξέρετε αυτό.
      Τέτοιες αναρτήσεις μόνο διχόνοια προκαλούν.

      Διαγραφή
    4. Κάποιοι δεν αντέχουν την διαλεκτική θα αντέξουν τις αναρτήσεις που είναι διαφορετικές από αυτές που προβάλλονται συνεχώς και επί σειρά ετών; Διχόνοια, σεκταρισμός, φραξιονισμός και προβοκάτσια ... όμως κάποιες λέξεις δεν μπορούν να κρύψουν την αγωνία κάποιων να επιβεβαιώσουν την τακτική του Πλεύρη δηλαδή το άσπρο μαύρο. Καιρός να δούμε και άλλες ανάλογες εκδόσεις του "Πατριάρχη"!

      Διαγραφή
  11. Ανώνυμος23/5/22 5:12 μ.μ.

    γιατι θιχτηκαν οι χριστιανοι ; ο αλλος λεει δεν πρεπει να ανεβαινουν τετοια αρθρα ημερες εορτης του κωνσταντινου και της ελενης ... ας του πει καποιος οτι η "αγια" ελενη που γιορταζετε υπαρχουν πηγες που την αναφερουν ως πορνη σε πανδοχειο ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος23/5/22 8:20 μ.μ.

      Εσύ ρε Νταλάρα άντε κ Αμισού...

      Διαγραφή
    2. Ανώνυμος23/5/22 8:49 μ.μ.

      Ανέφερε τις πηγές ρε αγράμματε ξερολα....

      Διαγραφή
    3. Θα σε βγάλουμε απ' τη δύσκολη θέση και θα σου πούμε ότι εμείς οι Χριστιανοί τιμούμε ως Αγίους τελώνες, πόρνες, νυμφομανεις, βιαστες, παιδοβιαστες, ληστές, δολοφόνους, κτηνοβατες, πατροκτόνους-μητροκτόνους-αδελφοκτόνους και γενικότερα στο παλμαρέ μας τιμούμε πρόσωπα με τα πιο ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα στο ενεργητικό τους. Μετενόησαν όμως αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά.

      Διαγραφή
    4. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να προστεθεί μετά την επισήμανση σας. Τα είπατε όλα.

      Διαγραφή
    5. Ανώνυμος24/5/22 11:27 π.μ.

      Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Κωνσταντίνος στράφηκε στο Χριστιανισμό,επειδή βόλεψε το δολοφονικό εγώ του. Όταν έκανε τα εγκλήματά του, στράφηκε σε Χριστιανούς και Εθνικούς. Οι παπάδες του είπαν τα ίδια άθλια που ανέφερε με περηφάνεια ο Αστήρ των Αιγών. Αντιθέτως, ο παγανιστής νεοπλατωνικός ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Σώπατρος του είπε το αυτονόητο για αξιοπρεπείς ανθρώπους, δηλαδή ότι πρέπει να προσπαθήσει να γίνει καλύτερος άνθρωπος αλλά ΤΟ ΜΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑΣ και ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΠΟΤΕ, τουλάχιστον σ' αυτόν τον κύκλο της ενσάρκωσής του. Από εκεί ξεκίνησε η αντιπάθεια του Κωνσταντίνου για τον Σώπατρο. Λίγο καιρό μετά εμπιστεύτηκε τις συκοφαντίες των παπάδων ενάντια στον Σώπατρο. Το αποτέλεσμα ήταν να τον σκοτώσει με την κατηγορία ότι ήταν μαύρος μάγος που "είχε δέσει τους νότιους ανέμους για να μη φτάσουν τα σιτηρά από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη". Η αλήθεια πόνεσε τον προδότη της Ρώμης Κωνσταντίνο. Αν ήξερε ελληνικά, θα είχε διδαχθεί τραγωδία και θα ήξερε ότι το μίασμα τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων ταλαιπωρεί ολόκληρες γενιές (φυλετικό δίδαγμα να είσαι πάντα ενάρετος έχοντας στο νου σου τους απογόνους, γιατί ό,τι κάνεις το κουβαλάνε αυτοί, όχι σαν το χριστιανισμό που είναι μόνο για την ατομική ψυχούλα του καθενός παρτάκια σαν τον Κωνσταντίνο). Σκοτώνεις παιδί και γυναίκα, λες Χριστουλη μου σχωρα με πριν ψοφήσεις και έχεις και πιθανότητες να ανακηρυχθείς Άγιος και Ισαπόστολος; Το ότι ο παραπάνω σχολιαστής περηφανεύεται που τιμάει πρώην "βιαστές, παιδοβιαστές, μητροκτόνους, αδελφοκτόνους, πατροκτόνους" που μετανόησαν αποδεικνύει ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι η πλήρης αποκτήνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι να κηρυχθεί εκτός νόμου ο Παγανισμός από το Θεοδόσιο, η πλειοψηφία των Χριστιανών (μειονότητα φυσικά μέχρι το Θεοδόσιο, όπως παραδέχονται ΟΛΟΙ οι σύγχρονοι ιστορικοί, όχι οι Παπαρορηγόπουλοι) ήταν άνθρωποι του κοινού ποινικού δικαίου. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα ότι οι σύγχρονοι του χριστιανοί είναι πρωην αρσενοκοίτες, μακελάρηδες, κλεφτρόνια, μοιχοί, καταχραστές, εγκληματίες, μέθυσοι, απατεώνες και λοιπά λουλούδια. Ένας πιο πάνω γράφει πώς τολμάει ο ΜΚ να ανεβάσει τέτοιο άρθρο ανήμερα του Αγίου μας. Ποιος Άγιος ρε ψυχασθενή; Στο νεκροκρέβατό του ζήτησε να τον βαφτίσει αιρετικός Αρειανός, όχι Ορθόδοξος. Μόνο ότι έδωσε προνόμια στην οργάνωσή σου σε νοιάζει, ας σκότωσε το παιδί του, ας πέθανε ως αιρετικος; Ο Παλαιολόγος δεν μπορεί να είναι Άγιος επειδή πέθανε ως Ουνίτης,ο Κωνσταντίνος που πέθανε ως Αρειανός (ακόμη χειρότερα, ο αρειανισμός λέει πως ο Χριστός ΔΕΝ είναι θεός) είναι άγιος; Θεομπαίχτες του ίδιου του θεού σας!

      Διαγραφή
    6. 11.27
      Δεν θα σταθώ στο γράμμα του σχολίου σου αλλά στο πνεύμα το οποίο κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την αρχική ανάρτηση...
      Για να κρίνεις θα πρέπει να συγκρίνεις και για να συγκρίνεις να γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις φίλε μου, τα του Χριστού μυστήρια, με συμπάθεια στο λέω, και φαίνεται απ'τα επιχειρήματα σου τα οποία αναπαράγεις και συ όπως οι πλείστοι των φρονημάτων σου.

      Άσε μας εμάς στη πλάνη μας και στην πνευματική μας αποκτηνωση. 2000 χρόνια άλλωστε είναι πολύ λίγα...

      Διαγραφή
    7. Ανώνυμος24/5/22 3:53 μ.μ.

      Eσύ το λες ειρωνικά, αλλά όντως σύμφωνα με την παραδοσιακή σύλληψη των πραγμάτων και του χρόνου, 2000 δεν ειναι πολλά. Νομίζεις οτι τα 2000 χρόνια αποδεικνύουν δήθεν την "αλήθεια" σου (αν το παίξουμε έτσι, ο Ινδουισμός έχει 3500 χρόνια, ο Ζωροαστρισμός 2600); Φυσικά εσύ ως Χριστιανός που πιστεύεις ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Ιεχωβά το 5508 πΧ, είναι λογικό να αυταπατάσαι ότι η παντοκρατορία της θρησκείας σου καλύπτει το εν τρίτον του συνολικού χρόνου από κτίσεως κόσμου. Για εμάς τους ειδωλολάτρες που πιστεύουμε σε αντίχριστα πράματα όπως η αιωνιότητα του κόσμου, η αξία του να προνοείς και όχι να μετανοείς, και που δεν νιώθουμε "τα του Χριστού μυστήρια" του να φιλάς λείψανα κάποιου μητραλοία ή παιδοβιαστή (συ είπας) που μετανόησε και έκανε δυο τρεις αγαθοεργίες πριν απαλλάξει τον κόσμο από τη μιασματική παρουσία του, δύο χιλιάδες χρόνια δεν είναι τίποτα. Οι τελευταίοι ιερουργοί μας πριν τους σφάξετε, είχαν πει για τη σκοτεινή εποχή που χαράζε. Όμως όλα είναι κύκλος, όχι γραμμή. Στο επόμενο επεισόδιο δεν θα έχει μαλλιοτράβηγμα Χριστού Αντίχριστου στα Ιεροσόλυμα καταστροφή κόσμου και μετά παράδεισο κόλαση. Θα έχει πέρασμα από το σιδηρούν γένος στο νέο χρυσούν, και τα 2000+ χρόνια σας (και των Μουσουλμάνων και όλων των κοινωνικοπολιτικών μεταστάσεών σας) θα είναι απλά μια παρένθεση.

      Διαγραφή
    8. Ανώνυμος24/5/22 7:49 μ.μ.

      των αιγων ο αστηρ , για πες μου λιγο ρε φιλε τι σε εκανε και εγινες χριστιανος ; πραγματικα εχω αυτην την απορια και για ολους τους χριστιανους του χωρου ... τι σας εκανε να διαλεξετε μια καθαρα αβρααμικη ανατολιτικη θρησκεια ; παραδεχτειτε οτι γεννηθηκατε και σας εκαναν χριστιανους με το ζορι χωρις να σας δωσουν το δικαιωμα να επιλεξετε καποιο αλλο δογμα και τωρα εσεις το υπερασπιζεστε με μανια ενω ταυτοχρονα η ιδια θρησκεια εχει καταστρεψει τον ελληνισμο ... δεν θα γινετε ελληνες ποτε χατζιρωμιοι ...

      Διαγραφή
    9. Ανώνυμος25/5/22 1:47 μ.μ.

      Γιατί δεν κάνεις την ίδια ερώτηση, στους Οθωμανούς; Στους Εβραίους, παγανιστές, άθεους, σατανιστές,δωδεκαθειστες; Άντε γειά!

      Διαγραφή
    10. Ανώνυμος25/5/22 3:11 μ.μ.

      Ανώνυμε 7:49μ.μ δεν είμαι αυτός στον οποίο απευθύνεσαι. Μπορώ όμως να σου απαντήσω. Η παράδοση είναι η απάντηση που ζητάς. Η παραδεδομενη συνέχεια. Η επανάληψη των εθνικών τρόπων ζωής που έχει ριζώσει στη συνείδηση του λαού και δεν επιδέχεται "δικαιώματα" επιλογών. Για να μην το καταλαβαίνεις ή δεν είσαι Έλληνας αλλά Αλβάνος, όπως σου λένε οι άλλοι σχολιαστές. Είτε είσαι κατά βάθος φιλελεύθερος και δίνεις μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ορθολογική ανάλυση και στα "δικαιώματα", παρά στην εσωτερίκευση των παραδοσιακών αντιλήψεων που μας συνδέουν ως έθνος.

      Διαγραφή
    11. Μουσειακό είδος πίστη μας δηλαδης; Να τη βάλουμε στο βυζαντινό μουσείο τοτες και τις εκκλησιές μας να τις κάνουμε μπάρ και χώρους συνεύρεσης, γιατί όχι και για εθνικιστές; Μη γένοιτο.

      Διαγραφή
    12. Ανώνυμος26/5/22 5:53 π.μ.

      3:11 ενταξει σταματα το cope ... παραδοση των ελληνων ειναι κανονικα η αρχαια θρησκεια και οχι ο χριστιανισμος ... πιστευω να παραδεχεστε οτι ο χριστιανισμος ειναι μια αβρααμικη ανατολιτικη θρησκεια ... τι σχεση εχουν οι ελληνικες παραδοσεις με την ανατολη ; εκτος και αν θεωρειτε το βυζαντιο ελληνικο τοτε παω πασο ... 1:47 η θρησκεια ειναι απλα ενα εργαλειο ... δεν μπορεις εσυ σαν χριστιανος (αν εισαι )να μου αποδειξεις οτι ο δικος σου θεος ειναι ο αληθινος και οτι οι αλλοι θεοι ειναι ψευτικοι ..το ιδιο ισχυει και για εναν μουσουλμανο πχ ... το να λες ομως οτι εισαι χριστιανος για λογους παραδοσεων κτλπ ειναι απλα κοροιδια .. παραδεχτειτε οτι γινατε χριστιανοι λογω γονεων και οχι λογω ελευθερης επιλογης ... δεν ειναι κακο !

      Διαγραφή
    13. Ανώνυμος26/5/22 7:56 μ.μ.

      5:53, αυτά είναι αθεϊστικά επιχειρήματα επιπέδου δημοτικού. Ο Χριστιανισμός, καλώς ή κακώς, όπως διαμορφώθηκε, είναι η θρησκευτική παράδοση των Ελλήνων εδώ και 2.000 σχεδόν χρόνια. Εκτός εάν εσένα οι παππούδες σου και οι προπαππούδες σου στο χωριό σου ήταν γραμμένοι στο... ΥΣΕΕ. Επίσης, οι δήθεν παγανιστές μπορούν να αποδείξουν ότι οι δώδεκα θεοί είναι αληθινοί; Και στο κάτω - κάτω ποια ήταν/είναι η Ελληνική Εθνική Θρησκεία; Υπάρχουν δεκάδες ομάδες "ελληνοθρήσκων" που υποστηρίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα και βρίζουν η μία την άλλη. Θα μου πεις ότι το ίδιο ισχύει και για τον Χριστιανισμό με τις διάφορες ομολογίες και αιρέσεις... Όμως στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και στον Καθολικισμό υπάρχει Θεία Αποκάλυψη, ζώσα θρησκευτική παράδοση και ιστορική συνέχεια, η πίστη δεν καθορίζεται από τις αυθαίρετες ερμηνείες που δίνει ο κάθε αιρεσιάρχης - παγανάρχης σε αποσπάσματα αρχαίων κειμένων, κρατώντας ό,τι τον βολεύει και απορρίπτοντας όλα τα υπόλοιπα. Αν κάποιος θέλει να γίνει σήμερα "ελληνόθρησκος", πώς ξέρει ποιους θεούς πρέπει να λατρεύει και πως πρέπει να τους λατρεύει; Πώς ξέρει τι είναι θεάρεστο και τι όχι; Πχ η ιερή πορνεία είναι θεμιτή ή όχι, πρέπει να εφαρμόζεται και σήμερα ή όχι; Δεν μπορείς να αναβιώσεις μια θρησκεία από μερικά αρχαία κείμενα χωρίς να υπάρχει ζώσα παράδοση. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι δήθεν παγανιστές και γι'αυτό προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την Ιστορία με όλα αυτά τα ψεύδη. Και γι'αυτό άλλωστε οι ομάδες αυτές είναι πρωτίστως ομάδες άθεων υβριστών και αποδομητών του Χριστιανισμού και δευτερευόντως θρησκευτικές ομάδες.

      Διαγραφή
    14. Ανώνυμος26/5/22 9:14 μ.μ.

      Δεν υπάρχει καθολικισμός. Παπισμός λέγεται και είναι η αίρεση που ευθύνεται για πολλά δεινά στην ανθρωπότητα.

      Διαγραφή
    15. Ανώνυμος26/5/22 11:03 μ.μ.

      7:56 κατάλαβα τι θέλεις να πεις ... στο πρώτο μέρος της απάντησής σου θα σου απαντήσω ότι επειδή διαμορφώθηκε έτσι ο χριστιανισμός δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον κρατήσουμε ...δηλαδή εάν κάποιος σου καρφώσει ένα μαχαίρι στην πλάτη αλλά θα μπορείς να ζεις , δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλεις το μαχαίρι ; στο τελευταίο μέρος της απάντησής σου θα σου πω ότι έστω ότι η αρχαία θρησκεία δεν μπορεί να αναβιωθεί , τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα θρησκεία σε περίπτωση που πάρουμε τα ηνία του κράτους ... αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μείνουμε με τον χριστιανισμό .

      Διαγραφή
    16. Ανώνυμος26/5/22 11:23 μ.μ.

      Προς 11:27 π.μ.

      Σταμάτα, ρε αντιχριστιανοταλιμπάν, να αναπαράγεις τα ανιστόρητα ψεύδη του Ρασσιά εδώ μέσα. Πήγαινε να ανοίξεις κάνα σοβαρό βιβλίο αντί να διαβάζεις όλη μέρα ψευτο-παγανιστική σαβούρα.

      Πού βρήκες γραμμένο ότι ο Κωνσταντίνος εκτέλεσε τον Σώπατρο επειδή του είπε ότι το μίασμα της οικογενειοκτονίας δεν φεύγει ποτέ;

      Ο ιστορικός Σωζομενός αναφέρει ότι ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ισχυρίσθηκαν ότι ο Κων/νος ευνόησε τον Χριστιανισμό επειδή ο Σώπατρος του είπε ότι δεν υπάρχει συγχώρεση για την οικογενειοκτονία, ενώ κάποιοι χριστιανοί επίσκοποι του είπαν το αντίθετο, όμως τονίζει ότι αυτό είναι ΨΕΥΔΕΣ και ότι το εφηύραν ορισμένοι για να κατηγορήσουν την Χριστιανική θρησκεία. Και αυτό διότι η αρχαία ελληνική θρησκεία συγχωρούσε την οικογενειοκτονία, αφού ο Ηρακλής συγχωρέθηκε από την Αθηνά για το ίδιο έγκλημα μέσω των μυστηρίων της Δήμητρας (Sozomen, Hist. Eccl. i. 5).

      Αυτό όμως (το ούτως ή άλλως ψευδές) αφορά την σχέση του Κωνσταντίνου με τον Χριστιανισμό, δεν έχει καμία σχέση με την εκτέλεση του Σώπατρου.

      Αντιθέτως, ο ιστορικός Ζώσιμος γράφει ότι ο Σώπατρος εκτελέστηκε μετά από συκοφαντία του έπαρχου Αβλάβιου, επειδή ο τελευταίος τον ζήλευε για τις φιλικές του σχέσεις με τον αυτοκράτορα (Zosimus, New History 2.40). Το ίδιο γράφει και ο ιστορικός Ευνάπιος στο έργο του "Βίοι Φιλοσόφων και Σοφιστών". Σύμφωνα με τον Ευνάπιο, ο Αβλάβιος συκοφάντησε τον Σώπατρο ως μάγο και επίδοξο σφετεριστή, λέγοντας στον Κωνσταντίνο ότι "Είναι ο Σώπατρος, αυτός τον οποίον τιμάς, που έχει δέσει τους ανέμους με εκείνη την υπερβολική σοφία την οποία εσύ ο ίδιος επαινείς και μέσω της οποίας κάθεται ακόμη και στον αυτοκρατορικό θρόνο." (Eunapius, Lives of the Sophists, Sopater).

      Μάλιστα ο Ζώσιμος γράφει ότι ο Αβλάβιος αργότερα τιμωρήθηκε με θάνατο από τον Κωνστάντιο για την συκοφαντία του κατά του Σώπατρου (Zosimus, New History 2.40).

      Συνεπώς όχι μόνο ο Κωνσταντίνος δεν δολοφόνησε τον Σώπατρο επειδή τον αντιπάθησε γιατί του είπε ότι δεν συγχωρείται η οικογενειοκτονία όπως γράφουν οι Ρασσιάδες, αλλά, απεναντίας, ο Κωνσταντίνος είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον Σώπατρο και αργότερα ο Κωνστάντιος τιμώρησε με θάνατο τον Αβλάβιο για το έγκλημά του.

      Διαγραφή
    17. Ανώνυμος28/5/22 5:35 μ.μ.

      5:53 εννοείται ότι το Βυζάντιο από τον 9ο αιώνα και μετά ήταν ελληνικό. Εννοείται ότι η νεότερη εθνική μας συνείδηση βασίζεται στα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου και στην διπλή μας άμυνα απέναντι σε δυτικούς ιμπεριαλιστές και σε ανατολικά στίφη. Οπότε πήγαινε πάσο όπως λες.

      Εγώ δεν σου μίλησα για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εγώ σου είπα ότι οι Έλληνες είναι χριστιανοί γιατί αυτή είναι η θρησκευτική παράδοση του έθνους εδώ και αιώνες. Σίγουρα η παράδοση συνιστά μια πηγή σοφίας που υπερβαίνει την ατομική επιλογή του φιλελεύθερου ορθολογισμού. Αν εσύ δίνεις μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική επιλογή από την παράδοση είσαι φιλελεύθερος. Δεν έχεις καμία θέση στον εθνικιστικό χώρο. Πήγαινε να υπερασπιστείς τις ατομικές επιλογές των gays, των liberals και των τραπεζιτών.

      Διαγραφή
  12. Ανώνυμος23/5/22 11:43 μ.μ.

    Ανιστόρητο άρθρο που παραπέμπει σε γνωστές μασονικές οργανώσεις πρώην αναρχοκομμουνιστών που παράτησαν τον Λένιν και τον Προυντόν και έπιασαν τον Δία και τον Απόλλωνα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Διαγωνισμός χαρακτηρισμών: σατανιστές, άνθρωποι του Ρασσιά, μασόνοι, κάτι άλλο; ... περνάει ο χρόνος! αποφασίστε και ενημερώστε!

      Διαγραφή
    2. Ανώνυμος24/5/22 9:28 μ.μ.

      Απο ΑντιΝατοικος:
      Κοιτα ΜΚ, το συγκεκριμενο αρθρο ειναι αντιεπιστημονικο. Δεν μπορει να γινει κανενας διαλογος πανω σε αυτο διοτι ειναι προβοκατορικο. Εχει σκοπο να διχασει και να διαστρεβλωσει.
      Το οτι δημοσιευτηκε τις ημερες που εορταζονταν η μνημη των Αγιων Κωνσταντινου και Ελενης, δειχνει οτι θελατε να προκαλεσετε. Εγω δεχομαι οτι μπορει να ειστε αθεοι, παγανιστες, ή και βουδιστες, ή να εχετε μια διαφορετικη αποψη για τον χριστιανισμο, δεν με ενδιαφερει αυτο... οπως δεν ενδιαφερει και κανεναν. Το συγκεκριμενο κειμενο θυμιζει τα κειμενα περασμενων δεκαετιων που εγραφαν κατι μασονοι, κατι πρωην μαρξιστες, κατι πρωην αθεοι και νυν δωδεκ - αθεοι...

      Διαγραφή
  13. Ανώνυμος24/5/22 12:00 π.μ.

    Ναι, σίγουρα, τι να μας πει ο Παπαρρηγόπουλος μπροστά στον μέγα ιστορικό Ρασσιά... Θυμάμαι χαρακτηριστικά κείμενό του που πραγματευόταν την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, στο οποίο επικαλούταν κάποιον ανύπαρκτο ιστορικό Πρίσκο και έγραφε κάτι φούμαρα για γενοκτονίες Ελλήνων, για παγανιστές ιερείς και πολεμιστές και άλλα τέτοια φαιδρά. Και αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούν τον Παπαρρηγόπουλο για διαστρέβλωση της Ιστορίας...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  14. Ανώνυμος24/5/22 12:26 π.μ.

    Ο συντάκτης του ανωτέρω άρθρου είναι ο ίδιος που έλεγε ότι ο Ροβεσπιέρος αναβίωσε την αρχαία ελληνική θρησκεία... Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος27/5/22 8:46 μ.μ.

      Δηλαδή ο Ρασσιάς! Αυτά τα λέει σε βιβλίο του για τη Γαλλική Επανάσταση.

      Διαγραφή
  15. Ανώνυμος24/5/22 6:13 μ.μ.

    Γιατί σε όλο τον κόσμο είναι κοινώς αποδεκτό, και σε επιστημονικό επίπεδο, ότι ο ελληνορωμαϊκός παγανισμός κατα βάση ξεριζώθηκε βίαια; Γιατί ΜΟΝΟ στην Ελλάδα και ο παραμικρός υπαινιγμός οδηγεί σε τσιρίδες για Ρασσιάδες που πέρνουν εντολές από μασόνους για να απαγάγουν τα παιδιά μας και να τα οδηγήσουν στον κομμουνισμό; Στην Ιταλία δεν υπάρχει ούτε ένας εθνικιστής που να λέει "εβραιομασονικά ψεματα του σατανιστή vlasiali rasiali ότι ο Θεοδόσιος εσβησε το Ιερο Πυρ των Εστιαδων της Ρωμης". Διαβάζεις τα σχόλια εδώ στον ΜΚ και αναρωτιέσαι ποια κατάρα βαραίνει αυτόν τον τόπο και κυρίως γιατί. Αν στον εθνικισμό υπάρχει τέτοια βλακεία, φανταστείτε τι γίνεται εκεί εξώ. Φάε παιδάκι μου όλο το φαϊ σου, θα ρθει ο Ρασσιάς και θα σε πάρει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος25/5/22 1:28 μ.μ.

      6:13, μάλλον θες να πεις ότι πουθενά αλλού δεν γράφονται οι ανιστόρητες φαιδρότητες (σκόπιμα ψεύδη) που έγραφαν ο Ρασσιάς και οι όμοιοί του, κατασυκοφαντώντας χιλιάδες χρόνια Ελληνικής ιστορίας προκειμένου να δημιουργήσουν ένα μικρό κοινό φανατισμένων ελληνοκεντρικών ηλιθίων. Εκτός εάν είναι "επιστημονικά κοινώς αποδεκτό" ότι στην Σκυθόπολη οι Βυζαντινοί εκτέλεσαν... 20.000.000 (!) παγανιστές, ότι σύμφωνα με τον (ανύπαρκτο) ιστορικό Πρίσκο στην Κρήτη ο Νικηφόρος Φωκάς εξόντωσε 200.000 Έλληνες, ότι ο Ροβεσπιέρος ανέστησε την αρχαία ελληνική θρησκεία, κλπ κλπ. Όλα τα παραμύθια των δήθεν παγανιστών (στην πραγματικότητα άθεων αναρχοαριστερών) είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πόσο έγκυρα είναι σε "επιστημονικό επίπεδο". Γελάει και ο κάθε πικραμένος...

      Διαγραφή
    2. Ανώνυμος25/5/22 1:49 μ.μ.

      Εσένα σε έχει πάρει πρό πολλού

      Διαγραφή
  16. Ανώνυμος25/5/22 8:07 μ.μ.

    Ο Χιτλερ πόσους Έλληνες σκότωσε ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Απαντήστε πρώτα αν έχετε την ευγένεια πόσους ο Ιουστιανιανός, ο Θεοδόσιος και για να πάμε σε πιο σύγχρονες εποχές η Γαλλική επανάσταση και τα ιερατεία του Βατικανού καθώς και ο Bomber Harris, ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν, ο Πολ Ποτ, ο Τρούμαν, ο Μπους, ο Κλίντον, ο Ομπάμα και ο Πούτιν ... ή και η Μαργαρίτα Παπανδρέου μέσω του νόμου περί αμβλώσεων!

      Διαγραφή
  17. Ανώνυμος25/5/22 9:40 μ.μ.

    Απ'ότι φαίνεται υπάρχουν υποστηρικτές ή έστω συμπαθούντες των δωδεκαθεϊστών -κατά κανόνα εμπαθών αντιχριστιανών- που δεν χάνουν ευκαιρία να αυτοεπιβεβαιώνονται στα σχόλια τους.

    Μια μάλλον άστοχη πολιτική τοποθέτηση, μιας και το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση του ελληνικού έθνους. Θυμάμαι παλαιότερα κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν για γκαζάκια σε Εκκλησίες στην Κατερίνη, κοντά στον Όλυμπο...

    Εξάλλου η παγανιστική μόδα προωθείται ποικιλοτρόπως από τα κέντρα της παγκοσμιοποίησης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  18. Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας:

    Επειδή το παραπάνω άρθρο του συναγωνιστή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στον "χώρο" όσο και εντός της διεφθαρμένης ηγεσίας της ελλαδικής εκκλησίας, ενημερώνουμε ότι προστέθηκε από τον αρθρογράφο ένα απόσπασμα σχετικά με τις πηγές.

    Κάθε διαφωνία δεκτή αρκεί να υπάρχει ευγένεια και τήρηση των κανόνων της φόρμας σχολίων.

    Σκοπός του εν λόγω άρθρου δεν είναι η διαμάχη σχετικά με το θρησκευτικό συναίσθημα αλλά η προβολή μιας διαφορετικής οπτικής σχετικά με τον "μέγα" Κωνσταντίνο.

    Η θρησκεία μας είναι η φυλή μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος27/5/22 4:38 μ.μ.

      Θα έπρεπε να είχαμε μια φυλετική θρησκεία και όχι τον εθνοδιαβρωτικό, πολυφυλετικά διεθνιστικό Εβραιοχριστιανισμό.

      Διαγραφή
    2. Ανώνυμος27/5/22 7:20 μ.μ.

      Τι πάει να πει "φυλετική" θρησκεία; Θα την φτιάξεις εσύ;

      Διαγραφή
    3. Ανώνυμος27/5/22 7:23 μ.μ.

      Το "η θρησκεία μας είναι η φυλή μας" δεν ακούγεται πολύ "ελληνικό" πάντως, ίσως κάποιος να πρέπει να ενημερώσει τον Πλάτωνα, τον Πλωτίνο κτλ

      Διαγραφή
    4. Ανώνυμος27/5/22 8:53 μ.μ.

      Ε όχι κύριοι του Μαύρου Κρίνου. Θρησκεία μας δεν είναι η φυλή μας. Για τους Έλληνες εδώ και 20 αιώνες είναι η Ορθοδοξία! Είτε σας αρέσει ,είτε όχι!

      Διαγραφή
    5. Ανώνυμος28/5/22 4:14 μ.μ.

      Μα ανεξαρτήτως ορθοδοξίας 8:53 το "θρησκεία μας είναι η φυλή μας" είναι κάτι εντελώς αστείο. Δηλαδή νομίζουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες θα συμφωνούσαν ότι "θρησκεία μας είναι η φυλή"; Για γέλια

      Διαγραφή
  19. Ανώνυμος27/5/22 4:30 μ.μ.

    Οι επί πλέον πηγές στο τέλος του άρθρου αποστομώνουν τα σχόλια των όσων κακοπροαίρετων δογματικών. Τα εγκλήματα του οικογενειοκτονου είναι αναμφισβήτητα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμος27/5/22 7:21 μ.μ.

      Το άρθρο ξεκινάει λέγοντας ότι ο Κωνσταντίνος έκανε επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό όταν είναι πασίγνωστο ότι ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία κοντά 60 χρόνια μετά από τον Θεοδόσιο. Ότι το παίρνετε στα σοβαρά λέει πολλά

      Διαγραφή
    2. Ο Ιλλυριός από πατέρα Φλάβιος Κωνσταντίνος ήταν αυτός που κατέστησε τον Εβραιοχριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας λίγο πριν την σύνοδο της Νικαίας το 324 μ.κ.χ. Παρέβη το διάταγμα της ανεξιθρησκείας των Μεδιολάνων του 313 εις το ότι εσύλησε πολυθεϊστικούς ναούς για να διακοσμήσει νεόκτιστες εκκλησίες της Εβραϊκής αιρέσεως και να υφαρπάσει τον χρυσό που εμπεριείχαν, καταδιώκοντας επιλεκτικά ιερείς και φιλοσόφους πολυθεϊστές. Πολιτική που ακολούθησαν όλοι οι χριστιανοί διάδοχοι του έως τον Θεοδόσιο.
      Ο Ισπανός Θεοδόσιος Α' ήταν αυτός οποίος απογόρευσε την Πολυθεϊστική θρησκεία δια νόμου (Codex Thodosiani) επί ποινή θανάτου τις θυσίες και τις ιεροτελεστίες στους ναούς ακόμη και την προσέλευση σε αυτούς. Αυτός κατάργησε όλους τους αγώνες και κάθε μη εβραιοχριστιανική πρακτική. Δια τους απηνείς διωγμούς κατά των εθνικών η Εκκλησία τον αναγόρευσε “άγιο” και “Μέγα” σε αντιδιαστολή με τον εγγονό του Θεοδόσιο Β' τον Μικρό, ο οποίος υστερούσε κατά πολύ της εγκληματικής δεινότητας του παππού του. Ήταν όμως επί της βασιλείας του Β' το 418 που δολοφονήθηκε με τον ειδεχθέστατο τρόπο η φιλόσοφος και Μαθηματικός Υπατία, με ηθικό αυτουργό τον επίσκοπο Αλεξάνδρειας Κύριλλο, τον οποίο η Εκκλησία αγιοποίησε και εορτάζει μαζί με τον επίσης ανθέλληνα Αθανάσιο στις 18 Ιαν. (βλ. Βιβλίο Αθανασίου, Κατά Ελλήνων)

      Διαγραφή
    3. Ανώνυμος28/5/22 6:34 μ.μ.

      Με ποιο διάταγμα έγιναν όλα αυτά το 324;

      Διαγραφή
  20. Ανώνυμος28/5/22 8:15 μ.μ.

    https://www.youtube.com/watch?v=l51JLUTG75A&ab_channel=GRTVManiac

    η δίκη της χρονιάς και ο Πλεύρης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  21. Ανώνυμος3/6/22 11:34 π.μ.

    https://www.romfea.gr/makkabaioi/50398-geron-georgios-o-moameth-synexistis-ton-vyzantinon-aftokratoron

    όταν το θράσος φοράει ράσα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αυτόνομη συντακτική ομάδα για την Εθνική Αυτονομία & την Τρίτη Θέση.

Διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω:

Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να εντοπίζει τη θεματική περιοχή που τον ενδιαφέρει από το πλαίσιο δεξιά του ιστολογίου που αναγράφονται στο μενού αρχειοθέτησης ιστολογίου.

Προς τους συναγωνιστές, φίλους και εχθρούς:

Οι διαχειριστές δεν πρόκειται να απαντήσουν σε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια ή σε ερωτήσεις που οι απαντήσεις δόθηκαν ή θα δοθούν σε άρθρα της.

Απαντήσεις θα υπάρξουν μόνο αν κριθεί απαραίτητο αναλόγως την περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας στην ενότητα «Μια υπενθύμιση προς τους αναγνώστες» που θα πρέπει να διαβαστεί ΠΡΩΤΑ πριν υπάρξει επικοινωνία.

Τα σχόλια που θα είναι άσχετα με την κύρια ανάρτηση θα διαγράφονται πλην εξαιρέσεων.

Σχόλια που θα προσπαθούν να δώσουν πληροφορίες σε ιδεολογικούς εχθρούς και στο ανθελληνικό κράτος θα διαγράφονται επίσης. Σχόλια που θα είναι σε ευγενικά πλαίσια ακόμη και αυτά με αυστηρή κριτική προς την συντακτική ομάδα ή άλλες αυτόνομες και ανένταχτες ομάδες και πολιτικές κινήσεις θα εγκρίνονται αν αυτά συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της κινηματικής δυναμικής.

Τα σχόλια σας να είναι MONO σχετικά με το θέμα, περιεκτικά και ευπρεπή.

Για την καλύτερη επικοινωνία δώστε κάποιο όνομα ή ψευδώνυμο. Διαφημιστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται. Επειδή ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης του σχολίου σας παρακαλούμε μετά την τελική σύνταξή του να ελέγχεται.

Προτιμάτε την ελληνική γραφή κι όχι την λατινική (κοινώς greeklish). Πολύ σημαντικό είναι να κρατάτε προσωρινό αντίγραφο του σχολίου σας ειδικά όταν είναι εκτενές διότι ενδέχεται να μην γίνει δεκτό από την Google (λόγω μεγέθους) και θα παραστεί η ανάγκη να το σπάσετε σε δύο ή περισσότερα.

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί, μετά από έγκριση των διαχειριστών. Υβριστικά, ειρωνικά, συκοφαντικά, μη ευπρεπή και προπαγανδιστικά σχόλια θα διαγράφονται ή ΔΕΝ θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των σχολιαστών.

Οι αναρτήσεις δεν είναι απαραίτητο να εκπροσωπούν το σύνολο της συντακτικής ομάδας.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να σχολιάσετε ή να επικοινωνήσετε και μέσω των επίσημων σελίδων μας στο Facebook. Για φωτογραφικό υλικό μεταβείτε στο Instagram μας.

Για να επικοινωνήσετε με τα μέλη της συντακτικής ομάδας στείλτε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο blackmilitiagr@gmail.com ή στον υπεύθυνο της συντακτικής ομάδας στο twitter.

Σε περίπτωση που δεν ανανεώνονται οι δημοσιεύσεις σε σελίδες ή δεν βρίσκεται λογαριασμούς αυτό σημαίνει ότι έχουν καταργηθεί προσωρινά ή διαγραφεί λόγω αναφορών.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των άρθρων με μόνη προϋπόθεση να υπάρχει αναφορά στην πηγή.

Αυτόνομοι και ελεύθεροι για την πατρώα γη και τον σοσιαλισμό!